Aktualna obvestila

Nov prometni in parkirni režim pri OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Borovnica je junija letos obravnaval perečo problematiko dovoza učencev in prometne varnosti na območju OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica. Na osnovi stališč in priporočil sveta sta župan in občinska uprava pripravila načrt nove dostopne poti in prometnega režima na širšem območju OŠ. Z začetkom novega šolskega leta oz. 1. septembrom 2021 bodo na širšem območju OŠ dr. Ivan Korošca Borovnica uveljavljene nekatere pomembne spremembe prometnega režima. Razen za izjeme bo na celotni Paplerjevi ulici prepovedano ustavljanje in parkiranje vozil, hitrost pa bo omejena na 30 km/h. Dosedanja praksa dovoza učencev v šolo z ustavljanjem na avtobusnem postajališču pred OŠ oz. na Paplerjevi ulici tako ne bo več dovoljena. Dovoz učencev s šolskim avtobusom oz. kombiji bo potekal po preurejeni cesti, skozi Struge (nekdaj Liko) na parkirišče za šolo (na priloženi skici označeno kot P-2) Promet po novi dovozni poti do parkirišča za zaposlene v OŠ  bo poleg vozilom, ki zagotavljajo organiziran prevoz učencev, dovoljen samo zaposlenim na OŠ, ne pa tudi za dovoz otrok z osebnimi avtomobili.

Ker se bodo zaradi dovoza učencev do šole s šolskim avtobusom oz. kombiji zmanjšale zmogljivosti sedanjega parkirišča za zaposlene na OŠ, bo občina na parceli, ki jo poseduje na območju Strugezačasno uredila dodatno parkirišče za zaposlene na OŠ, tiste starše, ki želijo svoje otroke pospremiti v šolo ter obiskovalce šole (na priloženi skici označeno kot P-1). Ob robu tega parkirišča bo označena krožna dovozna pot za starše, ki svoje otroke vozijo v šolo.

Učenci bodo lahko po uveljavitvi nove ureditve dostopa do šole takoj po izstopu iz avtomobila pot v šolo nadaljevali po urejeni šolski poti ob S delu Športnega parka Borovnica, ki se priključi na obstoječo šolsko pot, ki z Molkovega trga med Športnim parkom Borovnica ter otroškim igriščem in vrtcem Borovnica vodi do šole.

S ciljem izboljšanja varnosti otrok ob prihodu v šolo in odhodu z nje se bo zmanjšalo število parkirnih mest na javnem parkirišču ob Paplerjevi cesti pred OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica (nasproti gostilne Godec), ta del šolske poti in omenjeno javno parkirišče pa bosta ločena s fizičnimi ovirami. Parkirišče (na priloženi skici označeno kot P-4)  bo tako neprimerno za ustavljanje osebnih avtomobilov pri dovozu otrok v šolo.

Vse starše, ki otroke vozijo v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, prosimo, da se pravočasno seznanijo z novim prometnim režimom in ga upoštevajo in da vzamejo v zakup, da bo zaradi novega prometnega režima njihov otrok za pot v šolo potreboval tri ali štiri minute več. Apeliramo tudi na to, da pri dovozu otrok ne ustavljajo na parkirišču pred vrtcem (na priloženi skici označeno kot P-3), saj je to že tako ali drugače obremenjeno zaradi dovoza otrok v vrtec.

Prostor pred župnijsko cerkvijo sv. Marjete  ni javna prometna površina (na priloženi skici označeno kot P-5), poleg tega pa tudi ne omogoča krožnega prometa, kar ob večjih prometnih obremenitvah ne omogoča varnega uvoza in izvoza.  Avtomobile se lahko  parkira tudi  na večinoma nezasedenem parkirišču pred pokopališčem ter tam odloži otroke oz. jih spremi do OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

Kot običajno, bo tudi ob začetku tega šolskega leta v prvih dveh tednih v okolici osnovne šole in vrtca v jutranjem času povečana prisotnost rediteljev, redarjev in policistov. V tem času bodo za prekrške redarji in policisti izrekali samo opozorila in opomine. Po tem času pa bodo začeli z izdajanjem glob.

