Aktualna obvestila

ZBIRANJE POBUD ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BOROVNICA

Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica

 Občina Borovnica obvešča občane, lastnike zemljišč ter vso zainteresirano javnost, da s 01.07.2021 pristopa k pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica (v nadaljevanju SD OPN).  Pobude bomo zbirali do 2.8.2021.

Vsi zainteresirani lahko podajo svoje pobude in predloge, vezane ne spremembo namenske rabe prostora na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani Občine Borovnica ali se oglasijo na sedežu občine v času uradnih ur, kjer lahko vlogo prevzamejo osebno. Enako so dostopna tudi Navodila za podajo pobude, saj je za lažjo obravnavo zaželen podroben opis oz. idejna zasnova ureditve, ki je predmet spremembe namenske rabe.

Rezultati poplavne študije bodo na vpogled na prostorskem informacijskem sistemu iObčina, z namenom, da vsi zainteresirani pred podajo pobude lahko preverijo veljaven status morebitne poplavne ogroženosti svojega zemljišča ter na ogled v prostorih občine po predhodnem naročilu.

Pobude in predlogi za SD OPN se bodo zbirale tako za spremembo namenske rabe prostora, kot tudi za tekstualni del – odlok . Za podajo pobude za spremembo namenske rabe prostora je določena taksa v višini 150,00 EUR, kot je bila ta določena z Odlokom o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 38/2019).

Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude. Ena pobuda za spremembo namenske rabe prostora lahko vključuje več zemljiških parcel, če se te nahajajo na enovitem zaokroženem območju.

Vse prejete pobude bodo proučene z vidika skladnosti s predpisi, strokovnimi izhodišči s področja prostorskega načrtovanja in cilji prostorskega razvoja Občine Borovnica. Do njih bodo zavzeta stališča.

Ostala aktualna obvestila

26. 7. 2021
CEPLJENJE ZA NENAROČENE PROTI COVID -19

Obveščamo vas, da bo v Zdravstveni postaji Borovnica (v oddelku vrtca) potekalo cepljenje proti Covid-19 za nenaročene osebe nad 18 let:

  • torek, 3.8.2021:     7:00  –   9:00 s cepivom Comirnaty, proizvajalca Pfizer,
  • torek, 3.8.2021:     9:00  –  11:00 s cepivom Janssen, proizvajalca Johnson&Johnson,

Cepili bodo po vrstnem redu prihoda.
Količine posameznih cepiv so omejene.
S seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in osebno izkaznico.

V PRIMERU DEŽJA BO CEPLJENJE POTEKALO V VEČNAMENSKEM PROSTORU OŠ  dr. IVANA KOROŠCA BOROVNICA.

 

OBČINA BOROVNICA

21. 7. 2021
Odločitev o podpori za gradnjo kolesarske povezave Borovnica – Breg

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 20. julija 2021 izdala ODLOČITEV O PODPORI št. 4-4/65/MZI/0 za operacijo »DRR- Kolesarska povezava Borovnica – Breg«. Operacijo je Občina Borovnica na osnovi sredstev za sofinanciranje iz kohezijskega sklada EU in sredstev RS,  zagotovljenih v Dogovoru za razvoj osrednjeslovenske regije, prijavila v neposredno potrditev na Ministrstvo za infrastrukturo dne 31. 1. 2021. Z omenjeno odločitvijo je bila dana zelena luč za to, da Ministrstvo za infrastrukturo pripravi pogodbo o izvedbi operacije Kolesarska povezava Borovnica – Breg, ki vključuje tudi rekonstrukcijo pripadajočega dela regionalne ceste R3 -642/1146 med Borovnico in Bregom. Občina naj bi dobila pogodbo v podpis do konca avgusta 2021.

(več …)

21. 7. 2021
Slavnostna akademija ob občinskem prazniku

V torek, 27. julij 2021, vas ob 20. uri vabimo, da se nam v počastitev občinskega praznika pridružite na slavnostni akademiji v preddverju Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica. Skupaj bomo izkazali pozornost vsem tistim, ki prispevajo k boljšemu, kakovostnejšemu življenju naših občanov in jim podelili priznanja.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!