Novice

KOMASACIJSKI POSTOPEK V OBČINI BOROVNICA LEPO NAPREDUJE

V letu 2018 je Občina Borovnica pristopila k projektu urejanja kmetijskih zemljišč na območju katastrske občine Borovnica. Lastniki zemljišč omenjenega območja so se v veliki večini strinjali z uvedbo komasacijskega postopka na njihovih zemljiščih in tako so se v istem letu uspešno zbrala soglasja za uvedbo postopka. Občina Borovnica je, v imenu vseh lastnikov na komasacijskem območju Borovnica, pridobila vso potrebno dokumentacijo in vložila zahtevo na Upravno enoto Vrhnika, za izdajo odločbe o uvedbi komasacijskega postopka, ki je postala pravnomočna 12.01.2021.V mesecu aprilu letošnjega leta so se izvedle vse terenske predmeritve za ureditev meje oboda komasacijskega območja ter izvedle mejne obravnave z lastniki zemljišč, ki tangirajo na obod komasacije. Po izmeri oboda je v mesecu juniju sledila javna razgrnitev elaborata obstoječega stanja zemljišč, elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja ter elaborata vrednotenja zemljišč. Velika večina lastnikov se je javne razgrnitve udeležila, kjer jim je izvajalec komasacije prikazal in predstavil vsebino elaboratov. Na razgrnjene elaborate ni bilo podanih pripomb.

V drugi fazi, predvidoma v mesecu septembru, se bo javno razgrnil elaborat nove razdelitve zemljišč. Po uskladitvi morebitnih pripomb in predlogov ter potrditvi elaborata se bo izvedlo zamejničenje novih parcel z mejniki ter seznanitev lastnikov zemljišč z novimi parcelami v naravi.

Po končanem komasacijskem postopku bo Upravna enota Vrhnika izdala odločbo o novi razdelitvi zemljišč. Po pravnomočnosti odločbe, se bodo podatki o novih parcelah in lastnikih vpisali v uradne evidence Geodetske uprave RS ter Zemljiško knjigo.

Vsekakor se bo Občina Borovnica še naprej trudila, da bodo postopki potekali tekoče, zakonito, transparentno in v največji možni meri upoštevaje interese vseh udeležencev.

Ostale novice

6. 7. 2022
ZAKLJUČENO USPOSABLJANJE ZA INTERPRETATIVNO VODENJE PO ŽELEZNIŠKI DEDIŠČINI V OBČINI BOROVNICA

V okviru projekta Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta je od začetka marca do sredine junija v sodelovanju z Zavodom Lokvanj potekalo usposabljanje za interpretativno vodenje po železniški tehniški dediščini. Za usposabljanje se je prijavilo 11 oseb, samih predavanj, ki so bila odprta tudi za neprijavljene,  pa se je udeležilo med 8 in 27 poslušalcev. Ciklus predavanj je obsegal predavanja na teme:

  • kaj je kulturna dediščina, kako jo predstavljamo ter zakaj so pri njeni predstavitvi tako pomembne zgodbe in ustrezen način njihovega podajanja;
  • način delovanja in zgodovina razvoja parnih lokomotiv in parne vleke;
  • zgodovinskega konteksta gradnje železniških prog v Avstrijskem cesarstvu, gradnje Južne železnice ter vpliv njene gradnje in razvoja družbe Južna železnica na razvoj slovenskih dežel;
  • izbire trase proge Ljubljana – Trst, načrtovanja in gradnje Borovniškega viadukta in železniške proge na odseku Notranje Gorice – Verd, vpliva gradnje in obratovanja proge na razvoj Borovnice ter zgodovini Borovniškega viadukta do njegove dokončne porušitve in gradnje nove obvozne proge.

(več …)

1. 7. 2022
PONOVNO RAZSTAVLJEN OSTANEK LETALSKE BOMBE IZ DRUGE SVETOVNE VOJNE
V parku pri stebru Borovniškega viadukta smo ponovno postavili ostanek ene od več tisoč letalskih bomb, ki so jih med II. svetovno vojno oz. med avgustom 1944 in koncem tega leta na Borovnico odvrgla letala ameriških in britanskih zračnih sil. Cilj je bil seveda Borovniški viadukt, saj bi njegovo uničenje močno otežilo oskrbo nacističnega vojaškega stroja v Italiji. Zaradi hribovite konfiguracije terena ter močne protiletalske obrambe pa je bilo cilj težko zadeti, tako da so skoraj vse bombe cilj zgrešile, pri tem pa porušile ne le zgradbe v neposredni bližini viadukta, temveč večji del Borovnice. Zaradi bombardiranja je življenje izgubilo 12 domačinov, številni pa so morali zapustiti svoje porušene domačije. Po ocenah je na Borovnico med II. svetovno vojno padla okoli tretjina vseh bomb, ki so bile odvržene na slovensko ozemlje.

(več …)

24. 6. 2022
Osmošolci spoznavali osnove parnega pogona in zgodovine Južne železnice

V četrtek, 23. 6. 2022, so  okviru tehniškega dne, osmošolci OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica spoznavali osnove parnega pogona vlakov in zgodovine Južne železnice. Član Zgodovinske sekcije HUD Karel Barjanski,  upokojeni strojevodja in sodelavec Muzeja slovenskih železnic Ljubljana Bogo Troha je  učencem ob risanju na tablo razložil delovanje parne lokomotive. Tak način  predstavitve je  zelo pritegnil učence, ki so postavili tudi precej vprašanj. Vodja projekta Tematski park in spominska pot Borovniškega viaduktaAndrej Klemenc, prav tako član Zgodovinske sekcije HUD Karel Barjanski, pa je učencem  ob ogledu tematskega parka predstavil zgodovinski kontekst in pomen gradnje Južne železnice, dilema glede trasiranja proge ter samo gradnjo Borovniškega viadukta. (več …)

9. 6. 2022
Uradna primopredaja županskih poslov

V sredo, 8. 6. 2022, je pred začetkom 19. redne seje Občinskega sveta Občine Borovnica,  zdaj že nekdanji župan Bojan Čebela, ki je dne 2. 6. 2022 podal odstopno izjavo,  uradno predal posle podžupanu Petru Črnilogarju, ki bo funkcijo župana opravljal do rednih županskih volitev, ki bodo predvidoma v začetku letošnjega novembra. Pred samo sejo pa se je nekdanji župan še prisrčno poslovil od občinskih svetnikov in se jim zahvalil za sodelovanje. Svetniki so mu izrekli priznanje za opravljeno delo in mu z upanjem, da bo kot poslanec Državnega zbora RS lahko kaj dobrega storil tudi za svojo občino, zaželeli uspešno delo na novi funkciji.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!