Aktualna obvestila

6. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica

6. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica bo v četrtek, 17. 10. 2019, ob 18. uri , v sejni sobi Občine Borovnica. Po Ugotovitvi sklepčnosti in njegovi predvideni potrditvi bo sledil naslednji DNEVNI RED:

 1. Zapisnik 5. redne seje,1. dopisne seje in 2. izredne seje
 2. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
 3. Sklep o sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, za enoto vrtec
 4. Sklep o sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, za enoto osnovna šola
 5. Pobude in vprašanja svetnikov
 6. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Borovnica za leto 2019 – REBALANS
 7. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Borovnica (prva obravnava)
 8. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Borovnica (prva obravnava)
 9. Pravilnik in merila za sofinanciranje letnega programa kulture v občini Borovnica (prva obravnava)
 10. Pravilnik in merila za sofinanciranje letnega programa športa v občini Borovnica (prva obravnava)
 11. Promet z nepremičninami

 

Vabilo na sejo in gradiva za sejo so dosegljiva na: https://www.borovnica.si/seje-sveta/

Ostala aktualna obvestila

26. 10. 2021
RAVNANJE Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI, CVETJEM IN PVC-EMBALAŽO

Sestavni deli nagrobnih sveč iz plastike, stekla in kovine spadajo med embalažo. Zato jih je treba oddajati ločeno, v posebej zanje namenjene zabojnike na pokopališčih, na katerih je vidna oznaka z napisom »Samo za odpadne nagrobne sveče«.  Odločite se za nakup okolju prijaznih sveč (sveče, izdelane iz polipropilena (PP) ali stekla in solarne nagrobne lučke). Prosimo, da organske odpadke (zeleni odpad, cvetje, zemljo …) s pokopališč odlagate v zabojnike z napisom »Organski odpadki«. Poskrbite, da bodo odpadki s pokopališč pravilno razvrščeni v zabojnike z ustreznimi napisi.

Vrhniška komunala

26. 10. 2021
RECITAL OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE
Kulturno društvo Borovnica vabi na recital ob Dnevu spomina na mrtve pod vodstvo MPZ Stingelc, ki bo v ponedeljek, 1.11.2021, ob 18.45 uri, pri stari mrliški vežici na pokopališču Borovnica.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!