Aktualna obvestila

Nagovor župana ob začetku novega šolskega leta

Spoštovani starši ter učitelji in drugi zaposleni na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica!

Začenja se novo šolsko leto. Brezskrbno igro otrok bo spet v veliki meri zamenjal vzgojno-izobraževalni proces. Vsi si želimo, da bi potekal čim bolj nemoteno in na klasičen način, se pravi s prisotnostjo učencev in učiteljev v prostorih šole. A o tem, kot tudi o drugih ukrepih za preprečevanje širjenja okužb s starimi in novimi oblikami virusa, ki nam že leto in pol onemogoča običajno življenje, odločajo predvsem pristojni na državni ravni.

Virus nas je prisili, da smo spremenili marsikatere navade. In priznajmo, ne glede na to, da je sprememba navad vselej težavna stvar, je bilo za marsikatero navado prav, da smo se je znebili in prevzeli novo. Niso vse spremembe slabe, samo zato, ker moramo spremeniti svoje navade.

Z začetkom šolskega leta se spreminjajo tudi prometni režim na Paplerjevi ulici in režim parkiranja za zaposlene v OŠ ter dovoz učencev v šolo z organiziranim šolskim prevozom in z osebnimi avtomobili.

Pri spremembah nas je v prvi vrsti vodila skrb za varen prihod otrok v šolo ter prometno varnost nasploh. Izogniti se želimo kaotičnim in nevarnim situacijam na Paplerjevi ulici pred glavnim vhodom v šolo, kjer se je dogajalo, da je ob  šolskem avtobusu hkrati stalo več vozil, katerih starši so svojega otroka spremili v šolo. To je za vse udeležence predstavljalo nepregledno situacijo, za voznike osebnih vozil pa »prometni zamašek«. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bo zaradi nepregledne situacije in nestrpnih voznikov prišlo do nesreče.

V izogib temu smo v obrtno-poslovni coni Struge (nekdanje območje LIKO) uredili novo parkirišče za tiste zaposlene v osnovni šoli, ki zaradi zmanjšanega števila parkirnin mest ne bodo več našli parkirnega mesta tik ob šoli. Na parkirišču lahko parkirajo tudi starši, ki želijo svoje otroke spremiti v šolo. S parkirišča smo ob severni strani Športnega parka Borovnica uredili nov krak šolske poti, ki se priključi na obstoječo, ki vodi z Molkovega trga do vhodov v šolo. Na javnem parkirišču pred šolo nasproti gostilne Godec smo z namestitvijo fizičnih ovir zagotovili, da otrokom zadnjih deset metrov na poti v šolo ne bo potrebno opraviti med avtomobili. Sočasno smo za vse, razen za intervencije in dostavo materiala v šolo, prepovedali promet po poti mimo telovadnice. Tako se otroci na poti v šolo in iz nje zdaj pri telovadnici ne bodo več srečevali z avtomobili zaposlenih, ki želijo parkirati na omenjenem parkirišču.

Potrebno je bilo urediti novo dovozno pot skozi obrtno-poslovno cono Struge in ob vhodnem delu Športnega parka Borovnica do parkirišča za zaposlene pri osnovni šoli. Zaradi tega je bilo potrebno tudi spremenit režim parkiranja in zmanjšati število parkirnih mest na omenjenem parkirišču. Na njem je sedaj urejen krožen enosmerni promet, ki tudi omogoča, da bodo tam ustavljali in od tam odpeljali šolski avtobusi in kombiji. Dostop po tej cesti je dovoljen le za slednje in zaposlene na šoli.

Vse to je omogočilo, da smo na celotni Paplerjevi ulici uvedli prepoved ustavljanja in parkiranja na cesti, obenem pa s ciljem povečanja prometne varnosti skladno s priporočili Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Borov

nica tudi omejili hitrost na 30 km/h. Strokovne študije namreč kažejo, da, čeprav gre za razliko »le« 10 km/h, pri tej hitrosti v primeru nesreč pride do bistveno manj usodnih in hudih poškodb kolesarjev in pešcev.

Sredstva za izvedbo vseh teh ukrepov je omogočil šele konec junija na seji občinskega sveta sprejet rebalans občinskega proračuna. Zato je bilo izredno težko dobiti izvajalce, ki bi vsa potrebna dela izvedli do 1. 9. 2021. Večina del je bila

tako opravljena v zadnjih dneh pred začetkom novega šolskega leta. Asfaltiranje nove dovozne poti do šole pa bo moralo počakati do 11. 9. 2021.

