Aktualna obvestila

PRIMER KNJIŽNICA BOROVNICA – KDO TU LAŽE IN ZAVAJA?

Na spletni in FB strani občine smo 13. 4. 2022 objavili članek NEODZIVNOST MINISTRSTVA ZA KULTURO NA POBUDO ŽUPANA BOJANA ČEBELA ZA ODPRAVO DISKRIMINATORNIH ZAKONSKIH DOLOČIL GLEDE SREDSTEV ZA DOLOČENE NUJNE PROGRAME V KULTURI. Članek je med tem že izšel tudi v aprilski številki medobčinskega glasila Naš časopis. Dne 19. 4. 2021 smo preko občinskega e-poštnega naslova s tem v zvezi prejeli  e-dopis predsednice OO SDS Borovnica gospe Marije Penko. V njem  gospa Penko župana obtožuje, da so v zgoraj navedenem članku objavljene neresnične navedbe, ki jih je potrebno popraviti, v e-dopisu, posredovanemu občinskim svetnikom, pa mene kot župana obtožuje laganja. S tem v zvezi se čutim občinskim svetnikom in občanom dolžan podati naslednje informacije in pojasnila:

  1. Kot smo navedli v objavljenem članku je bil 21. 1. 2021 s strani Ministrstva za kulturo objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov za področju kulture za leto 2022 (JP KE 2022). V njem je bil, kot sledi tudi z dopisa, posredovanega s strani gospe Penko, objavljen pogoj, da se na razpis lahko prijavijo le javni zavodi, ne pa tudi občine. V nasprotju z obljubami ministra Simonitija je bil torej ponovno objavljen pogoj, ki ga nismo mogli izpolniti.
  2. Z dopisom št. 612-0002/2019-33 smo se dne 27. 5.  2021 obrnili na Občino Vrhnika s pobudo, da Občina Borovnica pristopi k soustanoviteljstvu Javnega zavoda Cankarjeve knjižnice Vrhnika. To bi zagotovilo pravno podlago, da se omenjeni javni zavod s projektom obnove in opreme prostorov za Podružnično knjižnico dr. Marje Boršnik, ki bi ga pripravila in sofinancirala Občina Borovnica, prijavi na razpise namenjene javnim zavodom, ustanovljenim s strani občin. Na dopis nismo prejeli odgovora.
  3. V s strani gospe Penko posredovanem dopisu je navedeno, da je Ministrstvo za kulturo po tem, ko sem ga s 1. 2022, seznanil z zgoraj navedenim, spoznalo svojo napako in 18. 2. 2022 objavilo ponovni poziv, ki tega pogoja ni zahteval. Ministrstvo  nam, kot velevajo praske dobrega komuniciranja, ni dalo vedeti, da je na podlagi našega opozorila očitan diskriminacijski pogoj pri pogoj odstranilo in bo poziv ponovno objavilo. Toda to je le zdrs v komunikacijskem bontonu. Huje je, da se na poziv za investicije v javno kulturno infrastrukturo (JKI 2022/23) z dne 18. 2. 2022  ponovno nismo mogli prijaviti, saj je bil eksplicitno namenjen investicijam v kulturne domove, ne pa v knjižnice. Ministrstvo je torej v razpisu res odpravilo pogoj, zaradi katerega se do sedaj na tovrstne razpisa nismo mogli prijaviti, vendar ob tem tudi spremenilo namen razpisa, tako da spet ni bilo mogoče kandidirati za obnovo in opremo prostorov za knjižnico. Pogojev glede vrste in števila javnih kulturnih dogodkov, ki bi jih morali izvesti v primeru, da bi bili upravičeno do sofinanciranje obnove trgovine TUŠ Jurček prijavili kot investicijo v »kulturni dom«, v teh prostorih nikakor ne bi mogli izpolniti. Ker v razpisu ni bilo eksplicitno navedeno, da gre za investicije v knjižnice, bi v primeru revizije projekta tudi tvegali, da bi bili primorani vrniti vsa pridobljena proračunska sredstva s pripadajočimi obrestmi.  Zdaj pa smo izpostavljeni očitkom, da se na razpis nismo prijavili. Sprašujemo se, kdo tu zavaja in čemu?
  4. S strani Ministrstva za kulturo še vedno nismo prejeli odgovora na moje pismo ministru za kulturo z dne 31. 1. 2022, niti kakršnegakoli dopisa v zvezi s tozadevno objavo na spletni in FB strani občine. Za komuniciranje v demokratični družbi se mi zdi zelo nenavadno, da odgovora, kljub večkratnim telefonskim klicem, (še) nismo dobili s strani ministra oz. ministrstva, na katero je bilo naslovljeno, temveč (najprej) s strani občinskega odbora stranke, katere član je minister.
  5. Namesto da bi ministrstvo ravnalo skladno z obljubami ministra Simonitija in nam omogočilo, da sploh kandidiramo na ta sredstva, smo deležni   neutemeljenih očitkov, da občinska uprava teh možnosti ne izkorišča in z neresničnimi izjavami javnost zavaja. Gospa Marija Perko kot predsednica OO SDS Borovnica očitno lahko hitreje in bolj neposredno komunicira s pristojnimi na ministrstvu. Pričakovali bi, da se glede resničnosti naših v omenjenem članku podanih izjav kot občanka naše občine pozanima tudi pri meni oz. občinski upravi in da s skupnimi močmi dosežemo, da bodo obljube ministra uresničene.
  6. Naj na koncu poudarim, da ne gre le ta to, da se me osebno obtožuje zavajanja in laganja. Gre za navedbo neresničnih dejstev v zvezi s projektom, ki rešuje dolgoletno agonijo delovanja lokalne knjižnice v neustreznih in nevarnih pogojih, ki jo je soglasno podprl občinski svet. Ta od občinske uprave upravičeno pričakuje, da bo izkoristila možnosti, da se projekt sofinancira tudi iz sredstev, ki jih za tovrstne namene razpisuje Ministrstvo za kulturo. Neresnične obtožbe na račun občinske uprave tako namesto stvarne razprave najvišjega organa občinske samouprave spet vodijo k pojasnjevanju in dokazovanju neresničnosti očitkov, ki letijo name in občinsko upravo. S tem pa nismo niti korak bližje novi knjižnici. Prej obratno.
  7. Ker nobeden od navedenih očitkov ne drži, v e-dopisu, ki je bil glede te tematike s strani g. Penko posredovan občinskim svetnikom, pa je navedeno, da lažem, od gospe Penko pričakujem najmanj osebno opravičilo.

