Novice

DOMOVINSKI DAN NA OŠ DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA – OBISK MUZEJA VOJAŠKE ZGODOVINE V PIVKI

O ZVVS Vrhnika-Borovnica je v sodelovanju z OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica in Občino Borovnica 25. 10. 2021 organizirala domovinski dan v čast suverenosti Republike Slovenije.

V letu 2017 smo začeli pogovor z ravnateljem šole Danielom Horvatom  in učiteljem  zgodovine Darijem Geogellijem, da bi bilo poučno učence devetih razredov peljati na  ekskurzijo in jim tako iz prve roke razložiti, kako se je Slovenija osamosvojila in postala suverena država. Zadnji dan pred krompirjevimi počitnicami, v petek, 22. 10. 2021, smo že petič organizirali izlet v Park vojaške zgodovine  Pivka.

Ob 8. uri  smo se zbrali pred osnovno šolo vsi učenci devetih razredov, razredničarki, zgodovinarja Saša Bohorič in Darjan Geohelli, ravnatelj Daniel Horvat, župan Bojan Čebela, Janez Stražišar, Matjaž Ocepek in predstavniki veteranov O ZVVS Vrhnika-Borovnica v svečanih uniformah. Žal se je ravnatelj Daniel Horvat opravičil in odpovedal udeležbo na  letošnji ekskurziji. Po prihodu na delo je namreč zvedel za nove okužbe učencev s koronavirusom, zato je moral ostati na delovnem mestu, da je izpeljal vse zaščitne ukrepe.

Na avtobusu je podpredsednik OZVVS Vrhnika-Borovnica Jože Zorman pozdravil vse prisotne in besedo predal sekretarju Jožefu Molku. V letu 1991 je bil poveljnik 53. štaba in je zajemal sedanje občine Logatec, Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer.  Na poti do Pivke  so lahko učenci v dobri šolski uri iz prve roke izvedeli, kakšna vojaška sila je bila prisotna na našem območju, kako so potekale priprave, vojna in odhod sovražnih sil z Vrhnike in iz Slovenije.

V Pivki smo približno ob 9. uri pričeli z vodenim ogledom Parka vojaške zgodovine, trajal je 2 šolski uri. Po vodenem ogledu smo se zbrali pred podmornico P-913 Zeta, kjer so nas pričakali člani društva Podmorničar, katerega predsednik društva Ljubo Oman  član naše OZVVS Vrhnika-Borovnica.  Predstavili so nam podmornico in tudi življenje in delo posadke na podmornici.

Predstavitev je vodil član društva Ervin Bizjak. Med predstavitvijo, kolikor je čas dopuščal, je predstavil osnovne tehnične podatke o podmornici in kratke zanimivosti iz življenja in dela podmorničarjev. Učenci so si lahko ogledali podmornico v družbi pravih podmorničarjev, ki so vojaški rok služili v nekdanji skupni državi prav na teh podmornicah.

Ogled smo nadaljevali v depojih državnih muzejev v Pivki, kateri so  leta 2017  postali največji muzejski depojski kompleks v Sloveniji. Zbrali smo se pred zgradbo z oznako D, kjer je učence nagovoril župan Občine Borovnica. Na našo željo nam je ogled omogočil naš prijatelj, nekdanji učitelj računalništva v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, Borovničan Peter Bezek, sedaj zaposlen v Muzeju novejše zgodovine. Objekt depojev oz. objekt D je edini objekt v Parku vojaške zgodovine, ki je v lasti Ministrstva za kulturo. Le-to je leta 2007 prevzelo razpadajočo zgradbo prvotno italijanske vojašnice in pozneje vojašnice Jugoslovanske ljudske armade, s ciljem obnove zgradbe in  spremembo namembnosti v depojske prostore treh nacionalnih muzejev: Muzeja novejšezgodovine Slovenije (MNZS), Tehniškega muzeja Slovenije (TMS) in Narodnega muzeja Slovenije (NMS). Z obnovo so bili zagotovljeni klimatsko ustrezni in obsežni prostori za hranjenje nacionalno pomembne kulturne dediščine. Razlog vzpostavitve depojskega kompleksa so bile prostorske stiske muzejev zaradi povečevanja števila predmetov, razpršenih lokacij depojev po Sloveniji, v katerih se je težko vzpostavljalo ustrezne pogoje hranjenja, pa tudi zaradi postopkov denacionalizacije objektov. Obnova, vredna več kot 2,6 milijona evrov, je bila izvedena s finančno podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj in podporo Ministrstva za kulturo.

