Aktualna obvestila

Aktualne informacije v zvezi s koronavirusom COV-19, delovanjem najbolj pomembnih javnih institucij ter storitvami v občini Borovnica

Spoštovane občanke in občani!

V nadaljevanju vam podajamo preverjene in verodostojne informacije o epidemiji koronavirusa v Sloveniji ter ukrepih na ravni Občine Borovnica, vključno z informacijami glede izvajanja različnih javnih in zasebnih oskrbnih storitev v občini Borovnica v času epidemije COVID-19. Pristojne občinske in državne službe skrbijo za obveščanje javnosti o vseh sprejetih odredbah, priporočilih in ukrepih, ki so potrebni za čimprejšnjo stabilizacijo epidemiološke situacije. Naprošamo vas, da s ciljem ohranjanja vašega zdravja, zdravja vaših bližnjih in zdravja celotnega prebivalstva upoštevate vsa spodaj v besedilu povzeta navodila in  priporočila pristojnih organov.

Štab Civilne zaščite Občine Borovnica

Župan je aktiviral Štab Civilne zaščite Občine Borovnica, ki tekoče spremlja dogajanje ter izvaja pregled vseh že izvedenih in načrtovanih aktivnosti Občine Borovnica v zvezi z epidemijo COVID-19. Vse dejavnosti so usklajene z državnim, regijskim in občinskim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije. V občini Borovnica se zagotavlja neprekinjeno izvajanje obvezne javne gasilske službe ter drugih javnih storitev iz občinske pristojnosti, kot so preskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih voda, odvoz smeti.

Župan Občine Borovnica in Štab Civilne zaščite Občine Borovnica sta v stalnem stiku z društvi ter drugimi državnimi in lokalnimi organizacijami, ki evidentirajo različne potrebe občanov v času epidemije. Predsedniki nekaterih občinskih društev so že izrazili pripravljenost na aktivacijo svojih članov – prostovoljcev, ki bodo v primeru izkazanih potreb v prihodnosti zagotovili vso potrebno pomoč, če bo le ta potrebna.  Za enkrat v okviru delovanja štaba civilne zaščite zbiramo podatke in informacije o potrebah po ustreznih zaščitnih sredstvih in le ta zagotavljamo službam in posameznikom, ki jo nujno potrebujejo (gasilci, pogrebna služba, oskrba na domu, varstvo otrok itd.) Nujno oskrbo z živili, zdravili in drugimi nujnimi potrebščinam za enkrat izvajajo le  prostovoljci Župnijske Karitas Borovnica.   Na tem mestu se vsem navedenim v naprej zahvaljujemo za tvorno sodelovanje in prostovoljno pomoč.

Občane in občanke še naprej naprošamo, da dosledno sledijo in upoštevajo navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer boste na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. Priporočeno je gibanje na odprtih prostorih, po sprehajalnih poteh in gozdovih, pri čemer je potrebno v primeru osebne komunikacije brez dotikanja z drugimi osebami zagotoviti primerno oddaljenost najmanj 3 metre.

S ciljem zmanjševanja zaskrbljenosti prebivalstva prosimo, da med seboj širite zgolj verodostojne in preverjene informacije ter napotke. Naše informacije oz.  Izjavo za javnost pa v čim večjem številu delite oz. posredujete na e-naslove vaših znancev, sosedov in prijateljev.

Vse informacije v zvezi s spremljanjem koronavirusa so dostopne na spletnih straneh Koronavirus COVID-19 in Spremljanje koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).

 

ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE TER LEKARNIŠKA IN PSIHOSOCIALNA OSKRBA

Zdravstvene ambulante

Zdravstveni ambulanti dr. Majde Žagar in dr. Marije Munda sicer poslujeta po ustaljenem urniku, vendar obe zdravnici poskušata kar se da zmanjšati potrebo po osebnem stiku, zato brez obveznega predhodnega dogovora   po telefonu  (01) 754 83 00 ne izvajata pregledov bolnikov. Preko elektronske pošte  lahko naročate napotnice, recepte in urejate še ostala  administrativna dela. Za dr. Munda na: narocanje.munda@gmail.com, za dr. Žagar: narocanje.zagar@gmail.com .

