Aktualna obvestila

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA, BO V SREDO, 8. 6. 2022, ob 17. URI, V SEJNI SOBI OBČINE BOROVNICA. Ugotovitvi sklepčnosti bo sledila potrditev naslednjega dnevnega reda:

1. Letno poročilo organa skupne občinske uprave MIRED za leto 2021
2. Letno poročilo javnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica za leto 2021
3. Predlog sprememb cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
4. Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta in zapisa 6. dopisne seje občinskega sveta
5. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama


6. Pobude in vprašanja svetnikov
7. Kadrovske zadeve
a. Sklep o prenehanju mandata članice NS JP KPV d.o.o.
8. Zaključni račun proračuna občine Borovnica za leto 2021
9. Dokument identifikacije investicije projekta Prenova Zdravstvene postaje Borovnica
10. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Borovnica za leto 2022 – 3. sprememba
11. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami – prvo branje
12. Odločanje o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
13. Letna poročila za leto 2021
a. Cankarjeva knjižnica Vrhnika
b. Zdravstveni dom Vrhnika
c. Naš časopis
14. Sklep Nadzornega sveta JP KPV, d.o.o.

Gradiva za sejo so dosegljiva na: https://www.borovnica.si/seje-sveta/ .

Ostala aktualna obvestila

2. 7. 2022
MED VIKENDI DO KONCA JULIJA POPOLNA ZAPORA CESTE PODPEČ – JEZERO

Občina Brezovica obvešča, da bo zaradi ureditve ceste (asfaltiranje) popolna zapore ceste Podpeč-Jezero (R2-642. odsek: 1147 Podpeč-Ig (od km 0,020 do km 0,680 – 1. etapa; odsek: 1147 Podpeč-Ig (od km 1,210 do km 1,790) – 3.etapa
Popolna zapora bo vsak vikend od 2.7.2022 do 31.7.2022.

1. 7. 2022
RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NA OBMOČJU CELOTNE DRŽAVE

Uprava RS za zaščito in reševanje s 1. julijem 2022 razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

28. 6. 2022
Popravek ure začetka dogodka “Z gibanjem v poletje”

Center za krepitev zdravja Vrhnika organizira v petek, 1. 7. 2022, ob  8.00 (in ne ob 17-00, kot smo pomotoma objavili), pri gasilskem domu Borovnica dogodek z naslovom  “Z gibanjem v poletje”. V okviru dogodka boste lahko opravili 6 minutni test hoje, meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja ter spoznali in preizkusili poletnemu času primerno telovadbo. Vabljeni!

24. 6. 2022
Nadaljevanje preventivne dezinfekcije pitne vode s klorovimi preparati v občinah Vrhnika, Log-Dragomer, Borovnica

Komunala Vrhnika obvešča uporabnike pitne vode na območju občin Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer, da se bo od petka 24. 6. 2022 do petka 1. 7. 2022, nadaljevala preventivna dezinfekcija pitne vode s klorovimi preparati na celotnem območju vseh treh občin, zato bo v vodi mogoče zaznati vonj po kloru.

Skladno s Pravnikom o pitni vodi je mejna dovoljena koncentracija natrijevega hipoklorita 0,3 mg/l, preventivno dezinfekcijo pa izvajamo v koncentracijah do največ 0,15 mg/l.

Ukrep preventivne dezinfekcije ni namenjen le dezinficiranju javnega vodovodnega sistema, ampak tudi interne vodovodne napeljave, za katero je sicer odgovoren uporabnik. Kakovost pitne vode na pipi v objektu je namreč odvisna tako od javnega vodovodnega sistema, kot tudi od internih inštalacij od odjemnega mesta naprej, ki so v zelo različnem stanju (redna/neredna poraba vode na vseh izlivih, stare/nove inštalacije, daljše odsotnosti, slepi rokavi, neustrezno vzdrževanje raznih naprav na interni inštalaciji, kot na primer filtri, …).

Ukrep uporabe klorovih preparatov je začasen in ne vpliva na kakovost pitne vode! Voda bo tudi v navedenem času zdravstveno ustrezna, primerna za pitje, pripravo hrane in osebno higieno.

Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!