Novice

Novice

16. 5. 2022
Pridružimo se prizadevanjem ZEOS za ponovno uporabo električnih naprav in aparatov

Tudi pri nas se dogajajo premiki v smeri povečevanja popravil aparatov. Družba ZEOS, d.o.o. sodeluje na nekaterih večjih dogodkih po državi, na katere so vabljeni vsi, ki imajo doma svoje male električne aparate in audio-video naprave, ki bi jih želeli popraviti. Brezplačno jih bo pregledal in diagnosticiral njihovo napako hišni serviser iz Servisa Jurco, ki bo za vse preveril tudi dobavljivost rezervnih delov (za morebitno popravilo aparata pa bo možen dogovor z njim na licu mesta). S servisnimi aktivnostmi so pričeli v soboto, 7. maja 2022, kjer so z vozilom E-transformer 2.0. sodelovali na dogodku Prevetrimo omare 5 v Logatcu, ki je potekal v organizaciji Knjižnice Logatec in Komunalnega podjetja Logatec d.o.o..

(več …)

16. 5. 2022
KONCERT TROBILNEGA KVINTETA CONTRAST

V sklopu festivala Glasbena fabr’ka, ki ga organizira Kulturno društvo Adriars , je v nedeljo, 15. 5. 2022,  ob 19.00, nastopil trobilni kvintete Adriars v zasedbi: Gregor Turk -trobenta, Blaž Avbar – trobenta, Jože Rošer – rog, Žan Tkalec- pozavna in Uroš Vegelj – tuba. Glasbeniki s s svojim nastopom, ki je temeljil na skladbah slavnega ruskega skladatelja Sergeja Rachmaninova ter nekoliko manj znanih, a strukturno in tonsko raznovrstnih delih avtorjev Victorja Ewalda, Tilna Slakana in s humorjem in sarkazmom bogati skladbi “Ali poznate cesarja Jožefa?”, avstrijskega skladatelja Wernerja Pirchnerja navdušili dobrih 70 poslušalcev, ki so se zbrali v večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

11. 5. 2022
ZDRAVSTVENO STANJE V OBČINI BOROVNICA V LETU 2022: NAJVEČJI PROBLEM – PREKOMERNO UŽIVANJE ALKOHOLA

Prikaz Zdravje v občini 2022, ki ga pripravlja NIJZ,  je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Tudi v letu 2022 občina Borovnica negativno izstopa po številu poškodovanih v prometnih nezgodah, deležu prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji in boleznih, ki so neposredno pripisane prekomernemu uživanju alkohola. Slabše od povprečja se je občina odrezala tudi pri odzivnosti v programu DORA. Pozitivno pa občina odstopa glede števila bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi in bolniških odsotnosti.

(več …)

19. 4. 2022
TRADICIONALNA SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA – LETOS TUDI Z UDELEŽBO SKUPINE PROSTOVOLJCEV IZ PETROLA  

Zavod Tri-niti je ob podpori in v sodelovanju z Občino Borovnica ter v sodelovanju z JP KPV d. o. o. v prvi polovici aprila izvedel tradicionalno čistilno akcijo čiščenja okolice v občini Borovnica.  Ker ni bilo mogoče natančno predvideti začetka in konca napovedanih padavin je glavnina akcije potekala tako v soboto 9. aprila, kot tudi v nedeljo, 10. 4. 2022. DPŽ Ajda ter vzgojitelji in varovanci vrtca Borovnica so se obvezali, da  se bodo akciji pridružili  kasneje in čistili ob  Svetovnem dnevu Zemlje, 22. in 23. 4. 2022. Skupaj smo do sedaj pobrali skoraj 400 kg odpadkov. Pobrane odpadke je odpeljalo JP KPV d.o.o. Med najbolj pogostimi odpadki so  bile pločevinke (predvsem piva),  plastenke,  ostala plastična embalaža ter cigaretni ogorki. Med odpadki smo našli najdejo tudi številne zaščiten obrazne maske za ter  precej polivinila.

(več …)

13. 4. 2022
NEODZIVNOST MINISTRSTVA ZA KULTURO NA POBUDO ŽUPANA BOJANA ČEBELA ZA ODPRAVO DISKRIMINATORNIH ZAKONSKIH DOLOČIL GLEDE SREDSTEV ZA DOLOČENE NUJNE PROGRAME V KULTURI

Zadnji dan letošnjega januarja je župan Bojan Čebela na ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija in na državno sekretarko dr. Ignacijo Fridl Jarc naslovil pismo v katerem, je uvodoma izpostavil, da ga je občina že  5. 7. 2021 opozorila, da Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) tudi našo občino, postavlja v neenakopraven položaj glede ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture. Zakon namreč, s tem, ko za ta namen državna proračunska sredstva namenja izključno javnim zavodom s področja kulture, diskriminira (manjše) občine, ki same neposredno izvajajo dejavnosti enake tistim, ki jih opravljajo javni zavodi, katerih ustanovitelji so (večje) občine. Enako velja tudi za upravljanje javne kulturne infrastrukture. V naši občini je tak primer izvajanje knjižnične dejavnosti kot obvezne javne službe.

