Aktualna obvestila

5. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica

5. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica bo v ČETRTEK, 4. 7. 2019, ob 19. uri,v sejni sobi Občine Borovnica. Ugotovitvi sklepčnosti in potrditvi dnevnega reda bo predvidoma sledil naslednji

DNEVI RED:

  1.  Potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 30.5.2019
  2. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
  3. Občinska priznanja Občine Borovnica za leto 2018
  4. Revidirano leto poročilo JP KPV d.o.o. za leto 2018
  5. Potrditev novelacije IP za prizidek k OŠ Borovnica
  6. Pobude in vprašanja svetnikov
  7. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Borovnica za leto 2019 – REBALANS
  8. Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc. št. 3274/4 k.o. Borovnica
  9. Spremembe in dopolnitve celostne prometne strategije Občine Borovnica
  10. Seznanitev s planom dela Nadzornega odbora Občine Borovnica

Vabilo in gradiva so dosegljiva na: https://www.borovnica.si/seje-sveta/

Ostala aktualna obvestila

17. 7. 2019
Motnje pri oskrbi z vodo na delu Brega in Pod goro tudi 18. 7. 2019

JP KPV, d.o.o. obvešča prebivalce občine Borovnica, področje Brega med hišama s hišno številko 46 in 47, Demšarjeve ulice in Ulice bratov Debevc in Ceste pod goro, da bo tudi, v četrtek, 18.7.2019, od 9. do 12. ure, motena oskrba z vodo zaradi izvajanja investicijskih del. Hvala za razumevanje.

 

 

17. 7. 2019
JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO STANOVANJA

Občina Borovnica prodaja zasedeno stanovanje na Bregu 14, Borovnica.

Izhodiščna cena: 24.000,00 EUR

Rok za prijavo: 04.08.2019 do 12.00 ure.

Celotno besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je v priponki.

 

13. 7. 2019
Popolna zapora odseka Zalarjeve ceste

Zaradi gradnje kabelske kanalizacije bo od 15.7.2019 od 7.00 ure do 16.7.2019 do 17.00 ure popolna zapora Zalarjeve ceste med h.š. 23 in 38.

V času zapore bo obvoz potekal po Rimski cesti in Paplerjevi ulici.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!