Aktualna obvestila

Nov prometni in parkirni režim pri OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Borovnica je junija letos obravnaval perečo problematiko dovoza učencev in prometne varnosti na območju OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica. Na osnovi stališč in priporočil sveta sta župan in občinska uprava pripravila načrt nove dostopne poti in prometnega režima na širšem območju OŠ. Z začetkom novega šolskega leta oz. 1. septembrom 2021 bodo na širšem območju OŠ dr. Ivan Korošca Borovnica uveljavljene nekatere pomembne spremembe prometnega režima. Razen za izjeme bo na celotni Paplerjevi ulici prepovedano ustavljanje in parkiranje vozil, hitrost pa bo omejena na 30 km/h. Dosedanja praksa dovoza učencev v šolo z ustavljanjem na avtobusnem postajališču pred OŠ oz. na Paplerjevi ulici tako ne bo več dovoljena. Dovoz učencev s šolskim avtobusom oz. kombiji bo potekal po preurejeni cesti, skozi Struge (nekdaj Liko) na parkirišče za šolo (na priloženi skici označeno kot P-2) Promet po novi dovozni poti do parkirišča za zaposlene v OŠ  bo poleg vozilom, ki zagotavljajo organiziran prevoz učencev, dovoljen samo zaposlenim na OŠ, ne pa tudi za dovoz otrok z osebnimi avtomobili.

Ker se bodo zaradi dovoza učencev do šole s šolskim avtobusom oz. kombiji zmanjšale zmogljivosti sedanjega parkirišča za zaposlene na OŠ, bo občina na parceli, ki jo poseduje na območju Strugezačasno uredila dodatno parkirišče za zaposlene na OŠ, tiste starše, ki želijo svoje otroke pospremiti v šolo ter obiskovalce šole (na priloženi skici označeno kot P-1). Ob robu tega parkirišča bo označena krožna dovozna pot za starše, ki svoje otroke vozijo v šolo.

Učenci bodo lahko po uveljavitvi nove ureditve dostopa do šole takoj po izstopu iz avtomobila pot v šolo nadaljevali po urejeni šolski poti ob S delu Športnega parka Borovnica, ki se priključi na obstoječo šolsko pot, ki z Molkovega trga med Športnim parkom Borovnica ter otroškim igriščem in vrtcem Borovnica vodi do šole.

S ciljem izboljšanja varnosti otrok ob prihodu v šolo in odhodu z nje se bo zmanjšalo število parkirnih mest na javnem parkirišču ob Paplerjevi cesti pred OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica (nasproti gostilne Godec), ta del šolske poti in omenjeno javno parkirišče pa bosta ločena s fizičnimi ovirami. Parkirišče (na priloženi skici označeno kot P-4)  bo tako neprimerno za ustavljanje osebnih avtomobilov pri dovozu otrok v šolo.

Vse starše, ki otroke vozijo v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, prosimo, da se pravočasno seznanijo z novim prometnim režimom in ga upoštevajo in da vzamejo v zakup, da bo zaradi novega prometnega režima njihov otrok za pot v šolo potreboval tri ali štiri minute več. Apeliramo tudi na to, da pri dovozu otrok ne ustavljajo na parkirišču pred vrtcem (na priloženi skici označeno kot P-3), saj je to že tako ali drugače obremenjeno zaradi dovoza otrok v vrtec.

Prostor pred župnijsko cerkvijo sv. Marjete  ni javna prometna površina (na priloženi skici označeno kot P-5), poleg tega pa tudi ne omogoča krožnega prometa, kar ob večjih prometnih obremenitvah ne omogoča varnega uvoza in izvoza.  Avtomobile se lahko  parkira tudi  na večinoma nezasedenem parkirišču pred pokopališčem ter tam odloži otroke oz. jih spremi do OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

Kot običajno, bo tudi ob začetku tega šolskega leta v prvih dveh tednih v okolici osnovne šole in vrtca v jutranjem času povečana prisotnost rediteljev, redarjev in policistov. V tem času bodo za prekrške redarji in policisti izrekali samo opozorila in opomine. Po tem času pa bodo začeli z izdajanjem glob.

NAJ NAM NEKAJ MINUT IN KORAKOV NE BO ODVEČ ZA BOLJ VARNO IN ZDRAVO POT NAŠIH OTROK V ŠOLO TER BOLJ TEKOČ IN VAREN PROMET V BLIŽINI ŠOLE. 

Izvedbe nove prometne ureditve so začasnega značaja, do potrditve OPPN Struge (Liko). Po tem bo občina pristopila k trajni ureditvi prometnega prostora v obrtno-poslovni coni z ureditvijo dovozne ceste, hodnikov za pešce, parkirišča in zelenih površin.

Ostala aktualna obvestila

1. 7. 2022
RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NA OBMOČJU CELOTNE DRŽAVE

Uprava RS za zaščito in reševanje s 1. julijem 2022 razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

28. 6. 2022
Popravek ure začetka dogodka “Z gibanjem v poletje”

Center za krepitev zdravja Vrhnika organizira v petek, 1. 7. 2022, ob  8.00 (in ne ob 17-00, kot smo pomotoma objavili), pri gasilskem domu Borovnica dogodek z naslovom  “Z gibanjem v poletje”. V okviru dogodka boste lahko opravili 6 minutni test hoje, meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja ter spoznali in preizkusili poletnemu času primerno telovadbo. Vabljeni!

24. 6. 2022
Nadaljevanje preventivne dezinfekcije pitne vode s klorovimi preparati v občinah Vrhnika, Log-Dragomer, Borovnica

Komunala Vrhnika obvešča uporabnike pitne vode na območju občin Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer, da se bo od petka 24. 6. 2022 do petka 1. 7. 2022, nadaljevala preventivna dezinfekcija pitne vode s klorovimi preparati na celotnem območju vseh treh občin, zato bo v vodi mogoče zaznati vonj po kloru.

Skladno s Pravnikom o pitni vodi je mejna dovoljena koncentracija natrijevega hipoklorita 0,3 mg/l, preventivno dezinfekcijo pa izvajamo v koncentracijah do največ 0,15 mg/l.

Ukrep preventivne dezinfekcije ni namenjen le dezinficiranju javnega vodovodnega sistema, ampak tudi interne vodovodne napeljave, za katero je sicer odgovoren uporabnik. Kakovost pitne vode na pipi v objektu je namreč odvisna tako od javnega vodovodnega sistema, kot tudi od internih inštalacij od odjemnega mesta naprej, ki so v zelo različnem stanju (redna/neredna poraba vode na vseh izlivih, stare/nove inštalacije, daljše odsotnosti, slepi rokavi, neustrezno vzdrževanje raznih naprav na interni inštalaciji, kot na primer filtri, …).

Ukrep uporabe klorovih preparatov je začasen in ne vpliva na kakovost pitne vode! Voda bo tudi v navedenem času zdravstveno ustrezna, primerna za pitje, pripravo hrane in osebno higieno.

Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

23. 6. 2022
GASILSKA VESELICA V BREZOVICI PRI BOROVNICI

Prostovoljno gasilsko društvo Brezovica pri Borovnici organizira v soboto, 25. 6. 2022, gasilsko veselico, ki se bo začela ob 19.00. Igral bo narodno-zabavni ansambel Krimski lisjaki. Vabljeni!

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!