Napovednik

Zbor občanov Dol-Laze – spremenjena lokacija in dnevni red

V skladu z določili Statuta Občine Borovnica in ostalimi akti Vaški odbor Dol – Laze sklicuje
ZBOR OBČANOV DOL – LAZE, ki bo v torek, 15.11.2016 ob 18.00 uri v Domu krajanov Dol-Laze.

DNEVNI RED:

1. Izvolitev organov zbora: delovno predsedstvo, verifikacijska komisija,
zapisnikar, overovatelja zapisnika.
2. Poročilo verifikacijske komisije in izvolitev nadomestnega člana VO.
3. Obranvana obračun NUSZ za leto 2016.
4. Obravnava Osnutka odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Borovnica.
– razlaga občinske strokovne službe,
– obravnava
6. Razno.

Za Vaški odbor Dol – Laze: Miran Menart l.r. in Drago Rot l.r.

15.11.
18:00
Dom krajanov Dol-Laze

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!