Aktualna obvestila

3. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica

3. redna sejo Občinskega sveta Občine Borovnica bo v ČETRTEK, 7. 3. 2019, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Borovnica.  Po ugotovitvi sklepčnosti in potrditvi dnevnega reda v obravnavni predvidoma naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 31.1.2019
 2. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
 3. Pobude in vprašanja svetnikov
 4. Predlog Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2019
 5. Letni program ljubiteljske in kulturne dejavnosti za leto 2019
 6. Letni program športa za leto 2019
 7. Osnutek Odloka o načinu in pogojih 24-urne dežurne službe na področju pogrebne dejavnosti v Občini Borovnica
 8. Sklep o spremembi poteka meja med Občini Borovnica in Občino Brezovica

Gradivo za sejo je dostopno na https://www.borovnica.si/seje-sveta/, z izjemo gradiv, ki so povezana s predlogom Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2019, ki so dosegljiva na: https://www.borovnica.si/proracun/

Ostala aktualna obvestila

22. 10. 2020
Novi ukrepi za omejevanje COVID-19 po sestanku Štaba CZ Občine Borovnica

Na današnjem sestanku štaba CZ Občine Borovnica sta bila sprejeta naslednja ukrepa za omejevanje širjenja obolelostjo za COVID-19 v Občini Borovnica:

 1. Zaprtje vseh otoških in športnih igrišč v Borovnici (igrišča: Bistra, Dol, šolsko igrišče, igrala: na Dolu, pred bloki, na Bregu, grad, igrala pri šol. Igrišču) ter večnamenskega prostora v Mavčevi dolini.  Igrišča bodo zaprta od petka, 23.10.2020 do preklica. Obisk soteske Pekel je zaenkrat še mogoč.
 2.  Opozarjanje občanov na obvezo nošenje mask tudi na prostem preko plakatov,  obvestili, spletni strani in FB profila in, v kolikor ne bo zadostovalo, tudi s pomočjo redarjev MIRED.

(več …)

19. 10. 2020
OBČINSKA URBANISTKA – SPREMEMBE URADNIH UR

Zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 bo občinska urbanistka Irena Papež  imela uradne ure na občini Borovnici za stranke,  vsako drugo sredo med 14.30 in 16.30 uro,  in sicer:

 • 21.10.2020
 • 04.11.2020
 • 18.11.2020

V tem terminu vam je na voljo tudi za telefonsko svetovanje, na tel. št. 01 7507 460.

Vprašanje, na katerega vam bomo odgovorili lahko  pošljete tudi na uradni občinski naslov: obcina@borovnica.si.

OBČINA BOROVNICA

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!