Aktualna obvestila

Objavljena letna občinska program na področju športa in na področju kulture

Na spletni strani Občine Borovnica si lahko v razdelku “Namere in objave” lahko ogledate Letni progam športa za v občini Borovnica za leto 2022 (LPŠ 2022) in Letni program kulture v občini Borovnica za leto 2022 (LPK 2022).

LPŠ 2022  zagotavlja, da bo Občina Borovnica v proračunu za leto 2022 zagotovila za področja športa v občini sredstva v višini 188.632,93 €, od tega 38.000,00 € za sofinanciranje izvajanja programov športa, ki so v javnem interesu in jih občina sofinancira drugim izvajalcem. Ostala sredstva so namenjena projektom na področju športa, ki jih bo izvajala neposredno Občina Borovnica, oziroma bodo dodeljena izvajalcem LPŠ .

LPK 2022 določa javni interes občine na področju zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanju kulturne ustvarjalnosti, raznolikosti ter krepitvi in ohranjanju kulturne dediščine. To se uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti v občini. LPK opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo, in investicije. V proračunu Občine Borovnica za leto 2022 so sredstva za kulturo opredeljena na področjih: 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine v višini 40.667,38 in 1803 – Programi v kulturi skupnem znesku 726.918,85 . Sredstva so namenjena:

  • sofinanciranju in vzdrževanju nepremične kulturne dediščine,
  • sofinanciranju javnih zavodov na področju kulture,
  • sofinanciranju društev in drugih neprofitnih organizacij, registriranih za kulturno dejavnost,
  • sofinanciranju kulturnih projektov lokalnega pomena,
  • vzdrževanju in investicijam v infrastrukturo, namenjeno za kulturno dejavnost.

Ostala aktualna obvestila

10. 1. 2022
DNEVI CEPLJENJA – CEPLJENJE V BOROVNICI 13.1.2022

V Borovnici bo v Lovskem domu (Miklavičeva 2 a) 13. 1. 2022, od 13:00 do 19.00, potekalo brezplačno cepljenje  za starejše od 12 let proti obolelosti za COVID-19 s cepivom Comirnaty proizvajalca Pfizer. Cepiti se je mogoče za prvi, drugi ali tretji odmerek cepiva, v zadnji dveh primerih ne glede na vrsto predhodno prejetega cepiva. Ob cepljenju je s seboj potrebno obvezno imeti CEPILNI KARTONČEK, ZDRAVSTVENO KARTICO IN OSEBNO IZKAZNICO.

V okviru ponovljenih Dni cepljenja se je mogoče pod enakimi pogoji cepiti tudi v Zdravstvenem domu Vrhnika, na Vrhniki,  in sicer v ponedeljek, 10.1.2021, torek, 11.1.2022, sredo, 12.2022 med 8.30in 13.30, v četrtek. 13.1. 2022 od  8.00 do 19.00  ter v petek, 14. 1. 2022 in soboto, 15. 1. 2022, med 8.00 in 22.00.ZA OTROKE OD 5. -11. LETA JE ORGANIZIRANO CEPLJENJE V ČETRTEK, 13.1.2022, od 19.00-20.00. (več …)

10. 1. 2022
OBVESTILO – motena oskrba z vodo

Zaradi odprave okvare na na glavni vodovodni povezavi Vršaj – Fenolit – Borovnica bo jutri, 11.1.2021  od 8.00 do 19.00 motena oskrba z vodo.

Po prekinitvi priporočamo, da se pred ponovno uporabo pitne vode opravi temeljito izpiranje hišne vodovodne napeljave (voda naj iz vsake pipe teče približno 2 minuti oziroma do ustalitve temperature). Pred izpiranjem je potrebno ostraniti mrežice na pipah.

Prosimo za razumevanje.

JP KPV d.o.o.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072096882059 

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!