Novice

AKTIVNOSTI TURISTIČNEGA IN PLANINSKEGA DRUŠTVA BOROVNICA PRI VZDRŽEVANJU IN ŠIRITVI OBISKOVALSKE IN INTERPRETACIJSKE INFRASTRUKTURE V OBČINI V LETU 2021

Soteska Pekel

Močno povečan obisk soteske Pekel v letu 2020 in 2021, ki ga gre delno pripisati tudi pandemiji COVID-19, je zaradi povečane erozije dodobra zdelal del poti mimo tretjega slapa v soteski Pekel – od platoja pri slapu do naslednjih stopnic v žlebu. Še posebej sestop s slednjih je postajal smrtno nevaren za uporabnike, zato sta se borovniška turistično in planinsko društvo v letu 2021 odločila, da ta del  prednostno zavarujejo in v treh delih postavijo nove šest metrov dolge stopnice širin 40 cm. Razširjeni in utrjeni so bili odseki planinske poti: pri prvem slapu, tretjem slapu in nad tretjim slapom. Poleg tega so pred samimi stopnicami postavili dvojezično (slovensko – angleško) tablo, ki opozarja, da gre od tu dalje za zahtevno planinsko pot, ki zahteva ustrezno obleko, obutev in pripravljenost.

Za izboljšanje varnosti so zamenjali tudi nekaj starih in dodali nekaj novih klinov ter jeklenico z novimi nosilci. Poleg tega so opravili še redna vzdrževalna dela klopi, mlina in informativnega kozolčka. Zaradi večkratnega zadevanja vejevja med spravilom lesa iz soteske je bil postavljen nov drog za obstoječo opozorilno tablo (prepovedano kurjenje, kampiranje), na  obvestilni pano pa je bila nad žigom nameščena nova tablica z napisom »Razširjena slovenska planinska pot«.

 

Povezovalna pešpot Mavčeva dolina – Stara postaja

Na pobudo občanov sta društvi v dogovoru z občino ter lastniki zemljišč pristopilo k izdelavi povezovalne pešpoti s Stare postaje (Miklavičeva cesta) v Mavčevo dolino. Povezovalna pot na tem mestu je obstajala vse do izgradnje železniške postaje l. 1857. Tedaj so del stare poti nasuli z izkopi in odpadom, zato je bilo treba  zgornji del ponovno speljati po občinskih zemljiščih, v spodnjem delu, kjer prav tako poteka po občinskih zemljiščih, pa je pot v naravi še vidna. Zaradi neugodne konfiguracije terena in morebitnega plazenja se je z lastniki dogovorila  menjava za del parcele v zasebni lasti, po pogojem, da  se na meji postavi ograjo. Celotno traso nove/stare poti v širini dveh metrov se je  strojno izravnalo od Miklavičeve ceste do večnamenskega prostora v Mavčevi dolini. Na sveže urejeni trasi sta bila nato izvedena zatravitev ter dve košnji. Markacisti PD Borovnica so ob tem prestavili planinske smerokaze iz križišča Miklavičeve in Ljubljanske ceste v Mavčevo dolino ter novo planinsko pot, ki zdaj vodi preko pete viadukta, dosledno markirali. Večnamenski prostor in spodnji del poti je bil pozneje tudi temeljito očiščen gradbenega in komunalnega odpada, očiščene površine so bile zatravljene, mejno drevje in grmovje pa obrezano. Odvoz odpadkov je izvedla občina.

 

Ostale planinske poti v občini

 Dodatno so bili  razširjeni in utrjeni odseki planinskih  poti Vrh Dola-razgledna točka pod Krimščkom in Bistra-Laze ter markirani odseki Bistra-Mali Trebelnik, Pekel-Krimska jama, Pekel-Pristava-Pokojišče, skozi sotesko Pekel, Rakitna-Krimšček. Na trasi poti Bistra-Laze postavljeni sta bili dve novi klopi. Zaradi vandalizma je bila prestavljena skrinjica za vpisno knjigo iz Pekla na razgledno točko pod Krimščkom in dodan je žig, na pobudo občanov pa je bila postavljena nova skrinjica (z dodanim žigom) za vpisno knjigo na vrh Planine. Postavljene so bile tri nove smerne table: na Pokojišču (v Borovnico), v Praprotniku (v Bistro), pri duglazijah (v Bistro) ter popravljeni/dodatno utrjeni, prestavljeni oz. na novo postavljeni nosilci za smerokaze nad Bistro (duglazije, Strmi bregovi), nad Lazami (Praprotnik), v Mavčevi dolini in na Rakitni. Na vse nosilce s smerokazi na so bili nameščeni zaščitni čepi. Sanirani sta bili dve plazišči, vse trase so bil redno očiščene podrtega drevja, podrasti in grmovja, očiščena je bila tudi večina občinskih smernih tabel,  podrta tabla nad Lazami pa na novo temeljena.

