Aktualna obvestila

6. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica

6. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica bo v četrtek, 17. 10. 2019, ob 18. uri , v sejni sobi Občine Borovnica. Po Ugotovitvi sklepčnosti in njegovi predvideni potrditvi bo sledil naslednji DNEVNI RED:

 1. Zapisnik 5. redne seje,1. dopisne seje in 2. izredne seje
 2. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
 3. Sklep o sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, za enoto vrtec
 4. Sklep o sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, za enoto osnovna šola
 5. Pobude in vprašanja svetnikov
 6. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Borovnica za leto 2019 – REBALANS
 7. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Borovnica (prva obravnava)
 8. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Borovnica (prva obravnava)
 9. Pravilnik in merila za sofinanciranje letnega programa kulture v občini Borovnica (prva obravnava)
 10. Pravilnik in merila za sofinanciranje letnega programa športa v občini Borovnica (prva obravnava)
 11. Promet z nepremičninami

 

Vabilo na sejo in gradiva za sejo so dosegljiva na: https://www.borovnica.si/seje-sveta/

Ostala aktualna obvestila

18. 10. 2019
Neustrezno odlaganje odpadkov – stroški gredo iz vaših žepov!
Fotografija je bila posneta danes, 18. 10. 2019, na ekološkem otoku »Stara postaja« v Borovnici.
Tudi v ponedeljek, 14. 10. 2019 so bili podobni odpadki, ki jih je vrhniška komunala  pobrala in otok očistila, za kar pa občini seveda dodatno zaračuna. Tako gre letno iz občinskega proračuna oz. vašega denarja nekaj tisoč € za “pospravljanje” za tistimi, ki odlagajo odpadke po liniji najmanjšega odpora.  »Samo da ni na mojem pragu«, si verjetno misli povzročitelj. Res ne bo šlo drugače kot z namestitvijo video-nadzora?
18. 10. 2019
Javna obravnava pravilnikov o sofinanciranju letnih programov športa in kulture v Občini Borovnica

OD 18. 10. 2019 DO 18. 11. 2019 sta v javni obravnavi PRAVILNIK IN O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA in  PRAVILNIK IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI BOROVNICA.

Pisne predloge in pripombe  v zvezi z obema pravilnikoma lahko pošljete na naslov Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, ali na obcina@borovnica.si, do vključno 18. 11. 2019 do 12. ure. Dokumenta si lahko ogledate v prilogi spodaj

18. 10. 2019
Motnje pri oskrbi z vodo v delu Borovnice
JP KPV, d.o.o. obvešča prebivalce občine Borovnica – del Mejačeve ulice, Molkovega trga, Miklavičeve ceste, Ceste pod goro, da bo v ponedeljek, 21.10.2019 ali v torek, 22.10.2019 (odvisno od vremenskih razmer), od 8. do 14. ure, motena oskrba z vodo zaradi izvajanja investicijskih del.
Hvala za razumevanje.
17. 10. 2019
Zbiranje poljskih pridelkov in ozimnice

Župnijska Karitas Borovnica bo tudi letos organizirala zbiranje poljskih pridelkov in ozimnice. Akcija zbiranja pridelkov bo od 29.10.do 30.10.2019, med 18. in 19.uro, v prostorih Karitasa.
Kar se bo zbralo pri akciji, se bo razdelilo pri novembrski delitvi hrane.

 

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!