Aktualna obvestila

Napačno navedene ocenjene vrednosti operacije »Kolesarska povezava Borovnica – Breg« in druge napake na spletni strani vlade, ki jo v volilni kampanji navaja stranka SDS

Stranka SDS na plakatih pred volitvami v Državni zbor RS v dokaz uspešnosti delovanja vlade navaja tudi povezavo na vladno spletno stran, kjer so navedeni projekti, ki jih je vlada bodisi že izvedla bodisi bodo izvedeni v kratkem. Ne želimo soditi ne o uspešnosti vlade ne o umestnosti tega, da vodilna stranka vladajoče koalicije v svojih predvolilnih propagandnih aktivnostih za dokazovanja svoje uspešnosti neposredno navaja spletne povezave državnih institucij. Ker pa so  se zaradi predstavitve operacije Kolesarska povezava Borovnica – Breg« na spletni strani  https://www.gov.si/zbirke/seznami/projekti-po-obcinah/borovnica/  na nas obrnili nekateri občani z vprašanjem, zakaj se je na omenjeni spletni strani navedena operacije Kolesarska povezava Borovnica – Breg  podražila z 2,6 na 6,2 milijona evrov, smo s tem v zvezi občanom dolžni podati naslednja pojasnila:

  1. Na omenjeni spletni povezavi je kot vrednost omenjenega projekta naveden znesek 200.500 evrov. S strani Ministrstva za infrastrukturo s pogodbo o potrjena ocenjena višina stroškov omenjene operacije znaša 2.605.069,90, pri čemer bo za gradnjo kolesarske povezav Občina Borovnica iz naslova Dogovora za razvoj osrednjeslovenske regije pridobila 620.050,00  sredstev s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (85 % navedenega zneska) in proračuna RS (15% omenjenega zneska) iz občinskega proračuna pa prispevala še 622.658,16. Skupaj je torej investicijska vrednost kolesarske povezave ocenjena na 1.242.708,16 evrov. Vrednost rekonstrukcije pripadajočega dela regionalne ceste pa je ocenjena na 1.360.361,74. Skupna ocenjena vrednost investicije znaša tako 2.605.069,90 evrov. Na omejeni spletni povezavi navedena vrednost pa predstavlja 10 kratnik nepovratnih evropskih in državnih sredstev, ki  jih je Občina Borovnica uspela pridobiti z uspešnim sodelovanjem pri pripravi Dogovora za razvoj osrednjeslovenske regije oz. pravočasno in ustrezno pripravo projektne dokumentacije za umestitev operacije v omenjeni dogovor.
  2. Gre za ocenjene vrednosti operacije, na osnovi katerih je DRSI konec lanskega leta izvedla postopek javnega zbiranja ponudb. Za dejanske priznane stroške operacije bo merodajna ponudbena vrednost izbranega ponudnika. Večina prispelih ponudb ne odstopa veliko od ocenjene vrednosti, vendar postopek izbora še ni končan. Po predvidevanjih DRSI naj bi se to zgodilo do konca tega meseca. Potem bodo imeli neizbrani ponudniki še 30 dni časa, da vložijo morebitne pritožbe. Vložitev pritožb lahko zavleče dokončno potrditev izbora ponudnika za nekaj mesecev.
  3. Občina Borovnica je sama in na svoj račun pridobila vse projektne pogoje in vsa zahtevana soglasja ter pripravila celotno projektno dokumentacijo, tudi za del, ki se nanaša na rekonstrukcijo državne ceste. Samo na ta način smo lahko ob pomoči DRSI, ki je pripravila sporazum o sofinanciranju in Ministrstvom za infrastrukturo, ki je pomagalo pri pripravi vsej potrebnih obrazcev za posredovanje prijave Službi vlade za regionalni razvoj in evropsko kohezijsko politiko, pravočasno pripravili obsežno in zahtevno dokumentacijo. Ne vlada, še manj pa katerakoli vladna stranka (mimogrede, pristojnega resorja ne vodi SDS temveč NSI), torej nima prav veliko zaslug za pravočasno in uspešno prijavo projekta. Drži pa, da je pri pripravi pogodbe Ministrstvo za infrastrukturo upoštevalo stroške  izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo pripadajočega del regionalne ceste in približno sorazmerno nase prevzelo nekatere stroške, ki bi se sicer delili med občino in državo.
  4. Pri pripravi projekta smo odlično sodelovali tako s pristojnimi na RRA LUR, Svetom LUR, Razvojnim svetom LUR kot tudi s pristojnimi državnimi uradniki na DRSI in MzI. Brez njihove podpore in truda sami ne bi mogli pravočasno pripraviti popolne vloge. Ob tej priložnosti se jim še enkrat zahvaljujemo za več kot korektno sodelovanje.
  5. Kot je razvidno iz priloženega posnetka omenjene spletne strani, so med realiziranimi navedeni tudi projekti, ki niso locirani na Ljubljanskem barju, temveč se tičejo barij na Gorenjskem. Ni nam znano, da bi bila okviru projekta Obnovitev mokrotnih habitatov in infrastrukture za interpretacijo ohranjanja narave in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju katerakoli od v projektu navedenih dejavnosti izvedena na območju naše občine.
  6. Nenavadno se nam zdi, da se preko spletne povezave, ki jo na svojih volilnih plakatih izvaja neka politična stranka, navajajo kot dokaz uspeha dela vlade tudi drugi projekti, ki so jih pripravile občine, vlada pa jih je dejansko samo odobrila. V našem primeru gre za projekta Ureditev športnega parka 1 in Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta. Zadeva bi bila še sprejemljiva, če bi bil župan član stranke, ki se poslužuje takšnega načina komuniciranja z volivci. V našem primeru pa temu ni tako.

