Napovednik

ETM 2018: Združuj in učinkovito potuj

Evropski teden mobilnosti, ki je v globalnem merilu največja akcija ozaveščanja o pomenu mobilnosti ter vplivih prometa na okolje in družbo, bo letos potekal pod motom “Združuj in učinkovito potuj!”. Ne glede na zelo različne namene in cilje naših potovanj se vse prevečkrat zgodi, da se po navadi na pot odpravimo z osebnim avtomobilom – in velikokrat končano v zastojih, h katerim prispevamo sami. Zato je namen letošnje akcije premišljena sprememba potovalnih navad, tako da bomo z združevanjem različnih potovalnih načinov prišli na cilj pravočasno, dobre volje, “razmigani” in z zavestjo, da smo prispevali tudi k varovanju podnebja in okolja. Temu bodo namenjene tudi dejavnosti v naši občini.

Naša občina je v letošnjem letu dobila svojo prvo Celostno prometno strategijo, na osnovi katere smo uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za evropska kohezijska sredstva in za gradnjo sodobnega parkirišča in kolesarnice pri železniški postaji Borovnica pridobili 250.000 € nepovratnih sredstev, v okviru Dogovora za razvoj regij pa smo si zagotovili 620.000 € nepovratnih sredstev za izgradnjo kolesarske povezave med središčem Borovnice in koncem naselja Pako v skupni dolžini 3,5 km. Parkirišče pri železniški postaji bo končano prihodnje leto, gradnja kolesarske povezave, ki bo večinoma potekala kot kombinacija kolesarske steze in kolesarskega pasu, pa se bo začela v letu 2020 in bo predvidoma končana konec leta 2021.

Glede na kratke razdalje v naši občini ter dobre železniške povezave bomo letošnje dejavnosti osredotočili na kolesarjenje in združevanje potovanja s kolesom in vlakom. Ponovno bomo predstavili električna vozila in omogočili njihov preizkus. Odprli bomo prenovljen in bolj varen prehod za pešce na Zalarjevi cesti, ob tem pa bodo učenci OŠ dr. Ivana Korošca preverili, ali se je s tem dejansko tudi izboljšala prometna varnost. Med upokojenci bomo izvedli anketo o potrebah po zagotavljanju javnega prevoza na klic ter se o njenih rezultatih pogovorili z njimi.

Več o posameznih dogodkih spodnji prilogi.

15.09. - 22.09.
različne ure - glej prilogo
glej prilogo

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!