Aktualna obvestila

Aktualna obvestila

9. 2. 2017
Predavanje o hidrolatih v kulinariki in zdravilstvu

Sadjarsko društvo Borovnica vas v ponedeljek,  20. 2. 2017, vabi, da se ob 18.00, v večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Korošca udeležite predavanja gospe Melani Kovač o uporabi hidrolatov v kulinariki in zdravilstvu. Vstop prost!

9. 2. 2017
Predavanje o vzgoji ameriških borovnic
 
Sadjarsko društvo Borovnica vas v torek, 14. 2. 2017, med 16.00 in 19.00, vabi v večnamenski prostor OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, na predavanje o vzgoji ameriških borovnic. Predavali bosta strokovnjakinji s Kmetijskega inštituta Slovenije.
7. 2. 2017
Razpis delovnih mest za direktorja občinske uprave in računovodjo

Občina Borovnica objavlja  razpis za direktorja občinske uprave in računovodjo v občinski upravi. Obe delovni mesti sta za polni delovni čas. Za prvo se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let, za drugo pa za nedoločen delovni čas s trimesečnim preizkusnim rokom. Rok za oddajo prijav direktorja občinske uprave je 15. 2. 2017, za računovodjo pa 13. 2. 2017. (več …)

31. 1. 2017
Spletna anketa za obrtnike in podjetnike

Občina Borovnica se odločila, da bo v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Vrhnika že v letu 2017 začela s programom manjših finančnih podpor za razvoj obrti in podjetništva v občini, namenjenem obrtnikom in podjetnikom, ki imajo dejavnost registirano v občini Borovnica. Kot pomoč pri pripravi razpisa smo pripravili kratko spletno anketo. Obrtniki in podjetniki iz naše občine ste tako vljudno naprošeni za sodelovanje v anketi, kar vam bo vzelo okoli pet minut časa.

25. 1. 2017
Amandmaji k predlogu občinskega proračuna za leto 2017

Župan občine predlaga naslednji amandma:

Stroški investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj se zmanjšajo z 20.000 € na 15.000 in se s tem zagotovi 5.000 € za sofinanciranje lastnega 40% deleža občine pri projektu tematske poti v soteski Pekel, katerega pobudnika sta TD Borovnica in PD Borovnica in ga bo občina v sodelovanju s TD Borovnica prijavila na razpis LAS Ljubljansko barje z zaledjem. (več …)

24. 1. 2017
18. redna seja Občinskega sveta

Seja bo v četrtek, 26. 1. 2017, ob 18.00, v sejni sobi Občine Borovnica.

Dnevni red:
1. Predlog sprememb cene JGS oskrbe s pitno vodo v Občini Borovnica
2. Predlog sprememb cene GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Borovnica
3. Predlog sprememb cene GJS storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Borovnica (več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!