Aktualna obvestila

ČE HOČEMO, DA OSTANE ŠOLA ODPRTA, POTREBUJEMO POMOČ STARŠEV

Skladno O D L O KOM o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19,  je 17. 11. 2021 stopilo v veljavo  testiranje s HAG testi za vse učence osnovnih in srednjih šol ob prihodu v šolo, z izjemo tistih, ki sicer izpolnjujejo vsaj enega od PCT pogojev. Na osnovi zadnje okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je tistim staršem učencev prve tirade, ki to želijo, omogočeno, da ob upoštevanju PCT pri tem sodelujejo. Testiranje bo do preklica potekalo trikrat na teden. Vsak učenec oz. upravičenec zdravstvenega zavarovanja lahko od 17. novembra v lekarni vsak mesec brezplačno prevzame do 15 HAG testov.

Na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica so se na testiranje dobro pripravili in pripravili natančne protokole, da bi testiranje lahko potekalo čim hitreje, čim bolj prijazno do otrok in s čim manj možnostmi, da zaradi otroške razposajenosti ali drugih vzrokov pri testiranju pride do neprijetnih izkušenj ali celo poškodb otrok.

V začetku tega  tedna so se na Svetu staršev o vsem temeljito pogovorili in Svet je o vsem obvestil starše. O manjših spremembah pri izvajanju navedenega Odloka, do katerih je prišlo na podlagi okrožnic v zadnjem trenutku, pa je starše včeraj zvečer  obvestil ravnatelj Daniel Horvat. Ravnatelj sicer od začetka aktivno sodeluje pri prizadevanjih Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev osnovnih in glasbenih šol za bolj življenjske ter otrokom prijazne ukrepe za preprečevanje širjenje obolelosti s COVID-19 predvsem za možnost, da se vsaj učenci prve triade, po možnosti pa do 5. razreda, testirajo doma. S temi prizadevanji bodo nadaljevali, vendar so šole obvezane, da brez izjeme izvajajo trenutno predpisane ukrepe.

Z OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica so nam sporočili, da je prvo testiranje 17. 11. 2021 potekalo brez večjih zapletov in da s strani otrok ni bilo nasprotovanja testiranju, večina je to z veseljem storila. Le manjše število otrok pred pričetkom testiranja ni prineslo podpisanega soglasja staršev. Ti otroci so bili napoteni v ločen prostor, kjer je za njih skrb prevzela ena od učiteljic, ki izvaja  popoldansko varstvo otrok. Ravnatelj je njihove starše poklical po telefonu, jim pojasnil, da brez predhodnega testiranja v šoli otroci ne morejo prisostvovati pri pouku in jih prosil, da pridejo po otroke in jih odpeljejo iz šole, kar so upoštevali. Šola bo skladno s kadrovskimi in tehničnimi možnostmi otrokom, ki ne bodo mogli sodelovati pri pouku v razredu, omogočila izobraževanje na daljavo.

Pred šolo se je danes, 17. 11. 2021, zbrala tudi manjša skupina staršev, ki je protestirala proti zahtevanem testiranju otrok v šoli. Kljub tihemu protestu je zadrževanje staršev pred šolskim poslopjem moteče vplivalo predvsem na mlajše otroke in nekatere učitelje in učiteljice.

Da je testiranje smiselno se je izkazalo s tem, da je test pri treh otrocih pokazal okužbo s COVID-19. Starši omenjenih otrok so bili o tem takoj obveščeni in naprošeni, da pridejo po otroke. V kolikor bi ti otroci sodelovali pri pouku bi bilo potrebno v karanteno poslati tri dodatne razrede otrok. Trenutno je v karanteni osem razredov.

Še enkrat se skupaj z vodstvom in  zaposlenimi na OŠ dr. Ivana Korošca obračamo na starše in jih prosimo za pomoč. Če hočemo, da ostane šola odprta tudi v času, ko se bolnišnice prepolne obolelih za COVID-19, potem je potrebno dosledno upoštevati, da so pri pouku v šoli zaenkrat lahko navzoči samo tisti učenci, ki se bodo pred poukom v šoli tudi trikrat na teden testirali. To je lažje izvesti, če na to svoje otroke ustrezno pripravijo starši in če tisti starši, ki se s tem ne strinjajo, otrok ne pošiljajo k pouku v šolo. Enako velja za drug predpisan ukrep – obvezno nošenje kirurških mask med poukom.

Bojan Čebela

Župan

Ostala aktualna obvestila

29. 9. 2022
Preklic prekuhavanja vode

Komunalno podjetje Vrhnika obvešča uporabnike pitne vode v občini Borovnica, da od danes, 29. 9. 2022, ni potrebno več prekuhavati vode.

29. 9. 2022
Zaprt podvoz v Jele

Občane Občine Borovnica obveščamo, da je zaradi močnih padavin, podvoz pod železniško progo Pot v Jele, zaprt.

Podvoz bo zaprt predvidoma do sobote, 1. 10. 2022.

JP KPV d.o.o. Vrhnika

28. 9. 2022
Otvoritev razstave “O SVETLOBI” v Tehniškem muzeju Slovenije

V sredo, 5. oktobra 2022, bo ob 17.00, v osrednjem razstavnem kompleksu Tehniškega muzeja Slovenije, v Bistri pri Vrhniki, otvoritev razstave o svetlobi, fenomenu, ki že od pamtiveka vznemirja razmišljanja in domišljijo ljudi. Razstava bo na ogled do konca letošnjega leta.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!