Novice

NAGOVOR ŽUPANA OB EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI

Spoštovane občanke in občani!
Ob jubilejnem 20. Evropskem tednu mobilnosti, ki ga v Borovnici redno obeležujemo od leta 2016, vas želim ponovno seznaniti z nekaterimi že izvedenimi ter predvidenimi spremembami v prometni infrastrukturi in prometnih režimih v občini.
Ob začetku novega šolskega leta smo uredili nov dostop do OŠ in parkirišča v obrtno-poslovni coni Struge. Veseli me, da so ga zaposleni na šoli in starši pozitivno sprejeli in ga v veliki meri upoštevajo, tako da nam je skupaj uspelo, da je pot do šole varnejša, prometna gneča pa manjša. Tudi asfaltiranje Obrtniške ulice je namenjeno bolj varnemu prometu in ne postavljanju hitrostnih rekordov, enako velja za prenovo še enega krajšega odseka ceste v Kote.

Na novo je urejena tudi pot med mostovoma čez Borovniščico na Mejačevi ulici in Ljubljanski cesti, kjer pa se bo že prihodnjo pomlad začela gradnja kolesarske poti. Ta se bo preko prehoda za pešce in kolesarje čez Ulico bratov Debevc in regionalno cesto do odcepa za gasilski dom na Bregu nadaljevala v na eni strani kolesarski pas, na drugi strani cesta pa v kolesarsko stezo. Pri tem bo v celoti rekonstruiran ta del regionalne ceste, ob vstopu v naselje Breg pa bo za umiritev prometa izveden otok med pasovoma ceste. Prizadevamo si in želimo, da bi lahko to veliko pridobitev za prometno varnost in trajnostno mobilnost v naši občini slovesno odprli že ob prihodnjem ETM, vendar je časovna dinamika izvedbe odvisna predvsem od Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) kot investitorja v rekonstrukcijo regionalne ceste.
Na našo pobudo in z našo podporo je bila dokončana prometna študija za obvozno cesto mimo Bistre ter podpisan dogovor o sodelovanju pri načrtovanju in izgradnji med občinama Borovnica in Vrhnika ter DRSI in Ministrstvom za kulturo, obe občini pa sta začeli postopek sprememb občinskih prostorskih načrtov za njeno umestitev.
Zaradi sočasnih rekonstrukcij ali gradenj cest, cestnih priključkov in železniške proge na Vrhniki in Igu ter v Ljubljani je sedaj dostop iz Borovnice v Ljubljano in nazaj v »normalnem času« velik izziv. Žal na to ne moremo neposredno vplivati, me pa veseli, da so na naš poziv k solidarnosti ter bolj usklajenem ukrepanju za omilitev teh težav pozitivno odzvali župani omenjenih občin in vodstvo SŽ Potniški promet.
Med našimi občani so vse bolj popularna ne le električna kolesa, temveč tudi električni skiroji in ker so pred kratkim stopile v veljavo spremembe in dopolnitve zakonodaje na področju varnosti v cesten prometu, ki urejajo vožnjo z el. skiroji, smo se odločili dati poudarek pravilni in varni vožnji z njimi. Žal prihaja, zlasti med mladimi, pri njihovi uporabi do številnih in včasih tudi hudih poškodb, zato želimo v okviru ETM 2021 izpostaviti izzive varne vožnje s temi vse bolj popularnimi prevoznimi sredstvi t. i. “mikro mobilnosti.”
Tudi letos smo v okviru skromnih finančnih možnosti ter s sodelovanjem partnerjev, sponzorjev in donatorjev, ki se jim na tem mestu še enkrat zahvaljujem, v okviru ETM 2021 pripravili pester nabor prireditev, ki je podrobno predstavljen na FB profilu ter na spletni strani občine v razdelkih »aktualna obvestila« in »napovednik«.
Vabim vas, da se jih v čim večjem številu udeležite.
Bojan Čebela, župan

Ostale novice

20. 5. 2022
20 MAJ – SVETOVNI DAN ČEBEL IN OBLETNICA ROJSTVA ANTONA JANŠE
20. maj je bil prav na pobudo slovenskih čebelarjev 17. novembra 2017 s strani Ekonomsko-finančnega odbora OZN sprejet razglašen za Svetovni dan čebel. Letos je svetovni praznik čebel posvečen raznolikosti čebelarskih praks na svetu ter predvsem raznolikosti čebel. Pri tem pa strokovnjaki za opraševanje opozarjajo, da pri vlogi čebel kot opraševalk ne smemo pozabiti na divje čebele, prav tako pa ne tudi na pomemben prispevek čmrljev, nekaterih vrst muh in drugih insektov. Uporaba insekticidov in herbicidov v kmetijstvu, izsuševanje mokrišč, spremembe rabe tal, prav tako pa tudi promet in pogosta košnja travnikov so največje grožnje za preživetje opraševalcev, ki imajo tako pomembno vlogo zlasti pri pridelavi sadja, seveda pa tudi medu.

(več …)

16. 5. 2022
Pridružimo se prizadevanjem ZEOS za ponovno uporabo električnih naprav in aparatov

Tudi pri nas se dogajajo premiki v smeri povečevanja popravil aparatov. Družba ZEOS, d.o.o. sodeluje na nekaterih večjih dogodkih po državi, na katere so vabljeni vsi, ki imajo doma svoje male električne aparate in audio-video naprave, ki bi jih želeli popraviti. Brezplačno jih bo pregledal in diagnosticiral njihovo napako hišni serviser iz Servisa Jurco, ki bo za vse preveril tudi dobavljivost rezervnih delov (za morebitno popravilo aparata pa bo možen dogovor z njim na licu mesta). S servisnimi aktivnostmi so pričeli v soboto, 7. maja 2022, kjer so z vozilom E-transformer 2.0. sodelovali na dogodku Prevetrimo omare 5 v Logatcu, ki je potekal v organizaciji Knjižnice Logatec in Komunalnega podjetja Logatec d.o.o..

(več …)

16. 5. 2022
KONCERT TROBILNEGA KVINTETA CONTRAST

V sklopu festivala Glasbena fabr’ka, ki ga organizira Kulturno društvo Adriars , je v nedeljo, 15. 5. 2022,  ob 19.00, nastopil trobilni kvintete Adriars v zasedbi: Gregor Turk -trobenta, Blaž Avbar – trobenta, Jože Rošer – rog, Žan Tkalec- pozavna in Uroš Vegelj – tuba. Glasbeniki s s svojim nastopom, ki je temeljil na skladbah slavnega ruskega skladatelja Sergeja Rachmaninova ter nekoliko manj znanih, a strukturno in tonsko raznovrstnih delih avtorjev Victorja Ewalda, Tilna Slakana in s humorjem in sarkazmom bogati skladbi “Ali poznate cesarja Jožefa?”, avstrijskega skladatelja Wernerja Pirchnerja navdušili dobrih 70 poslušalcev, ki so se zbrali v večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

11. 5. 2022
ZDRAVSTVENO STANJE V OBČINI BOROVNICA V LETU 2022: NAJVEČJI PROBLEM – PREKOMERNO UŽIVANJE ALKOHOLA

Prikaz Zdravje v občini 2022, ki ga pripravlja NIJZ,  je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Tudi v letu 2022 občina Borovnica negativno izstopa po številu poškodovanih v prometnih nezgodah, deležu prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji in boleznih, ki so neposredno pripisane prekomernemu uživanju alkohola. Slabše od povprečja se je občina odrezala tudi pri odzivnosti v programu DORA. Pozitivno pa občina odstopa glede števila bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi in bolniških odsotnosti.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!