Aktualna obvestila

Sanacija občinskih cest po polaganju kablovodov za optiko

V Borovnici in okolici je v zadnjih mesecih podjetje GVO d. o. o. s podizvajalci položilo optične kable. Pri tem je bilo potrebno veliko posegov oz. izkopov na občinskih cestah. Po tem, ko so bili kabli položeni in zasuti, smo zgornji sloj začasno prevlekli z betonsko prevleko, da ne nastajajo udarne jame in se pesek in kamenje na širita po cestišču. Ko se bo teren, na katerem so bili izvršeni izkopi in ponovno nasutje usedel, bomo betonsko prevleko zamenjali z asfaltno. Z začasno betonsko prevleko in naknadnim asfaltiranjem bomo preprečili, da bi se novo položeni asfalt posedel in bodo s tem ceste veliko bolj kakovostno “zaflikane”.

Ostala aktualna obvestila

26. 10. 2021
RAVNANJE Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI, CVETJEM IN PVC-EMBALAŽO

Sestavni deli nagrobnih sveč iz plastike, stekla in kovine spadajo med embalažo. Zato jih je treba oddajati ločeno, v posebej zanje namenjene zabojnike na pokopališčih, na katerih je vidna oznaka z napisom »Samo za odpadne nagrobne sveče«.  Odločite se za nakup okolju prijaznih sveč (sveče, izdelane iz polipropilena (PP) ali stekla in solarne nagrobne lučke). Prosimo, da organske odpadke (zeleni odpad, cvetje, zemljo …) s pokopališč odlagate v zabojnike z napisom »Organski odpadki«. Poskrbite, da bodo odpadki s pokopališč pravilno razvrščeni v zabojnike z ustreznimi napisi.

Vrhniška komunala

26. 10. 2021
RECITAL OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE
Kulturno društvo Borovnica vabi na recital ob Dnevu spomina na mrtve pod vodstvo MPZ Stingelc, ki bo v ponedeljek, 1.11.2021, ob 18.45 uri, pri stari mrliški vežici na pokopališču Borovnica.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!