Civilna zaščita

V prilogah spodaj si lahko ogledate:

 • Javno naznanilo na javno predstavitev Delnega načrta ZIR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Borovnica

 • Javno naznanilo za javno predstavitev  delnega načrta ZIR ob  jedrski ali radiološki nesreči v občini Borovnica
 • Javno naznanilo za javno predstavitev Načrta ZIR ob nesrečah z nevarno snovjo v občini Borovnica
 • Ocena ogroženosti ob pojavu epidemije ali pandemije nelazljivih bolezni pri ljudeh v Občini Borovnica
 • Informacija za javnost v primeru nesreče z nevarno snovjo v občini Borovnica
 • Informacija za javnost o varnostnih ukrepih in ravnanju v primeru večje nesreče- Fenolit d.d.
 • Merila za organiziranje in opremljanje enot, služb in organov CZ
 • Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva  varstva 2018-2022
 • Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva v Občini Borovnica, ki ga je na svoji 27. redni seji dne 11. 4. 2018 sprejel Občinski svet Občine Borovnica.
 • Občinski načrta zaščite in reševanja ob poplavi v občini Borovnica – verzija 2.0,
 • Delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v Občini Borovnica
 • Oceno ogroženosti ob pojavu epidemije ali pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v Občini Borovnica
PRIPONKE (14)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!