Napovednik

Vaški odbor Borovnica vabi na 5. sejo vaškega odbora Borovnica, ki bo v petek, 26.5.20017, ob 19. uri, v sejni sobi občine Borovnica.
Dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled zapisnika 4. Seje
3. Realizacija sklepov prejšnje seje
4. Tekoča problematika
5. Prihajajoči zbor občanov
6. Razno

Zapisnik 4. seje je v prilogi.

26.05.
19.00
Sejna sobo občine, Paplerjeva 22, Borovnica

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!