Novice

MINISTER VRTOVEC NA OGLEDU PROMETNE SITUACIJE V TMS V BISTRI IN POGOVORIH O IZGRADNJI OBVOZNE CESTE

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v spremstvu Ljiljane Herga, direktorice Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in članov svojega kabineta 30. 3. 2022 dopoldan obiskal Tehniški muzej Slovenije v Bistri, kjer si je ogledal muzejski kompleks, skozi katerega po regionalni cesti R3-642/1146 Vrhnika – Podpeč – Borovnica poteka vse več prometa, tudi s težkimi tovornimi vozili. O rešitvi te pereče problematike se je pogovarjal z direktorico TMS dr. Barbaro Juršič in županom Občine Borovnica Bojanom Čebelo.
Direktorica TMS je opozorila, da sedanja prometna ureditev ogroža tako obnovo izredno dragocene stavbne dediščine kot tudi same dejavnosti in možnosti širitve muzeja.
Borovniški župan pa je ministra seznanil z dolgoletnimi prizadevanji občine za ureditev tega najbolj ozkega grla na cesti, ki je za občane naše občine poleg železnice glavna povezava do nacionalnega prometnega omrežja. Občina Borovnica je na osnovi prometnih ureditev izdelanih v sklopu celovitega načrta prenove muzeja naročila izdelavo prometne študije obvozne ceste mimo TMS v Bistri, skladne z zahtevami za umestitev v prostorske akte in program državnega financiranje cestne infrastrukture. Izbrana varianta sedaj čaka, da jo Občina Vrhnika v sklopu procesa sprememb in dopolnitev OPN umesti v svoj temeljni prostorski akt.
Minister Vrtovec je potrdil, da bo v kratkem podpisal DOGOVOR O SODELOVANJU za izvedbo obvozne ceste mimo kompleksa Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri pri Vrhniki, s katerim bo DRSI prevzela vse stroške izdelave strokovnih študij in nadaljnje dokumentacije za pripravo izvedbe gradnje omenjene obvozne ceste. Skupaj z direktorico DRSI sta zatrdila, da ne vidita ovir, da se projekt izdelave dokumentacije za izgradnjo omenjene ceste prihodnje leto ne umesti v državni proračun, ne glede na to, katera stranka oz. koalicija bo po volitvah prevzela odgovornost za vladanje.
Direktorica DRSI je potrdila, da je postopek izbora izvajalca za izvedbo izgradnje kolesarske povezave Borovnica – Breg z rekonstrukcijo pripadajočega dela regionalne ceste v zaključni fazi, vendar zaradi možnosti pritožb po izbiri izvajalca s strani neizbranih ponudnikov še ni mogoče predvideti kdaj bo prišlo do podpisa pogodbe o izvedbi.
Minister za infrastrukturo je v nadaljevanju sproščenega razgovora izrazil tudi prepričanje, da zaradi enkratne stavbne dediščine in pomena osrednjega muzejskega prostora nacionalnega tehničnega muzeja ne glede na to, kdo bo po skorajšnjih volitvah prevzel odgovornost za vladanje, ne bi smelo biti težav pri zagotovitvi predvidenih 13 milijonov € za celovito obnovo muzejskega kompleksa.
Minister Vrtovec je tudi potrdil, da se bo še v letošnjem letu pričela obnova železniške proge Ljubljana – Sežana na odseku med Preserjami in Borovnico, ki bo omogočila tudi večje hitrosti vlakov. Vanjo je vključena tudi prenova železniške postaje oz. izgradnja izvennivojskega dostopa do peronov potniškega prometa. Zaradi popolnoma obnovljenega vrhnjega ustroja proge, novih tirnic in namestitve protihrupnih ograj na najbolj izpostavljenih mestih bo železniški promet tudi veliko manj moteč za okoliško prebivalstvo. Z uvajanjem dodatnih novih vlakov pa bodo tudi občani Borovnice lahko še hitreje, bolj pogosto in udobno potovali na ta okolju zelo prijazen ter cenovno konkurenčen način.
Župan Bojan Čebela se je ministru zahvalil za dobro sodelovanje pri vseh v zadnjih letih začetih projektih na področju prometa, pri čemer je veliko vlogo odigralo tudi razumevanje in podpora pristojnih na DRSI.
Ob zaključku razgovora je župan izpostavil železniško tradicijo Borovnice in velik delež prebivalstva, ki se na delo ali izobraževanje vozi z vlaki ter ministra povabil, da naj obišče Borovnico kjer se bo v tematskem parku in na spominski poti Borovniškega viadukta lahko prepričal o njeni bogati železniški dediščini in skrbi zanjo, na P+R pri železniški postaji pa o tem, da je investicija več kot upravičila svoj namen in da lahko služi kot primer dobre prakse v Sloveniji in tujini.

