Aktualna obvestila

S 13. 7. 2022 SE ZAČNE GRADNJA KOLESARSKE POVEZAVE BOROVNICA – BREG

S strani DRSI izbrani izvajalec, podjetje Komunalne gradnje Grosuplje d. o. o., bo 13. 7. 2022 začel z označbo gradbišča, ki mu bo sledil začetek izvedbe gradbenih del.  Z deli se bo pričelo v smeri od Borovnice proti Bregu po posameznih odsekih, tako da bo omogočena uporaba enega voznega pasu obstoječe ceste. Promet bo tako po odseku v gradnji potekal izmenično enosmerno s pomočjo semaforjev. V času gradnje bo promet po Cesti pod goro dovoljen samo za stanovalce in dostavo.
V primeru ugodnih vremenskih razmer in v kolikor ne bo prišlo do motenj pri dobavi potrebnih materialov lahko pričakujemo, da bo večina del izvedena do konca leta.

Izvedena bodo naslednja gradbena dela:

  • gradnja prehoda za kolesarje in pešce preko Ulice bratov Debevec in regionalne ceste;
  • rekonstrukcija regionalne ceste od mostu čez Borovniščico do odcepa za gasilski dom na Bregu pri Borovnici z izvedbo ukrepa za umirjanje prometa pred naseljem Dol, vzpostavitvijo kolesarskega pasu na vozišču v celotni dolžini od novozgrajenega prehoda za kolesarje in pešce v smeri proti Bregu, izgradnjo ločene kolesarske steze od omenjenega križišča do odcepa za območje OPPN Breg ter kolesarskega pasu na cestišču in hodnika za pešce od tam do odcepa za gasilski dom na Bregu;
  • rekonstrukcijo priključka Ceste pod goro na regionalno cesto;
  • zamenjava vodovodnih cevi na celotnem odseku.
Do konca meseca bo Občina Borovnica objavila tudi javni poziv za izbor izvajalca izgradnje kolesarske ceste med mostovoma čez Borovniščico na Mejačevi ulici in Ljubljanski cesti ob desnem bregu Borovniščice.

 

Operacije Izgradnje Barjanskega kolesarskega omrežja v Občini Borovnica: odsek Borovnica – Breg je sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ostala aktualna obvestila

12. 8. 2022
Obvestilo – motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo na Poti v Jele v Borovnici

Obveščamo vas, da bo v torek 16. 8. 2022 ali sredo 17. 8. 2020, med 8.00 in 15.00 uro, zaradi izvajanja del na vodovodnem omrežju Borovnica, motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo na Poti v Jele v Borovnici.

Po prekinitvi priporočamo, da se pred ponovno uporabo pitne vode opravi temeljito izpiranje hišne vodovodne napeljave (voda naj iz vsake pipe teče približno 2 minuti oziroma do ustalitve temperature). Pred izpiranjem je potrebno ostraniti mrežice na pipah.

Odjemalcem se zahvaljujemo za razumevanje.

JP KPV d.o.o.

10. 8. 2022
Začasna prometna ureditev od Borovnice do gasilnega doma na Bregu

Obveščamo vas, da bo od torka 16.08.2022, od 7:00, do 18.05.2023, do 19:00, na državni cesti R3-642, odsek 1146 “Vrhnika-Podpeč” v stacionaži od km 8,720 do km 10,060  zaradi rekonstrukcije ceste, gradnje kolesarske povezave in izgradnje vodovoda postavljena začasna prometna ureditev.

Promet bo v navedenem obdobju urejen s semaforji in bo potekal izmenično enosmerno in sicer po fazah v dolžini cca 200m1.

Prosimo za potrpežljivost in razumevanje.

Občina Borovnica

3. 8. 2022
Oviran promet na križišču Rimska cesta – Pot v Jele

Zaradi nujnih vzdrževalnih del in urejanja križišča Rimska cesta – Pot v Jele bo en teden oviran promet z delno in občasno zaporo ceste.

Voznike naprošamo, da se poslužujejo druge vzporedne ceste.

Dela se bodo izvajala predvidoma en teden s pričetkom v ponedeljek 8.8.2022.

1. 8. 2022
Odsotnost občinske urbanistke

Občinska urbanistka bo zaradi dopusta avgusta odsotna, naslednjič bo imela uradne ure 7.9.2022 od 9.00 do 17.00 ure.

Za nujne zadeve se obrnite na obcina@borovnica.si ali na tel. 01 7507 460.

 

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!