 

Okolica železniške čuvajnica št. 666

V okolici čuvajnice se je redno odstranjevalo plevel in čistilo vodenice. Pred občinskim praznikom sta bila dodatno očiščeni (obrezano vejevje in izvedena košnja) obe označeni dostopni poti – od Kim-vija ter od železniške postaje. Iz smeri železniške postaje je bil nameščen dodaten nosilec s smerno tablo za čuvajnico in nanjo prenesen tudi smerokaz za »češnjevo pot«.

Ostale novice

1. 7. 2022
PONOVNO RAZSTAVLJEN OSTANEK LETALSKE BOMBE IZ DRUGE SVETOVNE VOJNE
V parku pri stebru Borovniškega viadukta smo ponovno postavili ostanek ene od več tisoč letalskih bomb, ki so jih med II. svetovno vojno oz. med avgustom 1944 in koncem tega leta na Borovnico odvrgla letala ameriških in britanskih zračnih sil. Cilj je bil seveda Borovniški viadukt, saj bi njegovo uničenje močno otežilo oskrbo nacističnega vojaškega stroja v Italiji. Zaradi hribovite konfiguracije terena ter močne protiletalske obrambe pa je bilo cilj težko zadeti, tako da so skoraj vse bombe cilj zgrešile, pri tem pa porušile ne le zgradbe v neposredni bližini viadukta, temveč večji del Borovnice. Zaradi bombardiranja je življenje izgubilo 12 domačinov, številni pa so morali zapustiti svoje porušene domačije. Po ocenah je na Borovnico med II. svetovno vojno padla okoli tretjina vseh bomb, ki so bile odvržene na slovensko ozemlje.

(več …)

24. 6. 2022
Osmošolci spoznavali osnove parnega pogona in zgodovine Južne železnice

V četrtek, 23. 6. 2022, so  okviru tehniškega dne, osmošolci OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica spoznavali osnove parnega pogona vlakov in zgodovine Južne železnice. Član Zgodovinske sekcije HUD Karel Barjanski,  upokojeni strojevodja in sodelavec Muzeja slovenskih železnic Ljubljana Bogo Troha je  učencem ob risanju na tablo razložil delovanje parne lokomotive. Tak način  predstavitve je  zelo pritegnil učence, ki so postavili tudi precej vprašanj. Vodja projekta Tematski park in spominska pot Borovniškega viaduktaAndrej Klemenc, prav tako član Zgodovinske sekcije HUD Karel Barjanski, pa je učencem  ob ogledu tematskega parka predstavil zgodovinski kontekst in pomen gradnje Južne železnice, dilema glede trasiranja proge ter samo gradnjo Borovniškega viadukta. (več …)

9. 6. 2022
Uradna primopredaja županskih poslov

V sredo, 8. 6. 2022, je pred začetkom 19. redne seje Občinskega sveta Občine Borovnica,  zdaj že nekdanji župan Bojan Čebela, ki je dne 2. 6. 2022 podal odstopno izjavo,  uradno predal posle podžupanu Petru Črnilogarju, ki bo funkcijo župana opravljal do rednih županskih volitev, ki bodo predvidoma v začetku letošnjega novembra. Pred samo sejo pa se je nekdanji župan še prisrčno poslovil od občinskih svetnikov in se jim zahvalil za sodelovanje. Svetniki so mu izrekli priznanje za opravljeno delo in mu z upanjem, da bo kot poslanec Državnega zbora RS lahko kaj dobrega storil tudi za svojo občino, zaželeli uspešno delo na novi funkciji.

20. 5. 2022
20 MAJ – SVETOVNI DAN ČEBEL IN OBLETNICA ROJSTVA ANTONA JANŠE
20. maj je bil prav na pobudo slovenskih čebelarjev 17. novembra 2017 s strani Ekonomsko-finančnega odbora OZN sprejet razglašen za Svetovni dan čebel. Letos je svetovni praznik čebel posvečen raznolikosti čebelarskih praks na svetu ter predvsem raznolikosti čebel. Pri tem pa strokovnjaki za opraševanje opozarjajo, da pri vlogi čebel kot opraševalk ne smemo pozabiti na divje čebele, prav tako pa ne tudi na pomemben prispevek čmrljev, nekaterih vrst muh in drugih insektov. Uporaba insekticidov in herbicidov v kmetijstvu, izsuševanje mokrišč, spremembe rabe tal, prav tako pa tudi promet in pogosta košnja travnikov so največje grožnje za preživetje opraševalcev, ki imajo tako pomembno vlogo zlasti pri pridelavi sadja, seveda pa tudi medu.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!