Ostale novice

16. 5. 2022
Pridružimo se prizadevanjem ZEOS za ponovno uporabo električnih naprav in aparatov

Tudi pri nas se dogajajo premiki v smeri povečevanja popravil aparatov. Družba ZEOS, d.o.o. sodeluje na nekaterih večjih dogodkih po državi, na katere so vabljeni vsi, ki imajo doma svoje male električne aparate in audio-video naprave, ki bi jih želeli popraviti. Brezplačno jih bo pregledal in diagnosticiral njihovo napako hišni serviser iz Servisa Jurco, ki bo za vse preveril tudi dobavljivost rezervnih delov (za morebitno popravilo aparata pa bo možen dogovor z njim na licu mesta). S servisnimi aktivnostmi so pričeli v soboto, 7. maja 2022, kjer so z vozilom E-transformer 2.0. sodelovali na dogodku Prevetrimo omare 5 v Logatcu, ki je potekal v organizaciji Knjižnice Logatec in Komunalnega podjetja Logatec d.o.o..

(več …)

16. 5. 2022
KONCERT TROBILNEGA KVINTETA CONTRAST

V sklopu festivala Glasbena fabr’ka, ki ga organizira Kulturno društvo Adriars , je v nedeljo, 15. 5. 2022,  ob 19.00, nastopil trobilni kvintete Adriars v zasedbi: Gregor Turk -trobenta, Blaž Avbar – trobenta, Jože Rošer – rog, Žan Tkalec- pozavna in Uroš Vegelj – tuba. Glasbeniki s s svojim nastopom, ki je temeljil na skladbah slavnega ruskega skladatelja Sergeja Rachmaninova ter nekoliko manj znanih, a strukturno in tonsko raznovrstnih delih avtorjev Victorja Ewalda, Tilna Slakana in s humorjem in sarkazmom bogati skladbi “Ali poznate cesarja Jožefa?”, avstrijskega skladatelja Wernerja Pirchnerja navdušili dobrih 70 poslušalcev, ki so se zbrali v večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

11. 5. 2022
ZDRAVSTVENO STANJE V OBČINI BOROVNICA V LETU 2022: NAJVEČJI PROBLEM – PREKOMERNO UŽIVANJE ALKOHOLA

Prikaz Zdravje v občini 2022, ki ga pripravlja NIJZ,  je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Tudi v letu 2022 občina Borovnica negativno izstopa po številu poškodovanih v prometnih nezgodah, deležu prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji in boleznih, ki so neposredno pripisane prekomernemu uživanju alkohola. Slabše od povprečja se je občina odrezala tudi pri odzivnosti v programu DORA. Pozitivno pa občina odstopa glede števila bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi in bolniških odsotnosti.

(več …)

19. 4. 2022
TRADICIONALNA SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA – LETOS TUDI Z UDELEŽBO SKUPINE PROSTOVOLJCEV IZ PETROLA  

Zavod Tri-niti je ob podpori in v sodelovanju z Občino Borovnica ter v sodelovanju z JP KPV d. o. o. v prvi polovici aprila izvedel tradicionalno čistilno akcijo čiščenja okolice v občini Borovnica.  Ker ni bilo mogoče natančno predvideti začetka in konca napovedanih padavin je glavnina akcije potekala tako v soboto 9. aprila, kot tudi v nedeljo, 10. 4. 2022. DPŽ Ajda ter vzgojitelji in varovanci vrtca Borovnica so se obvezali, da  se bodo akciji pridružili  kasneje in čistili ob  Svetovnem dnevu Zemlje, 22. in 23. 4. 2022. Skupaj smo do sedaj pobrali skoraj 400 kg odpadkov. Pobrane odpadke je odpeljalo JP KPV d.o.o. Med najbolj pogostimi odpadki so  bile pločevinke (predvsem piva),  plastenke,  ostala plastična embalaža ter cigaretni ogorki. Med odpadki smo našli najdejo tudi številne zaščiten obrazne maske za ter  precej polivinila.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!