Ambulanta splošne nujne medicinske pomoči – URGENCA

Splošno nujno medicinsko pomoč – urgenco za območje občin Vrhnike, Borovnica in Log Dragomer izvaja NMP ZD Vrhnika

Če menite, da je zaradi poškodbe ali bolezni vaše življenje ogroženo, takoj pokličite na telefonsko številko 112, kjer vas bodo prevezali v ZD Vrhnika.

Zobozdravstvene storitve

Do preklica je prekinjeno izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev v zobno  ordinacijah dr. dent. med. Kristine Tozon.  Nujne zobozdravstvene storitve so organizirane v naslednjih ambulantah:

za bolne paciente v Zdravstvenem domu Ljubljana: sprejem od 14. do 17. ure na naslovu Metelkova ulica 9 v Ljubljani (telefonska številka 01 300 96 71),

za zdrave paciente

  • v Zdravstvenem domu Ljubljana: sprejem od 9. do 12. ure in od 14. do 17. ure na naslovu Kotnikova ulica 36 v Ljubljani (telefonska številka 01 300 96 68),
  • na Zobni polikliniki Kranj: sprejem od 8. do 12. ure in od 14. do 18. ure na naslovu Gosposvetska ulica 10b v Kranju (telefonska številka 04 208 24 18).

Lekarna

Podružnična poslovalnica Lekarn Ljubljana v Borovnici je odprta od  ponedeljka do četrtka od 08.00 – 16.00, v petek pa  od 08.00 – 14.00. 

Psihosocialna podpora

Z namenom zagotavljanja psihosocialne podpore pri morebitnem težjem spoprijemanju s trenutno epidemiološko situacijo lahko na ravni občine zagotovimo ustrezno podporo s strani usposobljene prostovoljke. V primeru potrebe pokličite na telefonsko številko  01/754 66 33.

V Zdravstvenem domu Ljubljana je vzpostavljena pomoč za paciente, ki potrebujejo psihosocialno pomoč. Vsak delovnik med 7. do 20. uro so za podporo dosegljivi na telefonskih številkah po objavljenem razporedu in preko elektronske pošte na elektronskem naslovu psiholoska.podpora.covid19@zd-lj.si.  Psihosocialno podporo lahko dobite tudi  na telefonih za pomoč v stiski, kot so Klic v duševni stiski (   (01) 520-99-00,  vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj), zaupna telefona Samarijan in Sopotnik (oba brezplačna, preko tel. Št. 116 123,  24 ur/dan, vsak dan), TOM telefon za otroke in mladostnike ( tel. št.: 116 111;  vsak dan med 12. in 20. uro, brezplačen).

 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE TER VARSTVO OTROK

Vzgojno-izobraževalne ustanove

V skladu z odlokom Vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja sta do preklica zaprta osnovna šola  in vrtec. Oba sta starše oziroma skrbnike otrok že seznanila s potekom izobraževalnega procesa. Več informacij je na voljo na spletni strani Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica, ki že izvaja šolski program na daljavo.

Nujno varstvo otrok na domu

Prepovedano je organizirano skupinsko varstvo otrok, zato je vzpostavljen sistem za povezovanje prostovoljcev s starši oziroma skrbniki otrok, ki bi nujno potrebovali individualno varstvo otrok na njihovem domu. Do tovrstnega varstva so upravičeni zgolj starši oziroma skrbniki predšolskih otrok in učencev od 1. do 5. Razreda, ki opravljajo delo v organizacijah, ki so nujne za delovanje družbe in države v izrednih razmerah (zdravniki in drugo medicinsko osebje, operativci v policiji in vojski, gasilci…). Priložiti morajo podpisano dokazilo za oba starša s strani delodajalca.

Tako prostovoljci kot prosilci za nujno varstvo otrok se lahko obrnejo na Štab Civilne zaščite Občine Borovnica preko telefonske številke:  041 440 701  ali preko e-pošte na: obcina@borovnica.si.  Tako otroci kot prostovoljci, ki jih bodo varovali v času odsotnosti staršev, morajo biti zdravi in ne smejo kazati bolezenskih znakov.