Da tako občinskim svetnikom kot tudi vsem zainteresiranim občanom omogočimo, da preverijo vsa dejstva, v prilogah spodaj objavljamo vso tozadevno korespondenco.

 

Bojan Čebela

Župan

Ostala aktualna obvestila

18. 5. 2022
JUBILEJENI KONCERT MPZ “ŠTIGLC”
MPZ Štinglc vas ob svoji 30. letnici, v soboto, 21. maja 2022,  ob 20.00, vabi v OŠ dr. Ivana Korošca na koncert. Veseli bodo vaše udeležbe.
Foto: Igor Trček
18. 5. 2022
TAMBURAŠI BOROVNICA NA VELIKEM HUMANITARNEM KONCERTU

Tamburaši Borovnica bodo v nedeljo, 22. maja 2022, ob 19.00,  nastopili v  ljubljanskem Cankarjevem domu, v okviru humanitarnega koncerta PLEŠEM-POMAGAM, namenjenega zbiranju sredstev za integracijo ukrajinskih otrok v Sloveniji.  Nastopili bodo še Prifarski muzikanti in Policijski orkester,  folklorne skupine COF, Emona, Mengeš, Rožmarin ter učenci nekaterih ljubljanskih OŠ in otroci iz Vrtca H. C. Andersen.  Častni pokrovitelj koncerta  je predsednik Republike g. Borut Pahor. Vstopnice je mogoče – tudi z Bon 21 – kupiti preko spletne prodaje www.cd-cc.si, www.mojekarte.si, ter na bencinskih servisih Petrol.

18. 5. 2022
19.5. 2022 V DELU PAKA MED 7.00 IN 15.00 PREKINJENA OSKRBA Z VODO
JP KPV d. o. o. obvešča, da bo v četrtek, 19. 5. 2022, med 7.00 in 15.00, zaradi izvajanja del na vodovodnem omrežju Pako, Borovnica, motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo za objekte Pako 1, 2, 3, 4, 5 in 36. Po prekinitvi priporočajo, da se pred ponovno uporabo pitne vode opravi temeljito izpiranje hišne vodovodne napeljave (voda naj iz vsake pipe teče približno 2 minuti oziroma do ustalitve temperature). Pred izpiranjem je potrebno ostraniti mrežice na pipah. Odjemalcem se zahvaljujejo za razumevanje.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!