Napovednik

20. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica

20. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica bo v ČETRTEK, 20. 4. 2017, ob 19.00, v sejni sobi Občine Borovnica.

DNEVNI RED:

1. Predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
2. Poročilo Medobčinskega inšpektorata za leto 2016
3. Revidirano letno poročilo JP KPV d.o.o. za leto 2016
4. Poročilo upravljavca tržnice za leto 2016
5. Imenovanje članov Občinske volilne komisije
6. Imenovanje predstavnikov občine v Svet zavoda OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
7. Pobude in vprašanja svetnikov
8. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Borovnica za leto 2016
9. Letna poročila zavodov za leto 2016
10. Osnutek Razvojne strategije občine Borovnica za obdobje 2017-2027+

Vabljeni!

Gradiva za sejo so objavljena na: https://www.borovnica.si/seje-sveta/

20.04.
19.00
Sejna soba občine Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!