Aktualna obvestila

11. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica

11. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA, BO VSREDO, 23. 12. 2020, ob 17. URI  V VEČNAMENSKEM PROSTORU OSNOVNE ŠOLE BOROVNICA. Skladno s prepovedmi iz Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS. št. 147/2020), na seji ne bo možna fizična prisotnost zainteresirane javnosti.

Bojan Čebela,  župan

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda:
 3. Zapisnik 10. redne seje in 4. izredne seje občinskega sveta
 4. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
 5. Pobude in vprašanja svetnikov
 6. Predlog ekonomske cene programov v vrtcu Borovnica od 01.01.2021
 7. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2021, druga obravnava
 8. Letni program športa v Občini Borovnica za leto 2021
 9. Letni program kulture v Občini Borovnica za leto 2021
 10. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani
 11. Program dela občinskega sveta za leto 2021
 12. Plan dela Nadzornega odbora Občine Borovnica za leto 2021

Vabljeni:

 1. Člani občinskega sveta
 2. Daniel Horvat, ravnatelj OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica k točki 4
 3. Jure Škrbec, predsednik Nadzornega odbora Občine Borovnica
 4. občinska uprava

Gradiva za sklic seje z dnevnim redom si lahko ogledate na https://www.borovnica.si/seje-sveta/

Ostala aktualna obvestila

27. 1. 2022
JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO SOLASTNIŠKEGA DELEŽA NA PARC. ŠT. 719/4 K.O. BOROVNICA

Občina Borovnica objavlja javni razpis za prodajo solastniškega deleža (3/4) na zemljišču s parc. št. 719/4 k.o. Borovnica, v izmeri 639 m2, na kateri stoji enostanovanjska stavba št. 422, naslov Doli pri Borovnici 73, Borovnica.

Izklicna cena za nepremičnino je: 44.200,00 EUR. Na nepremičnini ima solastnik parcele (v deležu 1/4) predkupno pravico.

Rok za zbiranje ponudb je 09.03.2022, varščina višini 10% izklicne cene mora biti plačana do 07.03.2022.

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je objavljena pod rubriko razpisi.

 

18. 1. 2022
Rezultati likovnega natečaja Potica

Kulturno društvo Borovnica je v  izvedbi Folklorne skupine Bistra in ob podpori Občine Borovnica konec lanskega leta izvedlo 1. likovni natečaj Potica. Cilj natečaja je bil, da  na eni strani spomnijo, da se tudi v času, ko so fizični osebni stiki zelo omejeni, spomnijo na to, da potica ni le izvorno slovenska okusna sladica, temveč tudi simbol praznovanja, gostoljubja, tradicije, povezanosti …., na drugi strani pa spodbudijo posameznike iz različnih starostnih skupin k likovnem ustvarjanju.  Natečaj je zaključen.  Rezultate si lahko ogledate preko klika na spletno stran oz. skeniranjem spodnje kode. O podelitvi nagrad vas bomo obvestili.

17. 1. 2022
Brezplačno hitro testiranje na COVID 19 v Borovnici

V torek, 18. 1. 2022, se bo začelo brezplačno hitro testiranje na okužbo z virusom SARS Cov 2. Testiranje bo do preklica potekalo vsak delovni dan in ob sobotah  v zabojniku, postavljenem nasproti vhoda v poslopje železniške postaje v Borovnici in sicer prve tri dni od 8.00 do 20.00, nakar bo sledila prilagoditev urnika glede na odziv. Testirajo se lahko le zdrave osebe, brez simptomov za obolelostjo za COVID-19 oz. kakšno drugo boleznijo. S seboj je potrebno imeti veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja in veljaven osebni dokument.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!