Napovednik

Delavnica za pripravo akcijskih načrtov na področju turizma ter športa in rekreacije

Delavnica, na kateri bomo obravnavali prioritete razvoja infrastrukture, ki je pomembna tako za razvoj turizma kot tudi športa in rekreacije, bo v sredo, 30. 5. 2018 ob 20.00, v dvorani nad vrtcem, na Paplerjevi 5. Uvodoma bo arhitekt Rok Žnidaršič, predstavil idejne zasnove oživitve opuščene proge med Borovnico in Preserjami v rekreacijske in turistične namene, kot so jo pod njegovim vodstvom v okviru lani izdelali študentje Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

30.05.
20.00
Dvvrana nad vrtcem, Paplerjeva 5

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!