(več …)

6. 4. 2022
DOKONČANA OBNOVA PEŠPOTI DO RAZGLEDNE PLOŠČADI

Prvi teden v aprilu je bila dokončana temeljita prenova »dijaške poti«, ki jo uporabljajo  predvsem dijaki, stanujoči na širšem območju stare železniške postaje, za pot v središče naselja in do železniške postaje. Pot je bila res bolj »kozja steza« in neprimerna za starejše osebe, nevarna pa za vse, ki niso imeli ustrezne obutve za planinske poti.  Po prenovi je širša, varnejša in bolje osvetljena ter služi tudi kot pot, ki obiskovalcem Tematskega parka Borovniškega viadukta omogoča dostop do razgledne ploščadi pri zahodni peti nekdanjega viadukta in kot bližnjica do miniaturnega spominskega parka pri stari železniški postaji . Ob njej je postavljena tudi klop, ki omogoča, da se odpočijejo tisti, ki jim kratek, a strm vzpon vzame preveč sape.

(več …)

4. 4. 2022
TUDI LETOS OBČINA BOROVNICA MED PREJEMNIKI CERTIFIKATA RAZVOJNE ODLIČNOSTI

Na konferenci Zlati kamen 2022 je Občina Borovnica prejela Zlati ISSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2022, saj se je uvrstila  na 60. mesto med 212 slovenskimi občinami.  Ker sta trenutno v izvedbi  projekta Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta in Kolopark Borovnica,  v  postopku izbora izvajalca  pa projekt Kolesarska povezava Borovnica-Breg z rekonstrukcijo pripadajočega dela regionalne cesta R3-642/1146 ima Občina Borovnica  vse možnosti, da se v letu 2023 glede kakovosti življenja uvrsti v zgornjo petino slovenskih občin.

(več …)

4. 4. 2022
OBISK DRŽAVNEGA SEKRATEARJA ZA JAVNO UPRAVO V OBČINI BOROVNICA

V petek, 1. 4. 2022, je občino Borovnico obiskal državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Boštjan Jambrovič. Z županom Bojanom Čebelo, direktorico občinske uprave Dolores Dolenc Bajc in višjim svetovalcem za razvoj in razvojne projekta Andrejem Klemencem se je pogovarjal o razvojnih izzivih občine ter z njimi povezanih izzivih organizacije in delovanja občinske uprave. Župan je izpostavil, da sodelovanje z različnimi ministrstvi še nikoli ni bilo tako dobro kot v zadnjih štirih letih in pri tem posebej izpostavil vlogo nekdanjega državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo  Jureta Lebna pri reševanju izzivov, povezanih s prenosom zemljišč v upravljanju SŽ Infrastruktura d. o. o. na Občino Borovnica pri projektu izgradnje P+R pri železniški postaji Borovnica ter vseh v pripravo projekta Kolesarska povezava Borovnica – Breg vključenih državnih uradnikov na Ministrstvu za infrastrukturo.

(več …)

1. 4. 2022
PUMP TRACK STEZA V BOROVNICI ODPRTA – KOLOPARK ČAKA ŠE PARKOVNA UREDITEV

Takoj po oddaji vloge za sofinanciranje projekta »Koloparki- učilnice kolesarskih veščin« iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna RS, ki jo je upravljalec  LAS Barje z zaledjem, Zavod Cerpok oddal na Ministrstvo za infrastrukturo, je Občina Borovnica angažirala izbranega izvajalca Zavod Aliansa, da začne z gradnjo pump-track steze.   Ta se je podvizal in praktično takoj lotil gradnje, ki je bila končana v dobrem tednu dni. Občina Borovnica je 31. 3. 2022 dobila varnostno poročilo in garancijsko izjavo ter s podpisom zapisnika o prevzemu uradno prevzela dokončano stez.

(več …)

30. 3. 2022
MINISTER VRTOVEC NA OGLEDU PROMETNE SITUACIJE V TMS V BISTRI IN POGOVORIH O IZGRADNJI OBVOZNE CESTE
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v spremstvu Ljiljane Herga, direktorice Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in članov svojega kabineta 30. 3. 2022 dopoldan obiskal Tehniški muzej Slovenije v Bistri, kjer si je ogledal muzejski kompleks, skozi katerega po regionalni cesti R3-642/1146 Vrhnika – Podpeč – Borovnica poteka vse več prometa, tudi s težkimi tovornimi vozili. O rešitvi te pereče problematike se je pogovarjal z direktorico TMS dr. Barbaro Juršič in županom Občine Borovnica Bojanom Čebelo.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!