Aktualna obvestila

Poskusno obratovanje polnilnih postaj za električna vozila na P+R pri železniški postaji Borovnica

Elektro Ljubljana OVE d. o. o. je kot izbrani izvajalec za postavitev polnih postaj za električna vozila na P+R pri železniški postaji Borovnica v torek, 17. 12. 2019, izvedel priklop postaj na javno distribucijsko omrežje. S tem je omogočeno polnjenje električnih vozil. Tako kot za ostala vozila tudi za električna vozila velja, da je ob delavnikih, med 6.00 in 18.00, uporaba P+R dovoljena le tistim, ki nadaljujejo pot z javnim potniškim prometom oz. vlakom, zunaj te časovne omejitve pa tudi ostalim. Ker so trenutno polnilne postaje še v obdobju preizkušanja lastnike oz. uporabnike električnih avtomobilov prosimo, da zaenkrat uporabljajo le polnilni postaji 4. in 5. (najbližji postajališču za avtobuse).

V kolikor se bo sočasno polnilo večje število električnih vozil, bo zaenkrat sistem sorazmerno s povečano obremenitvijo zmanjšal odjem na posameznem priključku, s čimer se bo podaljšal čas napajanja akumulatorskih baterij vseh priključenih vozil.

Vse morebitne motnje v delovanju prosim sporočite na Občino Borovnica na:obcina@borovnica.si ali v času delovnih ur(ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00, ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7.00 do 15.00, v petek pa od 7.00 do 13.00) lahko tudi na 01 750 74 60.

Naložbo »Parkirišče pri železniški postaji Borovnica« sta financirali EU in Republika Slovenija.

Ostala aktualna obvestila

12. 5. 2022
ZA VARNO IN ENAKOPRAVNO UPORABO KOLOPARKA
Župan Bojan Čebela je zaradi nekaj primerov trkov in resnih poškodb ter medvrstniškega nasilja v četrtek, 12. 5. 2022, v Koloparku Borovnica sklical sestanek, ki se ga je poleg ravnatelja OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica Daniela Horvata in policista Vilija Jereba udeležilo tudi nekaj staršev. Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je do prej omenjenih pojavov prišlo zlasti v prvih tednih po izgradnji pump-track steze, ko je bil naval res velik in da se je v zadnjem času stanje precej izboljšalo.

(več …)

12. 5. 2022
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT  ODOBRILO SREDSTVA ZA GRADNJO PLEZALNE STENE

Občina Borovnica se je tudi v letošnjem letu prijavila na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pridobitev nepovratnih sredstev tokrat namenjenih izgradnji plezalnih centrov in plezalnih sten. Na ta način nam je uspelo pridobiti podporo v višini 20.000 evrov za izgradnjo plezalne steze pri telovadnici OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica. Plezalna stena bo postavljena na Z strani telovadnice, pri parkirišču nasproti Gostilne Godec. Pri tem ne bo potrebno posekati oz. odstraniti tam rastočih dreves. S postavitvijo stene se bo povečala kakovost in število javno dostopnih športnih površin v Borovnici.

12. 5. 2022
SLOVESEN PODPIS POGODBE O IZGRADNJI KOLESARSKE POVEZAVE OB REGIONALNI CESTI MED BOROVNICO IN BREGOM Z REKONSTRUKCIJO PRIPADAJOČEGA DELA CESTE

Občina Borovnica je v  četrtek, 12. 5. 2022,  ob 9.00, v sejni sobi Občine Borovnicaslovesno podpisala pogodbo z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in izvajalcem del podjetjem Komunalne gradnje d. o. o. za Ureditev kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje«  na območju občine Borovnica, odsek Borovnica – Breg. V imenu Občine Borovnica je pogodbo podpisal župan Bojan Čebela, v imenu DRSI direktorica Lilijana Herga in v imenu Komunalne gradnje d. o. o. Grosuplje direktor Viktor Dolinšek.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!