Novice

NAGOVOR ŽUPANA OB EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI

Spoštovane občanke in občani!
Ob jubilejnem 20. Evropskem tednu mobilnosti, ki ga v Borovnici redno obeležujemo od leta 2016, vas želim ponovno seznaniti z nekaterimi že izvedenimi ter predvidenimi spremembami v prometni infrastrukturi in prometnih režimih v občini.
Ob začetku novega šolskega leta smo uredili nov dostop do OŠ in parkirišča v obrtno-poslovni coni Struge. Veseli me, da so ga zaposleni na šoli in starši pozitivno sprejeli in ga v veliki meri upoštevajo, tako da nam je skupaj uspelo, da je pot do šole varnejša, prometna gneča pa manjša. Tudi asfaltiranje Obrtniške ulice je namenjeno bolj varnemu prometu in ne postavljanju hitrostnih rekordov, enako velja za prenovo še enega krajšega odseka ceste v Kote.

Na novo je urejena tudi pot med mostovoma čez Borovniščico na Mejačevi ulici in Ljubljanski cesti, kjer pa se bo že prihodnjo pomlad začela gradnja kolesarske poti. Ta se bo preko prehoda za pešce in kolesarje čez Ulico bratov Debevc in regionalno cesto do odcepa za gasilski dom na Bregu nadaljevala v na eni strani kolesarski pas, na drugi strani cesta pa v kolesarsko stezo. Pri tem bo v celoti rekonstruiran ta del regionalne ceste, ob vstopu v naselje Breg pa bo za umiritev prometa izveden otok med pasovoma ceste. Prizadevamo si in želimo, da bi lahko to veliko pridobitev za prometno varnost in trajnostno mobilnost v naši občini slovesno odprli že ob prihodnjem ETM, vendar je časovna dinamika izvedbe odvisna predvsem od Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) kot investitorja v rekonstrukcijo regionalne ceste.
Na našo pobudo in z našo podporo je bila dokončana prometna študija za obvozno cesto mimo Bistre ter podpisan dogovor o sodelovanju pri načrtovanju in izgradnji med občinama Borovnica in Vrhnika ter DRSI in Ministrstvom za kulturo, obe občini pa sta začeli postopek sprememb občinskih prostorskih načrtov za njeno umestitev.
Zaradi sočasnih rekonstrukcij ali gradenj cest, cestnih priključkov in železniške proge na Vrhniki in Igu ter v Ljubljani je sedaj dostop iz Borovnice v Ljubljano in nazaj v »normalnem času« velik izziv. Žal na to ne moremo neposredno vplivati, me pa veseli, da so na naš poziv k solidarnosti ter bolj usklajenem ukrepanju za omilitev teh težav pozitivno odzvali župani omenjenih občin in vodstvo SŽ Potniški promet.
Med našimi občani so vse bolj popularna ne le električna kolesa, temveč tudi električni skiroji in ker so pred kratkim stopile v veljavo spremembe in dopolnitve zakonodaje na področju varnosti v cesten prometu, ki urejajo vožnjo z el. skiroji, smo se odločili dati poudarek pravilni in varni vožnji z njimi. Žal prihaja, zlasti med mladimi, pri njihovi uporabi do številnih in včasih tudi hudih poškodb, zato želimo v okviru ETM 2021 izpostaviti izzive varne vožnje s temi vse bolj popularnimi prevoznimi sredstvi t. i. “mikro mobilnosti.”
Tudi letos smo v okviru skromnih finančnih možnosti ter s sodelovanjem partnerjev, sponzorjev in donatorjev, ki se jim na tem mestu še enkrat zahvaljujem, v okviru ETM 2021 pripravili pester nabor prireditev, ki je podrobno predstavljen na FB profilu ter na spletni strani občine v razdelkih »aktualna obvestila« in »napovednik«.
Vabim vas, da se jih v čim večjem številu udeležite.
Bojan Čebela, župan

Ostale novice

14. 10. 2021
SOLIDNA UVRSITEV OBČINE BOROVNICA V RAZISKAVI O TRANSPARENTNOSTI V SLOVENSKIH OBČINAH

Čeprav se morda zdi, da igrajo v državi pomembno vlogo le odločitve vlade, tudi lokalna samouprava bistveno vpliva na naša vsakdanja življenja. Ker mora biti zato njihovo delovanje odprto in vključujoče, so na inštitutu Danes je nov dan v sodelovanju z Organizacijo za participatorno družbo ter PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja pripravili raziskavo transparentnosti in odprtosti slovenskih občin. V njej so z 80 kazalniki ocenili vseh 212 slovenskih občin, pri čemer so pregledovali vsebine in podatke za leto 2020. Občina Borovnica se je pri tem uvrstila med prvo četrtino slovenskih občin oz. na 52. mesto.

