Aktualna obvestila

Občni zbor Kulturnega društva Borovnica

Občni zbor Kulturnega društva Borovnica bo V ČETRTEK, 28. 2. 2019, ob 18.00 uri, v veliki dvorani Gostilne Godec, v Borovnici.

Dnevni red:

 1. Uvodni nagovor predsednika Kulturnega društva Borovnica,
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in overoviteljev zapisnika,
 3. Poročilo verifikacijske komisije,
 4. Poročilo predsednika o delovanju društva v letu 2018,
 5. Finančno poročilo za leto 2018,
 6. Poročilo nadzornega odbora,
 7. Razrešitev organov Kulturnega društva Borovnica za obdobje 2015-2019
 8. Izvolitev organov Kulturnega društva Borovnica za obdobje 2019-2023
 9. Program dela Kulturnega društva Borovnica za leto 2019,
 10. Pobude in vprašanja,
 11. Beseda gostov.

Ostala aktualna obvestila

24. 5. 2019
Popolna zapora Švigljeve ulice

JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. obvešča, da bo zaradi del na lokalni cesti JP št. 516131 (parc. št. 3283/3, k. o. Borovnica) in JP št. 516132 (parc. št. 3283/3, k. o. Borovnica) – ŠVIGLJEVA ULICA v BOROVNICI, od 27. 5. 2019 do vključno 30. 6. 2019  potekala popolna zapora omenjene ceste. Prosimo, da si prebivalci v času zapore zagotovijo parkirišče za avtomobile izven obsega zapore. Dostop za interventna vozila in pešce bo v času zapore zagotovljen. Prosimo vas za razumevanje!

 

24. 5. 2019
4. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica

4. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica bo v ČETRTEK, 30. 5. 2019, ob 19. uri v sejni sobi Občine Borovnica. Po ugotovitvi sklepčnosti in potrditvi dnevnega reda bodo občinski svetniki in svetnica predvidoma obravnavali naslednji DNEVN RED:

 1. Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 7.3.2019
 2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje dne 18. 4. 2019
 3. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama (več …)
23. 5. 2019
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO STANOVANJA – GRADIŠNIKOVA ULICA 6

Občina Borovnica objavlja javni razpis za prodajo stanovanja z javnim zbiranjem ponudb. Stanovanje se nahaja na Gradišnikovi ulici 6, Borovnica, v skupni izmeri 41,21 m2.

Izhodiščna cena za nepremičnino je 51.000,00 EUR.

Rok za zbiranje ponudb: 10.06.2019 do 12.00 ure.

Celotno besedilo javnega razpisa z razpisno dokumentacijo je objavljen pod rubriko razpisi.

 

OBČINA BOROVNICA

 

 

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!