Objekt združuje dve različici depojev: zaprte in ogledne. Trije nacionalni muzeji v depojih hranijo veliko število zbirk s področja zgodovinske, tehnične, arheološke in umetnostno zgodovinske dediščine slovenskega naroda. Upravljavec depojev je Muzej novejše zgodovine Slovenije. Kot zanimivost velja omenit, da se v muzeju hrani tudi  kinoprojektor iz nekdanje kinodovorane v Borovnici.

Ob 12. uri smo zaključili z ogledi muzejskih zbirk in se, kot se spodobi, odpravili v muzejsko kantino na zasluženo kosilo, vojaški pasulj.

Na poti nazaj smo se ustavili v Logatcu na Cesarskem vrhu pri spomeniku, kjer smo prižgali svečo v spomin dvema leta 1991 v prometni nesreči preminulima veteranoma. Na tem mestu se je 2.7.1991 odvila bojna akcija. Uspešno smo zaustavili prodor oklepnega bataljona jugoslovanske armade iz Vrhnike proti Logatcu. O obeh dogodkih je izčrpno poročal takratni poveljnik Jožef Molk.

Iz prijetnega in poučnega druženja smo se prav dobre volje vrnili domov malo pred 15. uro. Učenci še toliko bolj, saj so sledile krompirjeve počitnice.  Veterani O ZVVS Vrhnika-Borovnica vam obljubimo, da naslednje in vsa leta naprej ponovimo ekskurzijo domovinski dan.

 

Podpredsednik O ZVVS Vrhnika-Borovnica

Jože Zorman

 

Foto: Željko Acalinovič

Ostale novice

26. 11. 2021
NOV BANKOMAT V OBČINI BOROVNICA
Od danes, v petek, 26. 11. 2021, od 12.00, je mogoče dvigati gotovino in opravljati druge bančne storitve tudi preko novega bankomata, ki je postavljen v pokriti kolesarnici na parkirišču P+R pri železniški postaji Borovnica.
Ukinitev bankomata pri nekdanji poslovalnici NLB na Gradišnikovi ulici je sprožila negodovanja številnih občanov, zlasti starejših, ki nimajo motornih vozil ali veljavnih dovoljenj za vožnjo z njimi, saj je v občini ostal samo bankomat na bencinskem servisu Petrol. V primeru njegove okvare se je bilo po gotovino potrebno odpraviti vsaj do Vrhnike.
Po tem, ko nobena od bank, ki poslujejo v Sloveniji, ni pokazala interesa za sodelovanje , ne da bi postavitev bankomata finančno bremenila občinski proračun, je Občina Borovnica sklenila dogovor za postavitev bankomata z vodilno bankomatsko mrežo na svetu Euronet.
15. 11. 2021
JAVNA RAZSVETLJAVA NA CESTI NA DOL

Na Dolu je bila  izvedena javna razsvetljava na cesti, ki poteka vzporedno z regionalno cesto. Podjetje STREEET d. o. o. je postavilo 9 ekoloških LED svetlil, ki svetlobno ne onesnažujejo okolja, imajo minimalno porabo energije in minimalne stroške vzdrževanja.  S tem se je v obdobjih slabe vidljivosti zagotovilo ustrezno osvetlitev v dolžini 500 m.  Vsa  napeljava in skupna tehnična oprema je izvedena tako, da se lahko z javno razsvetljavo nadaljuje na novih trasah in z dodatnimi instalacijami.

15. 11. 2021
ASFALTIRANJE KLANČINE NA DOLU

V začetku novembra je . v celotni dolžini (80 m) asfaltiral cesto, ki pri spomeniku NOB povezuje regionalno cesto Vrhnika- Borovnica- Podpeč s Cesto na Dol. Pri trem se je  širina povoznega dela asfalta  prilagodila dovoljenim mejnim točkam, nakloni ceste so bili prilagojeni  obstoječim višinam že urejenih privatnih dvorišč, na obeh straneh ceste so bila urejene bankine, uredilo se je odvajanje meteornih voda, v cestnem delu se je sanirala tudi celotna instalacija vodovodnih priključkov individualnih hiš.

15. 11. 2021
OBNOVA CESTE NA DRAŽICI POD KOLONCO

V sklopu postopne prenove ceste med Borovnico in Brezovico pri Borovnici je bila konec oktobra izvedena obnova ceste skozi podvoz pod železniško  progo in  križišča s cesto za Ohonico  v dolžini 120m. Poleg nove asfaltne prevleke v širini 5,50m se je povečala svetla višina za vozila, ki so višja od 4m. Urejena je nova meteorna kanalizacija in nova prometna signalizacija z varnostno grbino v križišču ceste za Ohonico.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!