Vpis v višje šole

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik rednega in izrednega študija v višješolskem strokovnem izobraževanju v študijskem letu 2020/2021 se podaljša do 9.4.2020 in poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.

 

STORITVE POMOČI IN PODPRE STAREJŠIH IN OBOLELIH

Pomoč starejšim in drugim pomoči potrebnim

Občina Borovnica starejše in obolele osebe v skladu s priporočili stroke naproša, da se ne zadržujejo na lokacijah, kjer je večje število ljudi. Vse ostale občane, sorodnike, sosede in prijatelje naprošamo za solidarnost do starejših in obolelih oseb, katerim po vaših zmožnostih nudite pomoč pri vsakdanjih opravkih, nakupu hrane, zdravil in drugih življenjsko potrebnih dobrin. Če nič drugega nas vsaj obvestite, da v vaši soseščini živi nekdo, ki je pomoči potreben, a nima nikogar, ki bi zanj poskrbel.

V kolikor bi starejši in oboleli potrebovali dodatno pomoč v obliki storitev in zagotovila zdravil in prehrane, katere jim ne morejo zagotoviti svojci, sosedi ali prijatelji, vas naprošamo, da to sporočite na  telefonsko številko 01/754 66 33, klici s te številke pa se bodo preusmerili v Štab Civilne zaščite Občine Borovnica, ali na elektronski naslov obcina@borovnica.si

Župnijska Karitas Borovnica

Župnijska Karitas Borovnica ob upoštevanju dodatnih higienskih in drugih preventivnih ukrepov nemoteno izvaja vse svoje storitve.  V rednem dežurstvu, prvo bo 7. aprila od 17. do 19 ure, in do preklica, se bo  razdeljevalo samo pakete s hrano in higienskimi pripomočki. V prostore ne bo možno vstopiti. Pred vstopom v stavbo vas bo sprejela sodelavka, ki bo poskrbela, da dobite paket. Prosimo vas, da prihajate po pakete samo tisti, ki ste zdravi! Ostali pokličite  na tel. št. 031 455 668,da se dogovorite za prevzem paketa.

Center za socialno delo

Center za socialno delo Vrhnika svoje storitve izvaja nemoteno. Obiskovalce naprošajo, da  center obiščete le v nujnih primerih in v komunikaciji z njimi prednostno uporabljate telefon (01 750 62 70), elektronsko pošto (gpcsd.vrhni@gov.si) in navadno pošto. (Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika). V kolikor morate oddati vlogo ali drugo dokumentacijo, jo oddajte v poštni nabiralnik ob vhodnih vratih.

 

OSKRBA Z ŽIVILI IN STORITVE DOSTAVE TOPLE HRANE

Trgovine v občini

Trgovina s tehničnim blagom Anvina je do nadaljnjega zaprta. Trgovina Mercator je odprta od ponedeljka do sobote med 8.00 in 18.00, trgovski center SPAR Partner Blatnik pa od ponedeljka do petka od 9.00 do 18.00 in ob sobotah od 8.00 do 17.00. Pri nakupih upoštevajte navodila glede higiene rok (razkuževanje, uporaba zaščitnih rokavic pri nakupu vseh izdelkov …), maksimalnega števila kupcev, ki se lahko sočasno  nahajajo v trgovini  ter varnostne razdalje med kupci ter med kupci in prodajalci. Priporočamo tudi uporabo zaščitnih mask.

Tržnica Borovnica

Prodaja na tržnem prostoru v občini Borovnica je omejena na prodajo živil, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov. Oba prodajalca, ki ob sobotah redno prodajata kmetijske pridelke in živila, bosta o nadaljnjega svoj prodajo izvajala izključno preko dobave na dom preko predhodnega telefonskega naročila. Jureta Ferjana lahko pokličete na telefonsko številko 040 613 764, Marka Kržiča pa na 040 777 736. V skladu z odlokom Vlade RS o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se do preklica prepoveduje prodaja drugih izdelkov, kot je obutev, oblačila, suha roba, …

Pri prodaji in rokovanju z živili je potrebno upoštevati splošne higienske ukrepe. Vsi obiskovalci so dolžni ves čas vzdrževati ustrezno oddaljenost od ostalih ljudi.

