Novice

KOMASACIJSKI POSTOPEK V OBČINI BOROVNICA LEPO NAPREDUJE

V letu 2018 je Občina Borovnica pristopila k projektu urejanja kmetijskih zemljišč na območju katastrske občine Borovnica. Lastniki zemljišč omenjenega območja so se v veliki večini strinjali z uvedbo komasacijskega postopka na njihovih zemljiščih in tako so se v istem letu uspešno zbrala soglasja za uvedbo postopka. Občina Borovnica je, v imenu vseh lastnikov na komasacijskem območju Borovnica, pridobila vso potrebno dokumentacijo in vložila zahtevo na Upravno enoto Vrhnika, za izdajo odločbe o uvedbi komasacijskega postopka, ki je postala pravnomočna 12.01.2021.V mesecu aprilu letošnjega leta so se izvedle vse terenske predmeritve za ureditev meje oboda komasacijskega območja ter izvedle mejne obravnave z lastniki zemljišč, ki tangirajo na obod komasacije. Po izmeri oboda je v mesecu juniju sledila javna razgrnitev elaborata obstoječega stanja zemljišč, elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja ter elaborata vrednotenja zemljišč. Velika večina lastnikov se je javne razgrnitve udeležila, kjer jim je izvajalec komasacije prikazal in predstavil vsebino elaboratov. Na razgrnjene elaborate ni bilo podanih pripomb.

V drugi fazi, predvidoma v mesecu septembru, se bo javno razgrnil elaborat nove razdelitve zemljišč. Po uskladitvi morebitnih pripomb in predlogov ter potrditvi elaborata se bo izvedlo zamejničenje novih parcel z mejniki ter seznanitev lastnikov zemljišč z novimi parcelami v naravi.

Po končanem komasacijskem postopku bo Upravna enota Vrhnika izdala odločbo o novi razdelitvi zemljišč. Po pravnomočnosti odločbe, se bodo podatki o novih parcelah in lastnikih vpisali v uradne evidence Geodetske uprave RS ter Zemljiško knjigo.

Vsekakor se bo Občina Borovnica še naprej trudila, da bodo postopki potekali tekoče, zakonito, transparentno in v največji možni meri upoštevaje interese vseh udeležencev.

Ostale novice

17. 1. 2022
KRIŽEM KRAŽEM V BESEDI IN SLIKI PO DOGAJANJU V OBČINI BOROVNICA V LETU 2021

V prispevku, objavljenem v prilogi spodaj, si lahko v besedi in sliki ogledate kalejdoskop dogajanja v naši občini v minulem letu. Res je, da je bilo tudi pri nas »v znamenju novega koronavirusa«, a smo se v pričujočem prispevku raje osredotočili na to, da pokažemo, da se je v senci epidemije in pandemije kljub vsemu dogajalo in naredilo marsikaj. Da pa se ne bi zdelo kot da težav s »korono« pri nas sploh ni bilo, ji bomo pozornost namenili v mesecu, ko je bila tudi pri nas pandemija na vrhuncu in smo bili podvrženi najbolj rigoroznim ukrepom za upočasnjevanje njenega širjenja.

(več …)

7. 1. 2022
OB 180 LETNICI ROJSTVA MOŽA, KI JE V BOROVNICI POLEG OSTALEGA VZGOJIL TUDI NOVO SORTO JABOLK

V času svojega več kot tri desetletja in pol dolgega službovanja v Borovniški dolini se je nadučitelj Franc Papler (1842-1911) poleg poučevanja, kulturnega in političnega udejstvovanja ukvarjal tudi s čebelarstvom, umnim kmetovanjem ter sadjarstvom. S križanjem štajerskega bobovca in zlate parmene je okoli leta 1895 vzgojil novo sorto jabolk, t.i. “paplerke” oz. “Paplerjev bobovec”.  15. januarja letos bo minilo 180 let od njegovega rojstva. Pred nedavnim smo ob 110 njegove smrti smo o njem in njegovem velikem doprinosu k razvoju v Borovniški dolini že objavili članek, zato bomo ob obletnici njegove smrti na kratko predstavili »njegovo« sorto jabolk in prizadevanja k njeni ohranitvi in razširitvi. Ta avtohtona sorta se je izjemno dobro prilagodila na podnebne in talne razmere v Borovniški dolini in je nadpovprečno bogato rodila. Zato so jo začeli množično cepiti in saditi po okoliških kmečkih sadovnjakih, kjer so nadomestile druge, revnejše sorte.

(več …)

15. 12. 2021
UREJEN TEMATSKI PARK BOROVNIŠKEGA VIADUKTA

Konec novembra so bila zaključena osnovna dela za ureditev tematskega park o Borovniškem viaduktu pri stebru viadukta. Na iz odsluženih železniških tirov, ki so jih darovale SŽ Infrastruktura d. o. o. in so jih na ustrezne dolžine odrezali v podjetju Metallmar d. o. o., izdelane okvirje je bilo nameščenih 9 informacijskih tabel, ki v besedi in sliki predstavljajo zgodovino Borovniškega viadukta od njegovega načrtovanja do njegove končne porušitve in izgradnje nove proge. Avtor besedila, ki ga je strokovno pregledal Bogomir Troha, je Peter Bezek, ki je tudi opravil izbor fotografij in pripravil predloge za tisk panojev. Oba sta člana Zgodovinske sekcije HUD Karel Barjanski, ki je eden od partnerjev v projektu Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta.

(več …)

15. 12. 2021
Ob 110. obletnici smrti velikega Borovničana Frana Paplerja

15. decembra mineva 110 let od smrti moža, ki je pomembno zaznamoval razvoj izobraževanja, kulture, gasilstva in sadjarstva v naši občini. Fran Papler se je rodil 15. 1. 1842 na Brezovici pri Kropi kot tretji od desetih otrok v kmečki družini. Učiteljsko pot je začel v Cerknici, kjer je ob poučevanju na ljudski šoli deloval tudi kot organist. V Ratečah je nato službi učitelja in organista dodal še delo cerkovnika. Po premestitvi v Polhov Gradec, kjer je preživel sedem let, je svoje poučevanje nadaljeval v Borovnici, kamor je prišel leta 1875 in v njej ostal vse do smrti. Šolska kronika navaja, da je bil »pri svojem prihodu v Borovnico jako prijazno sprejet s strelom možnarjev«. S svojim delovanjem je kot nadučitelj, sadjar, dejaven občinski odbornik, načelnik in častni član gasilskega društva, predsednik bralnega društva, pevec, pesnik in še kaj bi se našlo,  vtisnil Borovniški kotlini globok pečat. Leta 1891 je bil na deželni učiteljski konferenci v Ljubljani delegat za ljubljansko okolico, kar dokazuje, da so ga spoštovali tudi izven Borovnice.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!