Fotoreportaže

MOJA REKA PRAZNUJE 2022

Barjansko praznovanje letošnjega Svetovnega dneva voda – dogodek Moja reka praznuje 2022 – se je po 11. letih vrnilo na svoje prvo prizorišče – sotočje Borovniščice in Ljubljanice, kjer so bile udeležencem pri instalaciji simpatičnega sedmeroglavega zmaja, ki ponazarja občine na Ljubljanskem barju, na voljo tudi brošure in knjižice Krajinskega parka Ljubljansko barje. V prelepem sončnem vremenu, ki pa traja že predolgo in barje je izsušeno kot že dolgo ne, se je na dogodku zbralo okoli 30 prebivalcev naše in sosednjih občin. Kot običajno se je dogodek začel in zaključil z zvočno kopeljo mojstra gongov Karla Vizka. Skladbo Mojmirja Sepeta “Zemlja pleše” je izvedla mlada flavtistka, učenke Glasbene šole Vrhnika Sara Bračko, recitatorji vrhniškega MePZ Mavrica pa so nam doživeto predstavili zgodbo skrivnostne reke sedmih imen, ki kot Ljubljanica preči barjansko krajino.

Direktor Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje Janez Kastelic nas je v svojem govoru najprej spomnil, da je letošnji Svetovni dan voda posvečen podzemskim vodam in da imajo te zelo pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju pitne vode. Zaledne podzemske kraške vode pa tudi napajajo Ljubljansko barje in ga pomagajo ohranjati kot pomembno mokrišče, ki smo ga sicer v zadnjih dvesto letih v (pre)velikem obsegu izsušili. Šele v zadnjem času pa smo se pod grožnjo segrevanja ozračja, ki ga s svojimi dejanji povzročamo ljudje, začeli zavedati tudi velikega pomena mokrišč pri vezavi ogljikovega dioksida iz atmosfere v biosfero. Mokrišča vežejo od tri do štiri krat več tega toplogrednega plina kot gozdovi. Žal pa smo jih ljudje v zadnjih dveh stoletjih že skoraj 3/4 izsušili. Zato je še toliko bolj pomembno, da tista, ki so še ostala, varujemo, saj si s tem, ko varujemo naravo ne zagotavljamo le za sprehode in rekreacijo lepe krajine, temveč predvsem pogoje našega lastnega obstanka.
Na koncu se je pobudnik praznovanja rojstnega dne reke Ljubljanice, eden od ustanoviteljev in predsednik HUD Karel Barjanski Bojan Čebela, sicer aktualni župan Občine Borovnica, zahvalil vsem sodelujočim v upanju, da se bodo udeležili tudi prihodnjih praznovanj reke Ljubljanice ter na njih pripeljali tudi svoje sorodnike, prijatelji in znance.
Foto: Jože Pristavec-Joc (fotografija sotočja) in Andrej Klemenc

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!