Aktualna obvestila

Znižane zakupnine najema kmetijskih zemljišč

Zaradi epidemije COVID-19 bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ne glede na cene zakupnin kmetijskih zemljišč, ki jih je določil za leto 2020, le te znižal za 20 %. Pomoč se zakupnikom dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19, zadnjič spremenjenim 4. 4. 2020. Pogoj za znižanje zakupnin je, da zakupnik na dan 31. 12. 2019 ni podjetje v težavah. V prilogi objavljamo ustrezno izjavo, ki jo morajo zakupniki, v kolikor želijo biti deležni olajšave, v roku 8. dni posredovati na naslov SKZGRS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, ali skenirano na: info@skzgrs.si.

Ostala aktualna obvestila

19. 10. 2020
OBČINSKA URBANISTKA – SPREMEMBE URADNIH UR

Zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 bo občinska urbanistka Irena Papež  imela uradne ure na občini Borovnici za stranke,  vsako drugo sredo med 14.30 in 16.30 uro,  in sicer:

  • 21.10.2020
  • 04.11.2020
  • 18.11.2020

V tem terminu vam je na voljo tudi za telefonsko svetovanje, na tel. št. 01 7507 460.

Vprašanje, na katerega vam bomo odgovorili lahko  pošljete tudi na uradni občinski naslov: obcina@borovnica.si.

OBČINA BOROVNICA

16. 10. 2020
VIRUS NAM OMEJUJE SVOBODO, NE MORE PA NAM OMEJITI ODGOVORNOSTI IN SOLIDARNOSTI! Ukrepi Občine Borovnica za upočasnitev širjenja COVID-19 v jesenskem času

Število okuženih z virusom SARS CoV-2 in obolelih za COVID-19 hitro povečuje. Vlada RS je že sprejela dodatne ukrepe v boju proti epidemiji, kot sta  v t. i. »rdečih regijah« obveza nošenja mask na prostem in prepoved prehoda med regijami ter splošna uvedba pouka na daljavo za vse učence, dijake in študente od 6. razreda OŠ dalje za obdobje najmanj dveh tednov, vendar epidemije še ni razglasila. Občina Borovnica je ob tem že reaktivirala dva izmed ukrepov iz časa spomladanske epidemije. Kot prvi ukrep reaktivacije ukrepov za  upočasnitev širjenja SARS CoV-2 oz. COVID-19, je Občina Borovnica  uvedla omejitev vstopa v prostore občine za občane in druge stranke po predhodni najavi.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!