Dostava toplih obrokov na dom

Na območju občine Borovnica proti plačilu dostavo toplih obrokov po naročilu izvaja Gostilna Godec. Hrano lahko naročite preko tel. št. 051 66 22 33. Dobavitelj zagotavlja, da tako pri pripravi kot pri dostavi hrane upošteva vse potrebne standarde in navodila za preprečevanje okužb.

 

DRUŠTVENE, DRUŽABNE TER RELIGIOZNE IN POGREBNE DEJAVNOSTI

Javne prireditve, društvena srečanja in druge družabne aktivnosti

V skladu z odredbo Ministrstva za zdravje o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih so do preklica odpovedani vsi dogodki in prireditve v občini ter  vsa društvena srečanja in aktivnosti, ki zahtevajo fizično prisotnost članov.

Športna in otroška igrišča

V skladu s sklepom Štaba Civilne zaščite Občine Borovnica so na območju celotne občine do preklica zaprta vsa športna in otroška igrišča. Vrata športnih in otroških igrišč so, kjer je to mogoče, zaklenjena.

Cerkveni objekti in obredi

Do preklica so zaprti vsi cerkveni objekti in prekinjeni verski obredi. V skladu z navodili Slovenske škofovske konference se zasebna sveta maša lahko opravi brez prisotnosti vernikov, svete maše je mogoče spremljati tudi preko spleta, radia in televizije. Do preklica po župnijah tudi ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj.

Pokopališka dejavnost

Vsi pogrebi se v skladu s sprejetim sklepom Štaba Civilne zaščite Občine Borovnica do preklica izvajajo le v najožjem družinskem krogu (največ 10 ljudi), ki morajo biti na določeni medsebojni oddaljenosti (najmanj 1,5 metra – zaželeno vsaj 2 metra).  Udeležba pevskih zborov, izvajalcev glasbe in žalni govori se do nadaljnjega ukinjajo. Poslovilni objekti in sanitarni objekti (stranišče) so lahko na razpolago največ eno uro pred izvedbo pogreba,  pogrebne svečanosti se v celoti izvedejo pri poslovilnih objektih in na pokopališču (na grobu).

 

UPRAVNE DEJAVNOSTI IN LOKALNA SAMOUPRAVA

Občinska uprava Občine Borovnica

Občinska uprava Občine Borovnica do preklica ne sprejema strank v svojih poslovnih prostorih. Strankam smo v času uradnih ur na voljo izključno na telefonski številki 01 750 74 60 in preko elektronske pošte obcina@borovnica.si . Stranke naprošamo, da se poslužujejo telefonske in elektronske komunikacije oz. vlog, dostopnih na spletni strani Občine Borovnica. Pošto lahko oddate tudi neposredno v nabiralnik pred sedežem občinske uprave Občine Borovnica, na naslovu Paplerjeva ulica 22, Borovnica.

Do preklica se ne bodo sklicevale seje Občinskega sveta Občine Borovnica in njegovih delovnih teles ter drugih odložljivih sestankov.

Upravna enota Vrhnika

Upravne enote do preklica na krajevnih uradih ne zagotavljajo uradnih ur. Delovanje upravnih enot je do nadaljnjega omejeno na opravljanje nujnih nalog, zato se do preklica uvajajo naslednji ukrepi:

– za obisk upravne enote se mora stranka predhodno naročiti,

– stranke se sprejema samo za najnujnejše primere,

– vloge strank se sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti,

– sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja.

Zaradi razglašene epidemije in aktiviranja državnega načrta zaščite in reševanja nosilce kmetijskih gospodarstev obveščamo, da od 16. 3. 2020 do preklica upravne enote začasno prekinjajo e-vnos vlog pri svetovalcih Javne službe kmetijskega svetovanja in urejanje podatkov v RKG na upravnih enotah. Samostojni e-vnos zbirnih vlog bo potekal nemoteno.

