Novice

AKTIVNOSTI TURISTIČNEGA IN PLANINSKEGA DRUŠTVA BOROVNICA PRI VZDRŽEVANJU IN ŠIRITVI OBISKOVALSKE IN INTERPRETACIJSKE INFRASTRUKTURE V OBČINI V LETU 2021

Soteska Pekel

Močno povečan obisk soteske Pekel v letu 2020 in 2021, ki ga gre delno pripisati tudi pandemiji COVID-19, je zaradi povečane erozije dodobra zdelal del poti mimo tretjega slapa v soteski Pekel – od platoja pri slapu do naslednjih stopnic v žlebu. Še posebej sestop s slednjih je postajal smrtno nevaren za uporabnike, zato sta se borovniška turistično in planinsko društvo v letu 2021 odločila, da ta del  prednostno zavarujejo in v treh delih postavijo nove šest metrov dolge stopnice širin 40 cm. Razširjeni in utrjeni so bili odseki planinske poti: pri prvem slapu, tretjem slapu in nad tretjim slapom. Poleg tega so pred samimi stopnicami postavili dvojezično (slovensko – angleško) tablo, ki opozarja, da gre od tu dalje za zahtevno planinsko pot, ki zahteva ustrezno obleko, obutev in pripravljenost.

Za izboljšanje varnosti so zamenjali tudi nekaj starih in dodali nekaj novih klinov ter jeklenico z novimi nosilci. Poleg tega so opravili še redna vzdrževalna dela klopi, mlina in informativnega kozolčka. Zaradi večkratnega zadevanja vejevja med spravilom lesa iz soteske je bil postavljen nov drog za obstoječo opozorilno tablo (prepovedano kurjenje, kampiranje), na  obvestilni pano pa je bila nad žigom nameščena nova tablica z napisom »Razširjena slovenska planinska pot«.

 

Povezovalna pešpot Mavčeva dolina – Stara postaja

Na pobudo občanov sta društvi v dogovoru z občino ter lastniki zemljišč pristopilo k izdelavi povezovalne pešpoti s Stare postaje (Miklavičeva cesta) v Mavčevo dolino. Povezovalna pot na tem mestu je obstajala vse do izgradnje železniške postaje l. 1857. Tedaj so del stare poti nasuli z izkopi in odpadom, zato je bilo treba  zgornji del ponovno speljati po občinskih zemljiščih, v spodnjem delu, kjer prav tako poteka po občinskih zemljiščih, pa je pot v naravi še vidna. Zaradi neugodne konfiguracije terena in morebitnega plazenja se je z lastniki dogovorila  menjava za del parcele v zasebni lasti, po pogojem, da  se na meji postavi ograjo. Celotno traso nove/stare poti v širini dveh metrov se je  strojno izravnalo od Miklavičeve ceste do večnamenskega prostora v Mavčevi dolini. Na sveže urejeni trasi sta bila nato izvedena zatravitev ter dve košnji. Markacisti PD Borovnica so ob tem prestavili planinske smerokaze iz križišča Miklavičeve in Ljubljanske ceste v Mavčevo dolino ter novo planinsko pot, ki zdaj vodi preko pete viadukta, dosledno markirali. Večnamenski prostor in spodnji del poti je bil pozneje tudi temeljito očiščen gradbenega in komunalnega odpada, očiščene površine so bile zatravljene, mejno drevje in grmovje pa obrezano. Odvoz odpadkov je izvedla občina.

 

Ostale planinske poti v občini

 Dodatno so bili  razširjeni in utrjeni odseki planinskih  poti Vrh Dola-razgledna točka pod Krimščkom in Bistra-Laze ter markirani odseki Bistra-Mali Trebelnik, Pekel-Krimska jama, Pekel-Pristava-Pokojišče, skozi sotesko Pekel, Rakitna-Krimšček. Na trasi poti Bistra-Laze postavljeni sta bili dve novi klopi. Zaradi vandalizma je bila prestavljena skrinjica za vpisno knjigo iz Pekla na razgledno točko pod Krimščkom in dodan je žig, na pobudo občanov pa je bila postavljena nova skrinjica (z dodanim žigom) za vpisno knjigo na vrh Planine. Postavljene so bile tri nove smerne table: na Pokojišču (v Borovnico), v Praprotniku (v Bistro), pri duglazijah (v Bistro) ter popravljeni/dodatno utrjeni, prestavljeni oz. na novo postavljeni nosilci za smerokaze nad Bistro (duglazije, Strmi bregovi), nad Lazami (Praprotnik), v Mavčevi dolini in na Rakitni. Na vse nosilce s smerokazi na so bili nameščeni zaščitni čepi. Sanirani sta bili dve plazišči, vse trase so bil redno očiščene podrtega drevja, podrasti in grmovja, očiščena je bila tudi večina občinskih smernih tabel,  podrta tabla nad Lazami pa na novo temeljena.

 

Okolica železniške čuvajnica št. 666

V okolici čuvajnice se je redno odstranjevalo plevel in čistilo vodenice. Pred občinskim praznikom sta bila dodatno očiščeni (obrezano vejevje in izvedena košnja) obe označeni dostopni poti – od Kim-vija ter od železniške postaje. Iz smeri železniške postaje je bil nameščen dodaten nosilec s smerno tablo za čuvajnico in nanjo prenesen tudi smerokaz za »češnjevo pot«.

