Aktualna obvestila

Ob dnevu spomina na žrtve Preserskega procesa

V Gramozni jami v Ljubljani je na današnji dan, 10. marca, pred 78 leti, pod streli italijanskega fašističnega okupatorja,  ugasnilo šestnajst življenj nedolžnih fantov in mož iz Borovnice in okolice. Šlo je za dejanje maščevanja za smrt štirih italijanskih vojakov ob napadu partizanov na železniški most čez Ljubljanico pri Preserju decembra 1941. Letos iz znanih razlogov spominske slovesnosti ni bilo. Župan Bojan Čebela je najprej v Borovnici položil venca pri spomeniku padlim domobrancem, žrtvam medvojnega in povojnega komunističnega nasilja in umrlih zaradi zavezniških bombardiranj ter spomeniku padlim v narodno-osvobodilni vojni, potem pa je položil venca še v Ljubljani, v Gramozni jami in na Žalah, kjer so pokopane žrtve Preserskega procesa.

Čas, ki smo ga preživeli od zadnje slovesnosti ob tem tragičnem dogodku, ki je vrezal globoke rane v življenje naše skupnosti, je bilo v znamenju številnih omejitev in velike negotovosti. Mogoče zdaj zato tudi lažje razumemo s kako hudimi omejitvami in negotovostmi so se soočali naši predniki v času II. svetovne vojne.  Nenazadnje je bila Borovnica zaradi varovanja strateško pomembnega Borovniškega viadukta obdana z bodečo žico dalj časa kot Ljubljana in večkrat hudo bombardirana, pri čemer je bilo porušenih več hiš in gospodarskih objektov, življenje pa je izgubilo 14 domačinov.

Ostala aktualna obvestila

13. 4. 2021
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STANOVSKIH ORGANIZACIJ ZA LETO 2021

Občina Borovnica objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA IN PROJEKTOV STANOVSKIH ORGANIZACIJ V LETU 2021. Razpisanih je 6.000,00 EUR. Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele na Občino Borovnica do 5. 5. 2021 do 12. ure. Vloga na razpis mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj izpolni tiste obrazce, ki ustrezajo programom in projektom, s katerim se prijavlja na razpis. Vloge s prilogami morajo prosilci osebno ali po pošti poslati na naslov Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, v zaprti ovojnici z oznako »RAZPIS STANOVSKE ORGANIZACIJE 2021 – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti razviden naslov vlagatelja. Podrobnosti razpisa in prijavni obrazci so dostopni na: https://www.borovnica.si/uradne-objave/razpisi/.

12. 4. 2021
V četrtek, 15. 4. 2021, pride v Borovnico prvič na obisk NLB mobilna banka

Po dobrem tednu mirovanja zaradi ukrepov, ki jih je sprejela vlada za zamejitev širjenja koronavirusa, je NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go spet v pogonu in  bo v Borovnico prvič pripeljala v četrtek, 15.aprila, ob 11:15 uri.  Na obisku bo redno vsakih 14 dni, vedno ob isti uri, in sicer pred trgovino Spar, kjer bodo vrata za stranke odprta eno uro. Natančen in ažuren urnik rednih obiskov je redno objavljen na spletni strani www.nlb.si/bankgo, kjer so tako strankam banke kot  vsem ostalim občanom na voljo tudi aktualna obvestila. V času še vedno negotove zdravstvene situacije, ki močno vpliva na poslovanje, delo in  življenje nas vseh, prav ažurne informacije na spletni strani banke pridejo še kako prav.

(več …)

12. 4. 2021
Ponovno uveden brezplačni avtobusni prevoz ob sredah na Vrhniko

Občane obveščamo, da lahko od srede, 14. 4. 2021, ponovno izkoristijo možnost brezplačnega avtobusnega prevoza ob sredah na Vrhniko (Občina Vrhnika, Dom starejših občanov Vrhnika in UE Vrhnika) in nazaj. Avtobus odpelje na Vrhniko z avtobusne postaje  izpred stebra  viadukta ob 7.45. Vrača se kot običajno ob 12.00 (dom upokojencev), 12.05 (Občina Vrhnika) in 12.10 (UE Vrhnika).

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!