Aktualna obvestila

ZAKAJ OSTAJAJO OTROŠKA IGRIŠČA V OBČINI BOROVNICA ŠE NAPREJ ZAPRTA?

Številni starši se sprašujejo zakaj, kljub temu, da so se vsi osnovnošolci vrnili k pouku v šolo, ostajajo še vedno zaprta vsa javna otroška igrišča v občini. Kljub upadu okuženosti v zadnjem tednu je incidenca v Borovnici še vedno 475 (potrjeni primeri na 100.000 prebivalcev), kar nas še vedno uvršča v rdečo fazo. Trenutno je stanje okuženosti v fazi stagnacije. Glede na manjše število prebivalcev v Borovnici napram drugim večjim občinam, hitro spreminja in lahko že nekajdnevno povečanje števila okuženosti incidenco dvigne za 100 ali 200. Glede na posebne pogoje delovanja šole in varstva (v mehurčkih) se moramo zavedati, da s sproščanjem uporabe igral in igrišč ogrožamo že tako krhek sistem ukrepov.

S sprostitvijo lahko dodatno prispevamo k okužbam, saj bi igrišča in igrala množično in nekontrolirano uporabljali tudi brez zaščitnih mask in brez razkuževanja rok po uporabi vsakega igrala in/ali športnega pripomočka.

Kje postaviti mejo za sproščanje?

O odpiranju šolskih igrišč se bomo začeli pogovarjati  takrat, ko bo incidenca nekje med 200 in 250 in bo tako stanje trajalo vsaj teden dni. Bližamo se koncu veljavnosti sedanjega vladnega odloka o razglasitvi epidemije in kot kaže se počasi trend obrača v pravo smer. Ne zdi pa se nam smiselno, da bi prekmalu začeli z ukrepi, ki “predirajo mehurčke”, še zlasti, ker so v sosednjih državah trendi trenutno zaradi širjenja novih sevov žal obratni.

Na dan 6. 3. 2021 imamo  po Covid-19 sledilniku v občini Borovnica naslednje stanje: število aktivnih primerov 22, preboleli 316, umrli 2, vsi potrjeni primeri 340.

Bojan Čebela, župan in Štab CZ Občine Borovnica

Ostala aktualna obvestila

13. 4. 2021
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STANOVSKIH ORGANIZACIJ ZA LETO 2021

Občina Borovnica objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA IN PROJEKTOV STANOVSKIH ORGANIZACIJ V LETU 2021. Razpisanih je 6.000,00 EUR. Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele na Občino Borovnica do 5. 5. 2021 do 12. ure. Vloga na razpis mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj izpolni tiste obrazce, ki ustrezajo programom in projektom, s katerim se prijavlja na razpis. Vloge s prilogami morajo prosilci osebno ali po pošti poslati na naslov Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, v zaprti ovojnici z oznako »RAZPIS STANOVSKE ORGANIZACIJE 2021 – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti razviden naslov vlagatelja. Podrobnosti razpisa in prijavni obrazci so dostopni na: https://www.borovnica.si/uradne-objave/razpisi/.

12. 4. 2021
V četrtek, 15. 4. 2021, pride v Borovnico prvič na obisk NLB mobilna banka

Po dobrem tednu mirovanja zaradi ukrepov, ki jih je sprejela vlada za zamejitev širjenja koronavirusa, je NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go spet v pogonu in  bo v Borovnico prvič pripeljala v četrtek, 15.aprila, ob 11:15 uri.  Na obisku bo redno vsakih 14 dni, vedno ob isti uri, in sicer pred trgovino Spar, kjer bodo vrata za stranke odprta eno uro. Natančen in ažuren urnik rednih obiskov je redno objavljen na spletni strani www.nlb.si/bankgo, kjer so tako strankam banke kot  vsem ostalim občanom na voljo tudi aktualna obvestila. V času še vedno negotove zdravstvene situacije, ki močno vpliva na poslovanje, delo in  življenje nas vseh, prav ažurne informacije na spletni strani banke pridejo še kako prav.

(več …)

12. 4. 2021
Ponovno uveden brezplačni avtobusni prevoz ob sredah na Vrhniko

Občane obveščamo, da lahko od srede, 14. 4. 2021, ponovno izkoristijo možnost brezplačnega avtobusnega prevoza ob sredah na Vrhniko (Občina Vrhnika, Dom starejših občanov Vrhnika in UE Vrhnika) in nazaj. Avtobus odpelje na Vrhniko z avtobusne postaje  izpred stebra  viadukta ob 7.45. Vrača se kot običajno ob 12.00 (dom upokojencev), 12.05 (Občina Vrhnika) in 12.10 (UE Vrhnika).

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!