NAJ NAM NEKAJ MINUT IN KORAKOV NE BO ODVEČ ZA BOLJ VARNO IN ZDRAVO POT NAŠIH OTROK V ŠOLO TER BOLJ TEKOČ IN VAREN PROMET V BLIŽINI ŠOLE. 

Izvedbe nove prometne ureditve so začasnega značaja, do potrditve OPPN Struge (Liko). Po tem bo občina pristopila k trajni ureditvi prometnega prostora v obrtno-poslovni coni z ureditvijo dovozne ceste, hodnikov za pešce, parkirišča in zelenih površin.

Ostala aktualna obvestila

18. 1. 2022
Rezultati likovnega natečaja Potica

Kulturno društvo Borovnica je v  izvedbi Folklorne skupine Bistra in ob podpori Občine Borovnica konec lanskega leta izvedlo 1. likovni natečaj Potica. Cilj natečaja je bil, da  na eni strani spomnijo, da se tudi v času, ko so fizični osebni stiki zelo omejeni, spomnijo na to, da potica ni le izvorno slovenska okusna sladica, temveč tudi simbol praznovanja, gostoljubja, tradicije, povezanosti …., na drugi strani pa spodbudijo posameznike iz različnih starostnih skupin k likovnem ustvarjanju.  Natečaj je zaključen.  Rezultate si lahko ogledate preko klika na spletno stran oz. skeniranjem spodnje kode. O podelitvi nagrad vas bomo obvestili.

17. 1. 2022
Brezplačno hitro testiranje na COVID 19 v Borovnici

V torek, 18. 1. 2022, se bo začelo brezplačno hitro testiranje na okužbo z virusom SARS Cov 2. Testiranje bo do preklica potekalo vsak delovni dan in ob sobotah  v zabojniku, postavljenem nasproti vhoda v poslopje železniške postaje v Borovnici in sicer prve tri dni od 8.00 do 20.00, nakar bo sledila prilagoditev urnika glede na odziv. Testirajo se lahko le zdrave osebe, brez simptomov za obolelostjo za COVID-19 oz. kakšno drugo boleznijo. S seboj je potrebno imeti veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja in veljaven osebni dokument.

17. 1. 2022
Obrezovanje in odstranjevanje vegetacije, ki posega v cestno jedro in cestišče

Vse občane, lastnike in najemnike nepremičnin obveščamo, da se bodo pričela obcestna urejanja, obrezovanje vegetacije, ki posega v cestno jedro in cestišče. Dela bodo poteka postopno in se bodo opravljala preko zime do pomladi, izvajalo pa jih bo Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika. Vsak lastnik nepremični je dolžan sam skrbeti za obcestno urejenost vegetacije, predvsem na odsekih, ki so manj ali ne pregledni in pa na vseh lokacijah kjer so nameščeni prometni znaki ali druga prometna oprema. Večkrat letno javno opozarjamo občane, da skrbijo za urejeno vegetacijo vendar ostajajo posamezni odseki z močno vegetacijo, ki se upogiba v cestišče kar je še posebej moteče v zimskem snežnem obdobju. To ustvarja nepreglednost in nevarnost vsem udeleženim v prometu. (več …)

17. 1. 2022
Nova možnost za razvoj 11-ih novih podjetniških idej

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila peti razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka pa jim nekaterih ključnih znanj. Program je oblikovan tako, da udeleženci v štirih mesecih osvojijo znanja in veščine, ki so nujni za uspešen in učinkovit razvoj ideje ter zagon podjetja.  V okviru projekta jih čaka zaposlitev na agenciji ter popolno podporno podjetniško okolje. S pomočjo mentorjev in uspešnih podjetnikov ter strokovnjakov z različnih področij bodo pridobivali številna znanja, vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, upravljanje z IKT, pridobivanje virov financiranja in osnovna pravna ter finančna znanja.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!