Napovednik

Javna obravnava OPPN Staro vaško jedro Borovnice

Javna obravnava  Občinskega podrobnega prostorskega načrt za staro vaško jedro Borovnice (OPPN Staro vaško jedro Borovnice)bo potekala v sredo, 17. maja 2017, ob 17.00. uri, v dvorani nad vrtcem, na Paplerjevi ulici, v Borovnici.

Osnutek Odloka o OPPN Staro vaško jedro Borovnice je, skupaj z vsemi gradivi, javno razgrnjen od ponedeljka, 24. aprila 2017 do srede, 24. maja 2017
v prostorih Občine Borovnica (sejna soba), Paplerjeva ulica 22, Borovnica, in na
na spletni strani Občine Borovnica

17.05.
17.00
Dvorana nad vrtcem, Paplerjeva ulica, Borovnica

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!