Aktualna obvestila

Objavljen javni razpis za prodajo zemljišča s parc. št. 2080/32 k.o. 2004 Borovnica

Občina Borovnica objavlja javni razpis za prodajo zemljišča s parc. št. 2080/32 k.o. 2004 Borovnica v izmeri 506 m2.

Izhodiščna cena za nepremičnino je: 26.000,00 EUR.

V izhodiščni ceni ni zajet 22% DDV. Vse dajatve in stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe in prenosom lastninske pravice nosi kupec. Kupec plača še stroške cenitve zemljišča ter stroške geološke geomehanske raziskave.

Rok za prijavo je: 07.11.2019 do 12.00 ure.

Javni razpis, razpisna dokumentacija ter preostala dokumentacija so objavljeni pod rubriko “Razpisi”.

 

 

Ostala aktualna obvestila

26. 10. 2021
RAVNANJE Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI, CVETJEM IN PVC-EMBALAŽO

Sestavni deli nagrobnih sveč iz plastike, stekla in kovine spadajo med embalažo. Zato jih je treba oddajati ločeno, v posebej zanje namenjene zabojnike na pokopališčih, na katerih je vidna oznaka z napisom »Samo za odpadne nagrobne sveče«.  Odločite se za nakup okolju prijaznih sveč (sveče, izdelane iz polipropilena (PP) ali stekla in solarne nagrobne lučke). Prosimo, da organske odpadke (zeleni odpad, cvetje, zemljo …) s pokopališč odlagate v zabojnike z napisom »Organski odpadki«. Poskrbite, da bodo odpadki s pokopališč pravilno razvrščeni v zabojnike z ustreznimi napisi.

Vrhniška komunala

26. 10. 2021
RECITAL OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE
Kulturno društvo Borovnica vabi na recital ob Dnevu spomina na mrtve pod vodstvo MPZ Stingelc, ki bo v ponedeljek, 1.11.2021, ob 18.45 uri, pri stari mrliški vežici na pokopališču Borovnica.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!