Napovednik

3. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica

3. redna sejo Občinskega sveta Občine Borovnica bo v ČETRTEK, 7. 3. 2019, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Borovnica.  Po ugotovitvi sklepčnosti in potrditvi dnevnega reda v obravnavni predvidoma naslednji dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 31.1.2019
  2. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
  3. Pobude in vprašanja svetnikov
  4. Predlog Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2019
  5. Letni program ljubiteljske in kulturne dejavnosti za leto 2019
  6. Letni program športa za leto 2019
  7. Osnutek Odloka o načinu in pogojih 24-urne dežurne službe na področju pogrebne dejavnosti v Občini Borovnica
  8. Sklep o spremembi poteka meja med Občini Borovnica in Občino Brezovica

Gradivo za sejo je dostopno na https://www.borovnica.si/seje-sveta/, z izjemo gradiv, ki so povezana s predlogom Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2019, ki so dosegljiva na: https://www.borovnica.si/proracun/

07.03.
18.00
Sejna soba Občine Borovnica

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!