Fotoreportaže

Prostorski vidiki razvojne strategije občine – zaključna delavnica priprave strategije

Na zaključni delavnici procesa oblikovanja občinske razvojne strategije se je v dvorani nad vrtcem včeraj ob 18.00 zbralo rekordno število udeležencev – 25. Po pripombah in predlogih za dopolnitev osnutka razvojne vizije občine, ki ga je pripravil in predstavil A. Klemenc, so udeleženci pristopili k prioritizaciji ukrepov za tri vsakega od treh delov občine: Kotov, Borovnice ter Breg-Paka z “mahom”.
V tretjem delu delavnice, ki je trajala do 21.30, so potekale živahne razprave na katerih so udeleženci prostorsko umestili ukrepe in prioritizirali njihove posamezne dele ter jih konkretizirali in dopolnili.

Na koncu pa je beseda tekla o varnosti obratovanja podjetja Fenolit in komuniciranju podjetja z javnostjo ter zmanjšanju negativnih vplivov predvidenega bistvenega povečanja obremenitve železniške proge na okolje oz. povečanja hrupa po izgradnji drugega tira med Koprom in Divačo.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!