Aktualna obvestila

Novoletno voščilo župana Bojana Čebele

Spoštovani občani in občanke!

Za nami je še eno leto, ko se nismo mogli družiti po svojih željah in je bilo tudi javno življenje v občini zelo okrnjeno. Pa vendar z vidika razvoja občine to leto lahko označimo kot uspešno. Obnovili smo precej občinske komunalne, športne in spomeniško-kulturne infrastrukture, podpisali pogodbi o rekonstrukciji državne ceste med Borovnico in odcepom za gasilski dom na Bregu ter sofinanciranje izgradnje kolesarske povezave iz sredstev EU in državnega proračuna. Pod streho smo spravili tudi študijo o zmanjšanju poplavne ogroženosti občine in dokument identifikacije investicijskega projekta gradnje vodovoda v Kotih. S tem smo si zagotovili rezervni vodni vir ter druge za razvoj občine pomembne dokumente. Izboljšali smo vzdrževanje komunalne, športne in druge infrastrukture. Izboljšali smo tudi prometno varnost  v občini.

Vse to ne bi bilo mogoče brez razumevanja in podpore večine članov občinskega sveta. Tudi občinska uprava je dovolj uigrana in kadrovsko izpopolnjena za soočanje z zahtevnimi izzivi priprave in izvedbe ter administrativnega in finančnega poročanja za večje razvojne projekte. To in dosedanji uspehi nam sicer ne omogočajo spanja na lovorikah, temveč so obenem dobra osnova in izziv za uspešno razvoj v evropski finančni perspektivi, ki se praktično začenja in v kateri je zaradi ukrepov premagovanje koronske krize veliko novega in še marsikaj nedorečenega.

Skoraj dve leti stalnega prilagajanja na hitro spreminjajoče se ukrepe za zmanjšanje obolevnosti za COVID-19 sta seveda pustili svoj pečat tudi na psihološki ravni.

Ob koncu leta želim poudariti tudi to, da smo se v naši občini na izzive obvladovanja koronske krize odzvali predvsem z razumevanjem, strpnostjo in solidarnostjo, za kar gre zahvala vsem, ki ste oz. smo k temu prispevali. Kot skupnost nas je ta kriza nedvomno okrepila in iz nje izhajamo močnejši, ne da bi se zato odpovedali razlikam v mnenjih, pričakovanjih, interesih in prioritetah. In to je najboljša osnova, da vam lahko iz srca in z upanjem, da se bodo želje uresničile, voščim vesele božično-novoletne praznike ter  vse najboljše in predvsem trdnega zdravja  v novem letu 2022!

Ostala aktualna obvestila

2. 7. 2022
MED VIKENDI DO KONCA JULIJA POPOLNA ZAPORA CESTE PODPEČ – JEZERO

Občina Brezovica obvešča, da bo zaradi ureditve ceste (asfaltiranje) popolna zapore ceste Podpeč-Jezero (R2-642. odsek: 1147 Podpeč-Ig (od km 0,020 do km 0,680 – 1. etapa; odsek: 1147 Podpeč-Ig (od km 1,210 do km 1,790) – 3.etapa
Popolna zapora bo vsak vikend od 2.7.2022 do 31.7.2022.

1. 7. 2022
RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NA OBMOČJU CELOTNE DRŽAVE

Uprava RS za zaščito in reševanje s 1. julijem 2022 razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

28. 6. 2022
Popravek ure začetka dogodka “Z gibanjem v poletje”

Center za krepitev zdravja Vrhnika organizira v petek, 1. 7. 2022, ob  8.00 (in ne ob 17-00, kot smo pomotoma objavili), pri gasilskem domu Borovnica dogodek z naslovom  “Z gibanjem v poletje”. V okviru dogodka boste lahko opravili 6 minutni test hoje, meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja ter spoznali in preizkusili poletnemu času primerno telovadbo. Vabljeni!

24. 6. 2022
Nadaljevanje preventivne dezinfekcije pitne vode s klorovimi preparati v občinah Vrhnika, Log-Dragomer, Borovnica

Komunala Vrhnika obvešča uporabnike pitne vode na območju občin Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer, da se bo od petka 24. 6. 2022 do petka 1. 7. 2022, nadaljevala preventivna dezinfekcija pitne vode s klorovimi preparati na celotnem območju vseh treh občin, zato bo v vodi mogoče zaznati vonj po kloru.

Skladno s Pravnikom o pitni vodi je mejna dovoljena koncentracija natrijevega hipoklorita 0,3 mg/l, preventivno dezinfekcijo pa izvajamo v koncentracijah do največ 0,15 mg/l.

Ukrep preventivne dezinfekcije ni namenjen le dezinficiranju javnega vodovodnega sistema, ampak tudi interne vodovodne napeljave, za katero je sicer odgovoren uporabnik. Kakovost pitne vode na pipi v objektu je namreč odvisna tako od javnega vodovodnega sistema, kot tudi od internih inštalacij od odjemnega mesta naprej, ki so v zelo različnem stanju (redna/neredna poraba vode na vseh izlivih, stare/nove inštalacije, daljše odsotnosti, slepi rokavi, neustrezno vzdrževanje raznih naprav na interni inštalaciji, kot na primer filtri, …).

Ukrep uporabe klorovih preparatov je začasen in ne vpliva na kakovost pitne vode! Voda bo tudi v navedenem času zdravstveno ustrezna, primerna za pitje, pripravo hrane in osebno higieno.

Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!