Raziskava  je zaobjela 5 vsebinskih sklopov, v katerih so z 80 indikatorji ocenjevali:

(več …)

14. 10. 2021
PRVA OCENA NOVEGA PROMETNEGA REŽIMA V ŠIRŠI OKOLICI OŠ DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA

Predstavniki Medobčinskega inšpektorata in redarstva Vrhnika, Občine Borovnica ter prometni reditelji, ki so v prvih dveh tednih pouka učencem pomagali zagotavljati varno pot v  šolo in predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Jože Korošec, so po treh tednih od njegov uvedbe, ocenili nov prometni režim v širši okolici OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

Ugotovili so, da so starši, ki otroke z avtomobili vozijo v šolo, skoraj brez izjeme sprejeli in upoštevajo prepoved parkiranja in ustavljanja na Paplerjevi ulici ter da velika večina upošteva priporočilo, da se otroke odloži pri novem kraku šolske poti mimo Športnega parka Borovnica v obrtni-poslovni coni Struge. Še vedno pa jih kljub prepovedi nekaj parkira pred cerkvijo, nekateri pa za dostavo otrok uporabljajo parkirišče nasproti gostilne Godec ali pri vrtcu. Po umiku nadzora pa se je povečalo število tistih, ki kljub prepovedi ustavljajo na avtobusnem parkirišču pred šolo. Slednje mora glede na potrebe šole ostati v funkciji, saj veliki avtobusi ne morejo uporabljati parkirišča pri šoli. Zato je bil podan predlog, da se namesto sedanjega parkirišča uredi novo in sicer na samem vozišču, dostop do sedanjega pa prepreči s količki. Glede upoštevanja omejitev hitrosti na 30 km/h pa kaže, da ga vozniki upoštevajo vsaj v času prihodov učencev v šolo in odhodov iz šole domov.

(več …)

13. 10. 2021
V Sloveniji se širi mreža za oddajo še delujočih električnih in elektronskih aparatov

Global e-waste monitor 2020 je poročal, da je bilo v letu 2019 proizvedenih 53,6 milijona ton e-odpadkov. Letošnja gora odpadne električne in elektronske opreme bo po njihovih ocenah znašala 57,4 milijona ton. To je več kot je težek Kitajski zid, ki je najtežji umetni predmet na Zemlji. Do leta 2030 pa napovedujejo, da bo v letu nastalo že 74 milijonov ton e-odpadkov. Svetovno nastajanje e-odpadkov se torej letno povečuje za 2 milijona ton ali za približno 3-4%, kar pripisujejo predvsem višji stopnji porabe elektronike, krajšemu življenjskemu ciklu izdelkov in omejenim možnostim popravil. Več o problematiki na globalni ravni in o uspešnem zbiranju in ponovni uporabi električnih in elektronskih aparatov v Sloveniji si lahko prebereta v nadaljevanju.

(več …)

28. 9. 2021
ETM 2021: Promet v občini, kot ga vidijo učenci OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

Učenci 6.-9. razred OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica so pri predmetu Tehnika in tehnologija, ki ga poučuje Klemen Jevnikar, v okviru EMT 2021 opazovali promet v občini in prišli do naslednjih opažanj in predlogov: 

POHVALE:

 • Ni veliko prometa
 • Urejen promet okoli trgovin Mercator in Spar
 • Parkirišče na železniški postaji
 • Veliko kolesarjev (tudi učencev)
 • Prisotnost redarjev in policistov ob začetku šolskega leta
 • Omejitve hitrosti in hitrostne ovire (center Borovnica, Rimska cesta)
 • Obnovljene talne oznake pred pričetkom šolskega leta
 • Talna osvetlitev prehoda na Zalarjevi
 • Kolesarski park pri mostu Pot v Jele
 • Novo urejena pot ob desnem bregu Borovniščice do Ljubljanske ceste
 • Veliko pločnikov

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!