Aktualna obvestila

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA PODPORE MALEMU GOSPODARSTVU V LETU 2022 IZ SREDSTEV OBČINE BOROVNICA IN OOZ VRHHNIKA

Občina Borovnica in OOZ Vrhnika objavljata Razpis za nepovratne podpore za mikro, mala in srednje velike podjetja ter samostojne podjetnike s sedežem v Občini Borovnica za leto 2022. Letos so sredstva namenjena za:

  1. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj
  2. pomoč pri usposabljanju zaposlenih in usposabljanju samostojnih podjetnikov
  3. odpiranje novih zaposlitev in
  4. spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah

Skupna višina razpisanih sredstev je 11.000 €, od tega zagotavlja Občina Borovnica 6.000,00 €, Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika pa 5.000,00 €. Sredstva Občine Borovnica so zagotovljena na proračunski postavki 414013 Razvoj malega gospodarstva.

Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so majhna podjetja in samostojni podjetniki oziroma upravičenci, določeni pri posameznem ukrepu. Sedež fizične oz. pravne osebe ter kraj investicije morata biti na območju Občine Borovnica. Sredstva se dodeljujejo le prosilcem s slovenskim državljanstvom.

Prijava na razpis se začne  16.8.2022 in konča 10. 10.2022. Vloge za pridobitev finančnih sredstev iz tega razpisa s potrebnimi prilogami vložijo prosilci po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika ali osebno na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika.

Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – PODJETNIŠTVO – BOROVNICA 2022« na prednji strani in polnim nazivom pošiljatelja na zadnji strani.

Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, po telefonu 01/755-77-40 ali po e-pošti: adela.cankar@ozs.si .

Besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani Občine Borovnica, v razdelku »Razpisi«.

Ostala aktualna obvestila

12. 8. 2022
Obvestilo – motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo na Poti v Jele v Borovnici

Obveščamo vas, da bo v torek 16. 8. 2022 ali sredo 17. 8. 2020, med 8.00 in 15.00 uro, zaradi izvajanja del na vodovodnem omrežju Borovnica, motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo na Poti v Jele v Borovnici.

Po prekinitvi priporočamo, da se pred ponovno uporabo pitne vode opravi temeljito izpiranje hišne vodovodne napeljave (voda naj iz vsake pipe teče približno 2 minuti oziroma do ustalitve temperature). Pred izpiranjem je potrebno ostraniti mrežice na pipah.

Odjemalcem se zahvaljujemo za razumevanje.

JP KPV d.o.o.

10. 8. 2022
Začasna prometna ureditev od Borovnice do gasilnega doma na Bregu

Obveščamo vas, da bo od torka 16.08.2022, od 7:00, do 18.05.2023, do 19:00, na državni cesti R3-642, odsek 1146 “Vrhnika-Podpeč” v stacionaži od km 8,720 do km 10,060  zaradi rekonstrukcije ceste, gradnje kolesarske povezave in izgradnje vodovoda postavljena začasna prometna ureditev.

Promet bo v navedenem obdobju urejen s semaforji in bo potekal izmenično enosmerno in sicer po fazah v dolžini cca 200m1.

Prosimo za potrpežljivost in razumevanje.

Občina Borovnica

3. 8. 2022
Oviran promet na križišču Rimska cesta – Pot v Jele

Zaradi nujnih vzdrževalnih del in urejanja križišča Rimska cesta – Pot v Jele bo en teden oviran promet z delno in občasno zaporo ceste.

Voznike naprošamo, da se poslužujejo druge vzporedne ceste.

Dela se bodo izvajala predvidoma en teden s pričetkom v ponedeljek 8.8.2022.

1. 8. 2022
Odsotnost občinske urbanistke

Občinska urbanistka bo zaradi dopusta avgusta odsotna, naslednjič bo imela uradne ure 7.9.2022 od 9.00 do 17.00 ure.

Za nujne zadeve se obrnite na obcina@borovnica.si ali na tel. 01 7507 460.

 

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!