Ne samo pomankanje časa, temveč predvsem dejstvo, da OPPN Struge še ni potrjen, nam je onemogočilo, da bi bile vse spremembe izvedene v končni obliki. Šele po potrditvi omenjenega OPPN se bo mogoče lotiti trajne prometne ureditve območja.  .

Razumemo, da je za spremembo navad potreben poleg namere in dobre volje tudi čas. Zato bodo na neupoštevanje nove prometne ureditve prometni policisti in medobčinski redarji prva dva tedna samo opozarjali in le v primeru hudih prekr

škov in zavestnega ogrožanja prometne varnosti izrekali tudi globe. Računamo na to, da bodo naša prizadevanja pri velik večini staršev ter udeležencev v prometu nasploh, naletela na odobravanje in prizadevanja, da se spremembam prilagodijo. Veseli bomo vsakega konstruktivnega in razumnega predloga kako prometno varnost na širšem območju šole in v občini nasploh še izboljšati.

Vsem, še posebej tistim, ki bodo prvič prestopili prag osnovne šole, želim čim več veselja in uspeha ob pridobivanju novega znanja, spretnosti in navad.

 

Bojan Čebela

Župan

Ostala aktualna obvestila

18. 1. 2022
Rezultati likovnega natečaja Potica

Kulturno društvo Borovnica je v  izvedbi Folklorne skupine Bistra in ob podpori Občine Borovnica konec lanskega leta izvedlo 1. likovni natečaj Potica. Cilj natečaja je bil, da  na eni strani spomnijo, da se tudi v času, ko so fizični osebni stiki zelo omejeni, spomnijo na to, da potica ni le izvorno slovenska okusna sladica, temveč tudi simbol praznovanja, gostoljubja, tradicije, povezanosti …., na drugi strani pa spodbudijo posameznike iz različnih starostnih skupin k likovnem ustvarjanju.  Natečaj je zaključen.  Rezultate si lahko ogledate preko klika na spletno stran oz. skeniranjem spodnje kode. O podelitvi nagrad vas bomo obvestili.

17. 1. 2022
Brezplačno hitro testiranje na COVID 19 v Borovnici

V torek, 18. 1. 2022, se bo začelo brezplačno hitro testiranje na okužbo z virusom SARS Cov 2. Testiranje bo do preklica potekalo vsak delovni dan in ob sobotah  v zabojniku, postavljenem nasproti vhoda v poslopje železniške postaje v Borovnici in sicer prve tri dni od 8.00 do 20.00, nakar bo sledila prilagoditev urnika glede na odziv. Testirajo se lahko le zdrave osebe, brez simptomov za obolelostjo za COVID-19 oz. kakšno drugo boleznijo. S seboj je potrebno imeti veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja in veljaven osebni dokument.

17. 1. 2022
Obrezovanje in odstranjevanje vegetacije, ki posega v cestno jedro in cestišče

Vse občane, lastnike in najemnike nepremičnin obveščamo, da se bodo pričela obcestna urejanja, obrezovanje vegetacije, ki posega v cestno jedro in cestišče. Dela bodo poteka postopno in se bodo opravljala preko zime do pomladi, izvajalo pa jih bo Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika. Vsak lastnik nepremični je dolžan sam skrbeti za obcestno urejenost vegetacije, predvsem na odsekih, ki so manj ali ne pregledni in pa na vseh lokacijah kjer so nameščeni prometni znaki ali druga prometna oprema. Večkrat letno javno opozarjamo občane, da skrbijo za urejeno vegetacijo vendar ostajajo posamezni odseki z močno vegetacijo, ki se upogiba v cestišče kar je še posebej moteče v zimskem snežnem obdobju. To ustvarja nepreglednost in nevarnost vsem udeleženim v prometu. (več …)

17. 1. 2022
Nova možnost za razvoj 11-ih novih podjetniških idej

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila peti razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka pa jim nekaterih ključnih znanj. Program je oblikovan tako, da udeleženci v štirih mesecih osvojijo znanja in veščine, ki so nujni za uspešen in učinkovit razvoj ideje ter zagon podjetja.  V okviru projekta jih čaka zaposlitev na agenciji ter popolno podporno podjetniško okolje. S pomočjo mentorjev in uspešnih podjetnikov ter strokovnjakov z različnih področij bodo pridobivali številna znanja, vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, upravljanje z IKT, pridobivanje virov financiranja in osnovna pravna ter finančna znanja.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!