Urad Vlade RS za komuniciranje smo o teh napakah obvestili in mu priporočili,  da napake odpravi.

Ob pripravi te objave  pa smo zasledili, da so na podobne stvari opozorile tudi nekatere druge občine.

Ostala aktualna obvestila

18. 5. 2022
JUBILEJENI KONCERT MPZ “ŠTIGLC”
MPZ Štinglc vas ob svoji 30. letnici, v soboto, 21. maja 2022,  ob 20.00, vabi v OŠ dr. Ivana Korošca na koncert. Veseli bodo vaše udeležbe.
Foto: Igor Trček
18. 5. 2022
TAMBURAŠI BOROVNICA NA VELIKEM HUMANITARNEM KONCERTU

Tamburaši Borovnica bodo v nedeljo, 22. maja 2022, ob 19.00,  nastopili v  ljubljanskem Cankarjevem domu, v okviru humanitarnega koncerta PLEŠEM-POMAGAM, namenjenega zbiranju sredstev za integracijo ukrajinskih otrok v Sloveniji.  Nastopili bodo še Prifarski muzikanti in Policijski orkester,  folklorne skupine COF, Emona, Mengeš, Rožmarin ter učenci nekaterih ljubljanskih OŠ in otroci iz Vrtca H. C. Andersen.  Častni pokrovitelj koncerta  je predsednik Republike g. Borut Pahor. Vstopnice je mogoče – tudi z Bon 21 – kupiti preko spletne prodaje www.cd-cc.si, www.mojekarte.si, ter na bencinskih servisih Petrol.

18. 5. 2022
19.5. 2022 V DELU PAKA MED 7.00 IN 15.00 PREKINJENA OSKRBA Z VODO
JP KPV d. o. o. obvešča, da bo v četrtek, 19. 5. 2022, med 7.00 in 15.00, zaradi izvajanja del na vodovodnem omrežju Pako, Borovnica, motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo za objekte Pako 1, 2, 3, 4, 5 in 36. Po prekinitvi priporočajo, da se pred ponovno uporabo pitne vode opravi temeljito izpiranje hišne vodovodne napeljave (voda naj iz vsake pipe teče približno 2 minuti oziroma do ustalitve temperature). Pred izpiranjem je potrebno ostraniti mrežice na pipah. Odjemalcem se zahvaljujejo za razumevanje.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!