Aktualna obvestila

2. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica

2. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica bo v ČETRTEK, 31. 1. 2019, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Borovnica. Ugotovitvi sklepčnosti in bo po njegovi potrditvi sledil naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne seje Občinskega sveta) z dne 6.12.2018
    2. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med
         obema sejama
    3. Imenovanje članov odborov in komisij občinskega sveta
    4. Pobude in vprašanja svetnikov
    5. Program dela Občinskega sveta Občine Borovnica za leto 2019
    6. Osnutek Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2019

Gradiva za sejo so dosegljiva na: https://www.borovnica.si/seje-sveta/

Ostala aktualna obvestila

23. 6. 2021
ČESTITKA OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Vsem občankam in občanom čestitam ob 25. juliju – Dnevu državnosti. Na ta dan pred 30. leti je Skupščina Republike Slovenije sprejela Deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. V desetdnevni osamosvojitveni vojni, ki je sledila agresiji Jugoslovanske ljudske armade, so kot policisti in pripadniki teritorialne obrambe pri obrambi domovine aktivno sodelovali tudi številni domačini. Kot izredno pomembno za uspešno obrambo domovine se je izkazalo zavzetje skladišča orožja in streliva pod Strmcem.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!