Aktualna obvestila

Rekonstrukcija odseka ceste v Kote

Dotrajana občinska cesta  od Borovnice do križišča z odcepom za Niževec in Zabočevo ter na Kopitov grič  že več let predstavlja ozko grlo za dostop do Kotov in velik strošek vzdrževanja. Na pobudo občanov smo se odločili, da v letošnjem letu pristopimo k rekonstrukciji dela cestišča od mostu čez Borovniščico pri križišču z Rimsko cesto do podhoda pod železniško progo (»kolonca«) in križišča za Ohonico. Da bi bilo mogoče ta odsek ceste v dolžini 520 m razširiti na 5,5 m ter urediti bankine in odvodnjavanje je bilo potrebno pridobiti soglasja lastnikov zasebnih zemljišč oziroma večin teh zemljišč odkupiti, za kar se jim zahvaljujemo.

Rekonstrukcija omenjenega odseka ceste se je začela v začetku oktobra, letos pa naj bi bila izvedena v dolžini 260 m.  Dela se bodo nadaljevala spomladi prihodnjega leta. Drugi večji rekonstrukcije potrebne odsek ceste v Kote pa bo izveden v sklopu obnove fekalne in meteorne kanalizacije na preostanku Zalarjeve ceste.

Ostala aktualna obvestila

23. 6. 2021
ČESTITKA OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Vsem občankam in občanom čestitam ob 25. juliju – Dnevu državnosti. Na ta dan pred 30. leti je Skupščina Republike Slovenije sprejela Deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. V desetdnevni osamosvojitveni vojni, ki je sledila agresiji Jugoslovanske ljudske armade, so kot policisti in pripadniki teritorialne obrambe pri obrambi domovine aktivno sodelovali tudi številni domačini. Kot izredno pomembno za uspešno obrambo domovine se je izkazalo zavzetje skladišča orožja in streliva pod Strmcem.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!