Ostale novice

7. 1. 2022
OB 180 LETNICI ROJSTVA MOŽA, KI JE V BOROVNICI POLEG OSTALEGA VZGOJIL TUDI NOVO SORTO JABOLK

V času svojega več kot tri desetletja in pol dolgega službovanja v Borovniški dolini se je nadučitelj Franc Papler (1842-1911) poleg poučevanja, kulturnega in političnega udejstvovanja ukvarjal tudi s čebelarstvom, umnim kmetovanjem ter sadjarstvom. S križanjem štajerskega bobovca in zlate parmene je okoli leta 1895 vzgojil novo sorto jabolk, t.i. “paplerke” oz. “Paplerjev bobovec”.  15. januarja letos bo minilo 180 let od njegovega rojstva. Pred nedavnim smo ob 110 njegove smrti smo o njem in njegovem velikem doprinosu k razvoju v Borovniški dolini že objavili članek, zato bomo ob obletnici njegove smrti na kratko predstavili »njegovo« sorto jabolk in prizadevanja k njeni ohranitvi in razširitvi. Ta avtohtona sorta se je izjemno dobro prilagodila na podnebne in talne razmere v Borovniški dolini in je nadpovprečno bogato rodila. Zato so jo začeli množično cepiti in saditi po okoliških kmečkih sadovnjakih, kjer so nadomestile druge, revnejše sorte.

(več …)

15. 12. 2021
UREJEN TEMATSKI PARK BOROVNIŠKEGA VIADUKTA

Konec novembra so bila zaključena osnovna dela za ureditev tematskega park o Borovniškem viaduktu pri stebru viadukta. Na iz odsluženih železniških tirov, ki so jih darovale SŽ Infrastruktura d. o. o. in so jih na ustrezne dolžine odrezali v podjetju Metallmar d. o. o., izdelane okvirje je bilo nameščenih 9 informacijskih tabel, ki v besedi in sliki predstavljajo zgodovino Borovniškega viadukta od njegovega načrtovanja do njegove končne porušitve in izgradnje nove proge. Avtor besedila, ki ga je strokovno pregledal Bogomir Troha, je Peter Bezek, ki je tudi opravil izbor fotografij in pripravil predloge za tisk panojev. Oba sta člana Zgodovinske sekcije HUD Karel Barjanski, ki je eden od partnerjev v projektu Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta.

(več …)

15. 12. 2021
Ob 110. obletnici smrti velikega Borovničana Frana Paplerja

15. decembra mineva 110 let od smrti moža, ki je pomembno zaznamoval razvoj izobraževanja, kulture, gasilstva in sadjarstva v naši občini. Fran Papler se je rodil 15. 1. 1842 na Brezovici pri Kropi kot tretji od desetih otrok v kmečki družini. Učiteljsko pot je začel v Cerknici, kjer je ob poučevanju na ljudski šoli deloval tudi kot organist. V Ratečah je nato službi učitelja in organista dodal še delo cerkovnika. Po premestitvi v Polhov Gradec, kjer je preživel sedem let, je svoje poučevanje nadaljeval v Borovnici, kamor je prišel leta 1875 in v njej ostal vse do smrti. Šolska kronika navaja, da je bil »pri svojem prihodu v Borovnico jako prijazno sprejet s strelom možnarjev«. S svojim delovanjem je kot nadučitelj, sadjar, dejaven občinski odbornik, načelnik in častni član gasilskega društva, predsednik bralnega društva, pevec, pesnik in še kaj bi se našlo,  vtisnil Borovniški kotlini globok pečat. Leta 1891 je bil na deželni učiteljski konferenci v Ljubljani delegat za ljubljansko okolico, kar dokazuje, da so ga spoštovali tudi izven Borovnice.

(več …)

10. 12. 2021
TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE GOSTI DVE RAZSTAVI, KI TEMATIZIRATA POMEMBNE VIDIKE KROŽNEGA GOSPODARSTVA
V petek, 3. 12 2021, so v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki odprli občasno razstavo “Človek in hrana v začaranem krogu”  ter ozaveščevalno razstavo Odločuj in E-cikliraj”, ki so jo pripravili v sodelovanju s podjetjem ZEOS, d.o.o. ) Odprtja dveh razstav, ki obravnavata izredno pomembni temi trajnostnega razvoja in jima tudi v občini Borovnica namenjamo veliko pozornosti, se je udeležil tudi župan Bojan Čebela. Na obeh razstavah so številni predmeti, ki bodo v marsikaterem obiskovalcu vzbudili nostalgične spomine na otroštvo, tistim mlajšim pa prikazali kakšni so bili pri na prvi (mobilni) telefoni, tranzistorski radijski in/ali TV sprejemniki, kuhinjske tehtnice, pločevinasta, steklena in tetrapak embalaža, elektronski gospodinjski aparati za pripravo hrane itd. Skratka, zanimivo za otroke obeh spolov, dedke in babice ter vse tiste vmes.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!