Fotoreportaže

Tradicionalna spomladanska čistilna akcija

Konec marca poteka tradicionalna spomladanska akcija čiščenja okolice. Letos so jo v petek, 29. 3. 2019, pod skrbnim vodstvom svoji vzgojiteljic, začeli gojenci vrtca, stari od 4. do 5. let, ki  se jim je malo kasneje pridružila še skupina učencev OŠ. Zgledno so pospravili smeti na območju od šole do  parka pri stebru Borovniškega viadukta.V soboto, 30. 9. 2019, so njihovemu zgledu sledili še ostali, predvsem člani različnih društev, ki delujejo v občini. Zbralo se jih je okoli pol stotinje in v dveh urah so zbrali za srednje velik tovornjaka odpadkovHvala vsem, ki se prispevali k temu, da bo, vsaj kar se tiče plastičnih vrečk, papirne, plastične in ostale embalaže ipd., naša občina vsaj nekaj časa urejena in čista.

Najbolj množično so se akcije udeležili člani Športnega društva Borovnica in TVD Partizan Borovnica. Mladi nogometaši in nogometašice se skupaj s starši in trenerji niso ustrašili niti divjega odlagališča gradbenih odpadkov v loki med nogometnim igriščem in čistilno napravo. Izkazalo pa se je, da je odpadkov toliko, med njimi tudi veliko nevarne azbestne kritine, da bo za sanaciji odlagališča potrebna posebna akcija.

Čistilna akcija se je začela in končala na Molkovem trgu, kjer so se ob zaključku udeleženci okrepčali z odličnim bogračem, ki ga je vojaški poljski kuhinji pripravil mojster Denis. Zadnja fotografija dokazuje, da ostankov ni bilo oz. da je bilo vse “s kruhom pomazano”. Nihče od tistih, ki so prišli pravočasno, ni odšel lačen.

Akcija je pokazala, da je veliko smetenja povezanega z odmetavanjem odpadne embalaže (“coffee to go”, pločevinke, plastenke ipd.), ki jo po nakupu na bencinskem servisu Petrol po použitju vsebine vozniki in/ali sopotniki med vožnjo enostavno odvržejo skozi okna avtomobilov.

Žal vsako leto najdemo tudi kakšno “novo staro” in kakšno novo divje odlagališče kosovnih odpadkov, ne le odslužene avtomobilske gume, staro železo, keramiko, opeke in beton, temveč tudi nevarne odpadke kot so azbestne plošče, pločevinke z barvami, akumulatorje, elektronsko opremo itd. Če opazite tovrstna dejanja jih zabeležite in prijavite! Brez potuhe za tiste, ki svinjajo ter ogrožajo zdravje drugih, če jim že za lastno ni mar! 

V spomin in opomin bomo jutri, v torek, 2. 9. 2019, ob 17.00, na Molkovem trgu, iz izbranih zbranih odpadkov izdelali spominsko skulpturo. Glede na to, da kaže, da je eden od večjih “izvorov” smetenja v občini bencinski servis, pa so bili podani predlogi, da takšno skulpturo prihodnje leto po čistilni akciji postavimo na tej lokaciji.

Foto: Viktor Drašler in Andrej Klemenc

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!