Napovednik

DRUŽBA JUŽNA ŽELEZNICA IN NJEN VPLIV NA RAZVOJ SLOVENSKIH DEŽEL

V torek, 5. 4. 2022, ste ob 19.00, vabljeni v prizidek k OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica na predavanje univ. dipl. politologa Andreja Klemenca o vplivu mogočne Cesarsko-kraljeva priviligirane družbe Južna železnica na cenovno konkurenčnost podjetij ob omrežju tega železniškega konglomerata in na gradnjo železniškega omrežja v slovenskih deželah ter s tem na splošni gospodarski in družbeni razvoj pri nas.

Brez železniške povezave bi Borovnica ostala obrobno podeželsko naselje. Vendar se postavlja vprašanje kako bi se razvijala Borovnica in celotno območje slovenski dežel ob omrežju Družbe Južna železnica v primeru, če ta ne bi ovirala razvoja železniškega omrežja pri nas in če ne bi vodila tarifne politike, ki je favorizirala uvoz industrijskega blaga iz tujine ter izvoz iz velikih industrijskih in urbanih centrov v Avstro-Ogrski monarhiji, kjer so bile locirana mogočna poslovno-politična omrežja ključnih lastnikov družbe?
Ali je mogoče povleči vzporednice med sedanjimi razpravami o cestninjenju tovornih prevozov v EU in nekdanjimi kritikami priviligiranega položaja Družbe Južna železnica za razvoj habsburškega imperija, ki ga zaradi njegove multi-etične sestave in pomembne vloge neizvoljene oblasti danes številni smatrajo za neke vrste predhodnico EU?
Predavanje je del cikla usposabljanja za interpretativno vodenje po železniški dediščini v občini Borovnica, ki poteka v sklopu projekta Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta.
Projekt je sofinanciran s strani  Evropskega sklada za regionalni razvoj.
05.04.
19:00
Pritličje prizidka k OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!