Napovednik

25. redna seja Občinskega sveta

25. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica,  bo v ČETRTEK,   7. 12. 2017, ob 18.00, v sejni sobi Občine Borovnica. Po ugotovitvi sklepčnosti in potrditvi zapisnika 24. redne seje z dne 26. 10. 2017 bodo občinski svetniki obravnavali naslednji DNEVNI RED:

1.  Predlog ekonomske cene programov v vrtcu
2.  Pobude in vprašanja svetnikov
3.  Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Borovnica
4.  Predlog Razvojne strategije Občine Borovnica 2017-2027 (gradivo prejeli s sklicem 23.
     redne seje)
5.  Predlog Odloka o proračunu občine Borovnica za leto 2018
6.  Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti za l. 2018
7.  Letni program športa za leto 2018
8.  Letni program turizma v občini Borovnica za leto 2018
9.  Odkup dela zemljišča s parc. št. 2080/9 k.o. Borovnica
10  Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na zemljiščih
11.  Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na zemljiščih
12.  Program dela Občinskega sveta Občine Borovnica za leto 2018

 

 Gradiva za sejo sveta si lahko ogledate na: https://www.borovnica.si/seje-sveta/ 

07.12.
18.00
Sejna soba Občine Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!