Vozniška in prometna dovoljenja          

V skladu z odlokom Vlade RS o začasni prepovedi delovanja šol za voznike Upravne enote  do vključno 16. 4. 2020 ne opravljajo nobenih postopkov v zvezi z izdajo in podaljšanjem vozniških dovoljenj.

V skladu z odlokom Vlade RS o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil Upravna enota do vključno 16. 4. 2020 ne opravlja nobenih postopkov v zvezi z registracijo vozil.

Veljavnost vozniških in prometnih dovoljenj, ki potečejo od 17. 3. 2020 do 16. 4. 2020, se podaljša do 16. 5. 2020.

 

KOMUNALNE IN OSTALE STORITVE

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.

Odvoz odpadkov na območju delovanja JP KPV, d.o.o.  poteka po ustaljenem urniku. Do preklica ne sprejemajo naročil in ne izvajajo odvoza kosovnih odpadkov. Do preklica je zaprt zbirni center za zbiranje odpadkov, prav tako tudi trgovina DEPO. Ne izvaja se popis vodomerov. Uporabljena zaščitne sredstva in opremo (maske, rokavice itd.) je potrebno odlagati v zabojnike za mešane komunalne odpadke. Če so bili uporabljeni pri stiku z okuženo ali domnevno okuženo osebo, jih je potrebno v prostoru, kjer se prišlo do stika z okuženo ali potencialno okuženo osebo,  odložiti v plastično vrečko za smeti, vrečko neprodušno zapreti ter potem v drugem prostoru vrečko vložiti v drugo vrečko za smeti, tudi to neprodušno zapreti in jo odložiti v zabojnik za mešane komunalne odpadke šele po 72 urah oz. treh dneh.

 

Podružnična knjižnica dr. Marje Boršnik Borovnica

Podružnična knjižnica dr. Marje Boršnik Borovnica  bo do preklica zaprta. Zaradi zaprtja knjižnic ne boste imeli nobenih dodatnih stroškov zaradi zamudnine.

 

Poslovalnice NLB

NLB d. d. je zaradi ukrepov preprečevanja širitve kononavirus SARS Cov 2 do nadaljnjega za polovico zmanjšala število odprtih poslovalnic. Zaradi tega je zaprta tudi poslovalnica na Vrhniki. Nam najbližja poslovalnica NLB je sedaj tako v Logatcu, ki Tržaški cesti 19a posluje od ponedeljka do petka od 8.30 do 13.00. Lokacije trenutno poslujočih poslovalnic NLB v Sloveniji si lahko ogledate na https://www.nlb.si/poslovna-mreza

 

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije vse stranke in poslovne partnerje poziva, naj poštne storitve uporabljajo le v nujnih primerih. Poštna poslovalnica Pošte Borovnica posluje po spremenjenem delovnem času, in sicer od ponedeljka do petka med 9. in 12 uro ter med 12.30 in 15. uro.  Ob sobotah do preklica pošte ne bodo poslovale. Prilagojen je tudi način zagotavljanja določenih poštnih storitev:

– priporočena pisma se po poteku zakonskega roka vlagajo v hišne predalčnike ali nabiralnike,

– stranke pa pozivajo k alternativnim oblikam vročanja pošiljk, ki ne vključujejo fizičnega stika in podpisa.

Do preklica sta zaprti dežurnih pošti na Pražakovi ulici 3 v Ljubljani in Zagrebški cesti 106 v Mariboru.

 

Javni potniški prevoz

V skladu z odlokom Vlade RS o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov se do preklica ukinja tudi ves železniški potniški promet v državi ter obratovanje vseh avtobusov na mestnih in primestnih linijah. Potniška blagajna Ljubljanskega potniškega prometa na Slovenski cesti 56 v Ljubljani se do preklica zapira.

