Aktualna obvestila

Nagovor župana ob začetku novega šolskega leta

Spoštovani starši ter učitelji in drugi zaposleni na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica!

Začenja se novo šolsko leto. Brezskrbno igro otrok bo spet v veliki meri zamenjal vzgojno-izobraževalni proces. Vsi si želimo, da bi potekal čim bolj nemoteno in na klasičen način, se pravi s prisotnostjo učencev in učiteljev v prostorih šole. A o tem, kot tudi o drugih ukrepih za preprečevanje širjenja okužb s starimi in novimi oblikami virusa, ki nam že leto in pol onemogoča običajno življenje, odločajo predvsem pristojni na državni ravni.

Virus nas je prisili, da smo spremenili marsikatere navade. In priznajmo, ne glede na to, da je sprememba navad vselej težavna stvar, je bilo za marsikatero navado prav, da smo se je znebili in prevzeli novo. Niso vse spremembe slabe, samo zato, ker moramo spremeniti svoje navade.

Z začetkom šolskega leta se spreminjajo tudi prometni režim na Paplerjevi ulici in režim parkiranja za zaposlene v OŠ ter dovoz učencev v šolo z organiziranim šolskim prevozom in z osebnimi avtomobili.

Pri spremembah nas je v prvi vrsti vodila skrb za varen prihod otrok v šolo ter prometno varnost nasploh. Izogniti se želimo kaotičnim in nevarnim situacijam na Paplerjevi ulici pred glavnim vhodom v šolo, kjer se je dogajalo, da je ob  šolskem avtobusu hkrati stalo več vozil, katerih starši so svojega otroka spremili v šolo. To je za vse udeležence predstavljalo nepregledno situacijo, za voznike osebnih vozil pa »prometni zamašek«. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bo zaradi nepregledne situacije in nestrpnih voznikov prišlo do nesreče.

V izogib temu smo v obrtno-poslovni coni Struge (nekdanje območje LIKO) uredili novo parkirišče za tiste zaposlene v osnovni šoli, ki zaradi zmanjšanega števila parkirnin mest ne bodo več našli parkirnega mesta tik ob šoli. Na parkirišču lahko parkirajo tudi starši, ki želijo svoje otroke spremiti v šolo. S parkirišča smo ob severni strani Športnega parka Borovnica uredili nov krak šolske poti, ki se priključi na obstoječo, ki vodi z Molkovega trga do vhodov v šolo. Na javnem parkirišču pred šolo nasproti gostilne Godec smo z namestitvijo fizičnih ovir zagotovili, da otrokom zadnjih deset metrov na poti v šolo ne bo potrebno opraviti med avtomobili. Sočasno smo za vse, razen za intervencije in dostavo materiala v šolo, prepovedali promet po poti mimo telovadnice. Tako se otroci na poti v šolo in iz nje zdaj pri telovadnici ne bodo več srečevali z avtomobili zaposlenih, ki želijo parkirati na omenjenem parkirišču.

Potrebno je bilo urediti novo dovozno pot skozi obrtno-poslovno cono Struge in ob vhodnem delu Športnega parka Borovnica do parkirišča za zaposlene pri osnovni šoli. Zaradi tega je bilo potrebno tudi spremenit režim parkiranja in zmanjšati število parkirnih mest na omenjenem parkirišču. Na njem je sedaj urejen krožen enosmerni promet, ki tudi omogoča, da bodo tam ustavljali in od tam odpeljali šolski avtobusi in kombiji. Dostop po tej cesti je dovoljen le za slednje in zaposlene na šoli.

Vse to je omogočilo, da smo na celotni Paplerjevi ulici uvedli prepoved ustavljanja in parkiranja na cesti, obenem pa s ciljem povečanja prometne varnosti skladno s priporočili Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Borov

nica tudi omejili hitrost na 30 km/h. Strokovne študije namreč kažejo, da, čeprav gre za razliko »le« 10 km/h, pri tej hitrosti v primeru nesreč pride do bistveno manj usodnih in hudih poškodb kolesarjev in pešcev.

