Aktualna obvestila

11. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica

11. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA, BO VSREDO, 23. 12. 2020, ob 17. URI  V VEČNAMENSKEM PROSTORU OSNOVNE ŠOLE BOROVNICA. Skladno s prepovedmi iz Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS. št. 147/2020), na seji ne bo možna fizična prisotnost zainteresirane javnosti.

Bojan Čebela,  župan

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda:
 3. Zapisnik 10. redne seje in 4. izredne seje občinskega sveta
 4. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
 5. Pobude in vprašanja svetnikov
 6. Predlog ekonomske cene programov v vrtcu Borovnica od 01.01.2021
 7. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2021, druga obravnava
 8. Letni program športa v Občini Borovnica za leto 2021
 9. Letni program kulture v Občini Borovnica za leto 2021
 10. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani
 11. Program dela občinskega sveta za leto 2021
 12. Plan dela Nadzornega odbora Občine Borovnica za leto 2021

Vabljeni:

 1. Člani občinskega sveta
 2. Daniel Horvat, ravnatelj OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica k točki 4
 3. Jure Škrbec, predsednik Nadzornega odbora Občine Borovnica
 4. občinska uprava

Gradiva za sklic seje z dnevnim redom si lahko ogledate na https://www.borovnica.si/seje-sveta/

Ostala aktualna obvestila

5. 7. 2022
NOVA LOKACIJA AED APARATA V BREZOVICI PRI BOROVNICI

Zaradi prenova gasilskega doma PGD Brezovica pri Borovnici je na novo lokacijo (glej sliko) prestavljen AED aparat. Ta je bil letos že uporabljen in tudi njemu oz. njegovi pravočasni in pravilni uporabi se gre zahvaliti, da je oseba, ki je potrebovala tovrstno pomoč, že okrevala.

2. 7. 2022
MED VIKENDI DO KONCA JULIJA POPOLNA ZAPORA CESTE PODPEČ – JEZERO

Občina Brezovica obvešča, da bo zaradi ureditve ceste (asfaltiranje) popolna zapore ceste Podpeč-Jezero (R2-642. odsek: 1147 Podpeč-Ig (od km 0,020 do km 0,680 – 1. etapa; odsek: 1147 Podpeč-Ig (od km 1,210 do km 1,790) – 3.etapa
Popolna zapora bo vsak vikend od 2.7.2022 do 31.7.2022.

1. 7. 2022
RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NA OBMOČJU CELOTNE DRŽAVE

Uprava RS za zaščito in reševanje s 1. julijem 2022 razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

28. 6. 2022
Popravek ure začetka dogodka “Z gibanjem v poletje”

Center za krepitev zdravja Vrhnika organizira v petek, 1. 7. 2022, ob  8.00 (in ne ob 17-00, kot smo pomotoma objavili), pri gasilskem domu Borovnica dogodek z naslovom  “Z gibanjem v poletje”. V okviru dogodka boste lahko opravili 6 minutni test hoje, meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja ter spoznali in preizkusili poletnemu času primerno telovadbo. Vabljeni!

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!