 

SPLOŠNA NAVODILA ZA POTENCIALNO OKUŽENE OSEBE

Vse osebe s sumom na okužbo s koronavirusom, ki kažejo bolezenske znake (vročina, kašelj, oteženo dihanje) pozivamo, naj ravnajo skladno z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje. V primeru suma okužbe se čim prej samoizolirajte z namenom, da ne širite morebitne okužbe na druge osebe.

Pomembno je, da ne vstopate v stavbo zdravstvenega doma, ampak pokličete svojega izbranega osebnega zdravnika oziroma pediatra ali dispečerski center Ljubljana, v okviru katerega so vzpostavili tudi posebno telefonsko številko za osnovne informacije o koronavirusu (01 522 45 40). Glede nadaljnjega ukrepanja sledite navodilom zdravnika.

 

KLICNI CENTER ZA INFORMACIJE O KORONAVIRUSU

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi s koronavirusom je Urad vlade za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Infekcijsko kliniko in Ministrstvom za javno upravo vzpostavil klicni center. Na brezplačni telefonski številki 080 14 04 lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro. Aktualne informacije v zvezi s koronavirusom in (samo)zaščito pred njim najdete tudi na naslednjih povezavah:

https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov

– https://www.nijz.si/sl/miti-in-resnice-o-koronavirusu-covid-19

– https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori

Na spletni strani  Občine Borovnica https://www.borovnica.si/# smo vzpostavili nov zavihek »COV-19 o obvestila« na katerem so objavljena uradna obvestila in informacije Občine Borovnica o ukrepih in dejavnostih glede prepr

 

ečevanja širjenja epidemije COVID 19. Najbolj pomembne objave sproti objavljamo tudi na FB profilu Občine Borovnica https://www.facebook.com/borovnicaX/?ref=bookmarks.

 

POMEMBNO OBVESTILO GLEDE URADNIH UR IN ODPIRALNIH ČASOV

Vsi zgoraj navedeni odpiralni čas oz. uradne ure so navedeni glede na stanje 23. 3. 2020 in se zaradi bolezni ali novih ukrepov Vlade RS ali Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Borovnica lahko spremenijo. Občanom priporočamo,  da redno spremljajo objave glede morebitnih sprememb na spletnih straneh ali se pred obiskom glede trenutnega odpiralnega časa oz. uradnih ur pozanimajo po telefonu. 

 

 

 

Bojan Čebela

Župan in poveljnik OŠ CZ Borovnica

Ostala aktualna obvestila

5. 7. 2022
NOVA LOKACIJA AED APARATA V BREZOVICI PRI BOROVNICI

Zaradi prenova gasilskega doma PGD Brezovica pri Borovnici je na novo lokacijo (glej sliko) prestavljen AED aparat. Ta je bil letos že uporabljen in tudi njemu oz. njegovi pravočasni in pravilni uporabi se gre zahvaliti, da je oseba, ki je potrebovala tovrstno pomoč, že okrevala.

2. 7. 2022
MED VIKENDI DO KONCA JULIJA POPOLNA ZAPORA CESTE PODPEČ – JEZERO

Občina Brezovica obvešča, da bo zaradi ureditve ceste (asfaltiranje) popolna zapore ceste Podpeč-Jezero (R2-642. odsek: 1147 Podpeč-Ig (od km 0,020 do km 0,680 – 1. etapa; odsek: 1147 Podpeč-Ig (od km 1,210 do km 1,790) – 3.etapa
Popolna zapora bo vsak vikend od 2.7.2022 do 31.7.2022.

1. 7. 2022
RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NA OBMOČJU CELOTNE DRŽAVE

Uprava RS za zaščito in reševanje s 1. julijem 2022 razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

28. 6. 2022
Popravek ure začetka dogodka “Z gibanjem v poletje”

Center za krepitev zdravja Vrhnika organizira v petek, 1. 7. 2022, ob  8.00 (in ne ob 17-00, kot smo pomotoma objavili), pri gasilskem domu Borovnica dogodek z naslovom  “Z gibanjem v poletje”. V okviru dogodka boste lahko opravili 6 minutni test hoje, meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja ter spoznali in preizkusili poletnemu času primerno telovadbo. Vabljeni!

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!