Aktualna obvestila

Aktualna obvestila

16. 12. 2016
Tečaj domače nege v organizaciji župnijske Karitas

Borovniška Župnijska Karitas bo prvič letos organizirala zelo kvaliteten in strokovni tečaj domače nege. Tečaj bo izvajala ga. Anica Sečnik, nekdanja predavateljica na Srednji medicinski šoli v Ljubljani.
Tečaj, ki se bo začel 12. januarja 2016 ob 18.00 in bo trajal 4 šolske ure, se bo nadaljeval še 4 x vsak naslednji četrtek in bo potekal v župnijšču, v veroučni učilnici. (več …)

8. 12. 2016
Novoletni pohod na Rakitno
Planinsko društvo Borovnica vas 2. januarja 2017 vabi na Novoletni pohod na Rakitno.  Izhodišče: vrh Zabočeva ob 9. uri (oz. ob 8. uri z železniške postaje v Borovnici). Na turistični kmetiji  v Novakih pri Rakitni bo poskrbljeno za planinski čaj.
Vabljeni!
8. 12. 2016
Ureditveni načrt za Liko Vrhnika d.d. v Borovnici

Na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek drugih sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za Liko Vrhnika d.d. v Borovnici – skrajšan postopek, ni bilo podanih pripomb, zato se pri izdelavi predloga tega prostorskega akta upoštevajo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora ter se predlog tega dokumenta izdela v vsebini in obliki, ki je bila javno razgrnjena.

10. 11. 2016
USPEŠEN JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEZASEDENEGA STANOVANJA NA GRADIŠNIKOVI ULICI 10, BOROVNICA

Javni razpis za prodajo nezasedenega stanovanja v Borovnici, Gradišnikova ulica 10, posamezni del št. 2 v stavbi št. 923 k.o. 2004 Borovnica (ID 5752258), ID znak: 2004-923-2, stanovanje št. 2 v pritličju, klet št. 2, netto tlorisne površine dela stavbe 86,10 m2, uporabne površine 82,50 m2, je bil uspešen.
Izklicna cena za stanovanje je bila 69.445,00 EUR. Zainteresirana ponudnika za nakup stanovanja sta ponudila 69.500,00 EUR.
Besedilo sklepa je v priponki.

9. 11. 2016
Pojasnila v zvezi z NUSZ 2016

V začetku oktobra so občani Borovnice, lastniki zazidanih in/ali nezazidanih stavbnih zemljišč, prejeli informativni izračun za NUSZ za leto 2016. Ker je skladno z zakonodajo izračun narejen na posodobljenih evidencah o nepremičninah in komunalni opremi in ker se je Občina Borovnica odločila, da bo kot instrument skladnega prostorskega razvoja in optimalnega načrtovanja (več …)

8. 11. 2016
Javno naznanilo javna razgrnitev spremembe UN Liko

Občina Borovnica obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za Liko Vrhnika d.d. v Borovnici, ki ga je izdelala družba Kaliopa, informacijske rešitve, d.o.o., Ljubljana. Predmet javnega naznanila je sprememba meje UN Liko, na parc. št. 314/1 k.o. 2004 Borovnica in bo objavljen na spletni strani www.borovnica.si in oglasni deski Občine Borovnica.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!