Sredstva za izvedbo vseh teh ukrepov je omogočil šele konec junija na seji občinskega sveta sprejet rebalans občinskega proračuna. Zato je bilo izredno težko dobiti izvajalce, ki bi vsa potrebna dela izvedli do 1. 9. 2021. Večina del je bila

tako opravljena v zadnjih dneh pred začetkom novega šolskega leta. Asfaltiranje nove dovozne poti do šole pa bo moralo počakati do 11. 9. 2021.

Ne samo pomankanje časa, temveč predvsem dejstvo, da OPPN Struge še ni potrjen, nam je onemogočilo, da bi bile vse spremembe izvedene v končni obliki. Šele po potrditvi omenjenega OPPN se bo mogoče lotiti trajne prometne ureditve območja.  .

Razumemo, da je za spremembo navad potreben poleg namere in dobre volje tudi čas. Zato bodo na neupoštevanje nove prometne ureditve prometni policisti in medobčinski redarji prva dva tedna samo opozarjali in le v primeru hudih prekr

škov in zavestnega ogrožanja prometne varnosti izrekali tudi globe. Računamo na to, da bodo naša prizadevanja pri velik večini staršev ter udeležencev v prometu nasploh, naletela na odobravanje in prizadevanja, da se spremembam prilagodijo. Veseli bomo vsakega konstruktivnega in razumnega predloga kako prometno varnost na širšem območju šole in v občini nasploh še izboljšati.

Vsem, še posebej tistim, ki bodo prvič prestopili prag osnovne šole, želim čim več veselja in uspeha ob pridobivanju novega znanja, spretnosti in navad.

 

Bojan Čebela

Župan

Ostala aktualna obvestila

1. 7. 2022
RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NA OBMOČJU CELOTNE DRŽAVE

Uprava RS za zaščito in reševanje s 1. julijem 2022 razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

28. 6. 2022
Popravek ure začetka dogodka “Z gibanjem v poletje”

Center za krepitev zdravja Vrhnika organizira v petek, 1. 7. 2022, ob  8.00 (in ne ob 17-00, kot smo pomotoma objavili), pri gasilskem domu Borovnica dogodek z naslovom  “Z gibanjem v poletje”. V okviru dogodka boste lahko opravili 6 minutni test hoje, meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja ter spoznali in preizkusili poletnemu času primerno telovadbo. Vabljeni!

24. 6. 2022
Nadaljevanje preventivne dezinfekcije pitne vode s klorovimi preparati v občinah Vrhnika, Log-Dragomer, Borovnica

Komunala Vrhnika obvešča uporabnike pitne vode na območju občin Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer, da se bo od petka 24. 6. 2022 do petka 1. 7. 2022, nadaljevala preventivna dezinfekcija pitne vode s klorovimi preparati na celotnem območju vseh treh občin, zato bo v vodi mogoče zaznati vonj po kloru.

Skladno s Pravnikom o pitni vodi je mejna dovoljena koncentracija natrijevega hipoklorita 0,3 mg/l, preventivno dezinfekcijo pa izvajamo v koncentracijah do največ 0,15 mg/l.

Ukrep preventivne dezinfekcije ni namenjen le dezinficiranju javnega vodovodnega sistema, ampak tudi interne vodovodne napeljave, za katero je sicer odgovoren uporabnik. Kakovost pitne vode na pipi v objektu je namreč odvisna tako od javnega vodovodnega sistema, kot tudi od internih inštalacij od odjemnega mesta naprej, ki so v zelo različnem stanju (redna/neredna poraba vode na vseh izlivih, stare/nove inštalacije, daljše odsotnosti, slepi rokavi, neustrezno vzdrževanje raznih naprav na interni inštalaciji, kot na primer filtri, …).

Ukrep uporabe klorovih preparatov je začasen in ne vpliva na kakovost pitne vode! Voda bo tudi v navedenem času zdravstveno ustrezna, primerna za pitje, pripravo hrane in osebno higieno.

Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

23. 6. 2022
GASILSKA VESELICA V BREZOVICI PRI BOROVNICI

Prostovoljno gasilsko društvo Brezovica pri Borovnici organizira v soboto, 25. 6. 2022, gasilsko veselico, ki se bo začela ob 19.00. Igral bo narodno-zabavni ansambel Krimski lisjaki. Vabljeni!

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!