Aktualna obvestila

Letni program kulture  v Občini Borovnica za leto 2020

Občinski svet Občine Borovnica je na 3. dopisni seji dne 16. 4. 2020 potrdil  Letni program kulture  v Občini Borovnica za leto 2020.  Finančna sredstva za izvedbo letnega programa kulture v letu 2020, ki so načrtovana v proračunu občine Borovnica po podprogramih, so namenjena za naslednje podprograme:

Nepremična kulturna dediščina                         63.600,00 €

Knjižničarstvo in založništvo                          115.303,00 €

 Ljubiteljska kultura                                              28.500,00 €

Drugi programi v kulturi                                  382.400,00 €

Podpora posebnim skupinam                              7.000,00 €

Letni program kulture  si lahko ogledate v prilogah spodaj.

Ostala aktualna obvestila

23. 6. 2021
ČESTITKA OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Vsem občankam in občanom čestitam ob 25. juliju – Dnevu državnosti. Na ta dan pred 30. leti je Skupščina Republike Slovenije sprejela Deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. V desetdnevni osamosvojitveni vojni, ki je sledila agresiji Jugoslovanske ljudske armade, so kot policisti in pripadniki teritorialne obrambe pri obrambi domovine aktivno sodelovali tudi številni domačini. Kot izredno pomembno za uspešno obrambo domovine se je izkazalo zavzetje skladišča orožja in streliva pod Strmcem.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!