Aktualna obvestila

Lokalne volitve 2022

Dne 20. novembra 2022 bo v Republiki Sloveniji potekal prvi krog glasovanje na lokalnih volitvah 2022. Na tem spletnem Občinska volilna komisija Občine Borovnica objavlja potrebne obrazce, dokumente ter ostale informacije v zvezi z lokalnimi volitvami.

Občinska volilna komisija se je  dne 06.09.2022 seznanila z rokovnikom za izvedbo lokalnih volitev. Sprejela sklep o določitvi volišč, sklep o številu potrebnih podpor volivcev za neodvisne kandidate ter ostale sklepe, ki so potrebni za izvedbo lokalnih volitev.

V skladu z rokovnikom so določeni naslednji pomembnejši roki:

 • 05.09.2022 – dan, ki je določen kot dan razpisa volitev in s katerim začnejo teči roki za izvedbo volilnih opravil
 • 05.09.2022 do 20.10.2022 do 19.00 ure – politične stranke določajo kandidate za župana in liste kandidatov za člane občinskih svetov, skladno z njihovimi pravili, skupina volivcev       določajo kandidature za župana in liste kandidatov za člane občinskih svetov z dajanjem podpore na predpisanih obrazcih
 • 15.09.2022 – politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko dajo občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter                                njihovih namestnikov.  Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.
 • 05.10.2022 – organizator volilne kampanje mora odpreti posebni račun z oznako “Za volilno kampanjo” in pri tem navesti tudi volitve, za katero organizira kampanjo
 • 20.10.2022 do 19.oo ure
  – zadnji dan, ko lahko volivci pri pristojnem upravnem organu (do zaključka delovnega časa) podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov
  – pri občinskih volilnih komisijah je potrebno vložiti kandidature oziroma liste kandidatov za člane občinskih svetov ter kandidature za župana, ne glede na način  kandidiranja (politične stranke, volivci)  predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji določi predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov        predlagatelji list kandidatov za člane občinskega sveta in kandidatur za župana hkrati z vložitvijo kandidatur sporočijo tudi podatke o organizatorju volilne  kampanje in njegovo odgovorno osebo ter podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo (številko TRR računa, naslov banke in  naslov imetnika transakcijskega računa
 • 20.10.2022 – začetek volilne kampanje, ki se mora končati najpozneje 24 pred dnevom glasovanja
 • 21.10. do 30.10.2022 – postopek preizkusa zakonitosti kandidatur in list kandidatov ter izdaja odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidature oziroma liste kandidatov, pri čemer je  treba najpozneje v roku 3 dni odpraviti morebitne formalne pomanjkljivosti liste kandidatov oziroma kandidature
 • 04.11.2022 – Občinska volilna komisija javno objavi seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov
 • 07.11.2022 – zadnji dan, ko lahko član volilnega odbora obvesti pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega je   imenovan v volilni odbor
 • 09.11.2022 – volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju RS, to              sporočijo občinski volilni komisiji. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Po pošti lahko glasujejo                                 tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS -CoV                             -2. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega                                      organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica.
 • 14.11.2022 – predstavniki kandidature oziroma liste kandidatov oziroma predloži seznam zaupnikov občinski volilni komisiji
 • 16.11.2022 – predčasno glasovanje med 7.00 do 19.00 uro                                                                                                                                                                                                                                                 volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, sporočijo občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim                                       odborom na svojem domu, enako velja tudi za volivce, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS – CoV-2.
 • 18.11.2022 ob 24.00 uri – zaključek volilne kampanje in začetek volilnega molka
 • 20.11.2022 – splošno glasovanje

 

POVEZAVE:

MJU – lokalne volitve

DVK – Lokalne volitve 2022

Ostala aktualna obvestila

29. 9. 2022
Preklic prekuhavanja vode

Komunalno podjetje Vrhnika obvešča uporabnike pitne vode v občini Borovnica, da od danes, 29. 9. 2022, ni potrebno več prekuhavati vode.

29. 9. 2022
Zaprt podvoz v Jele

Občane Občine Borovnica obveščamo, da je zaradi močnih padavin, podvoz pod železniško progo Pot v Jele, zaprt.

Podvoz bo zaprt predvidoma do sobote, 1. 10. 2022.

JP KPV d.o.o. Vrhnika

28. 9. 2022
Otvoritev razstave “O SVETLOBI” v Tehniškem muzeju Slovenije

V sredo, 5. oktobra 2022, bo ob 17.00, v osrednjem razstavnem kompleksu Tehniškega muzeja Slovenije, v Bistri pri Vrhniki, otvoritev razstave o svetlobi, fenomenu, ki že od pamtiveka vznemirja razmišljanja in domišljijo ljudi. Razstava bo na ogled do konca letošnjega leta.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!