Novice

NEODZIVNOST MINISTRSTVA ZA KULTURO NA POBUDO ŽUPANA BOJANA ČEBELA ZA ODPRAVO DISKRIMINATORNIH ZAKONSKIH DOLOČIL GLEDE SREDSTEV ZA DOLOČENE NUJNE PROGRAME V KULTURI

Zadnji dan letošnjega januarja je župan Bojan Čebela na ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija in na državno sekretarko dr. Ignacijo Fridl Jarc naslovil pismo v katerem, je uvodoma izpostavil, da ga je občina že  5. 7. 2021 opozorila, da Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) tudi našo občino, postavlja v neenakopraven položaj glede ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture. Zakon namreč, s tem, ko za ta namen državna proračunska sredstva namenja izključno javnim zavodom s področja kulture, diskriminira (manjše) občine, ki same neposredno izvajajo dejavnosti enake tistim, ki jih opravljajo javni zavodi, katerih ustanovitelji so (večje) občine. Enako velja tudi za upravljanje javne kulturne infrastrukture. V naši občini je tak primer izvajanje knjižnične dejavnosti kot obvezne javne službe.

V nadaljevanju pisma je župan opozoril na problematiko Podružnična knjižnica dr. Marje Boršnik v Borovnici že od same ustanovitve deluje v povsem neustreznih najetih prostorih in podrobno opisal stanje podružnične knjižnice in prizadevanja občinske uprave, da zagotovi za to dejavnost primerne prostore, za kar bi še kako prav prišlo tudi sofinanciranje tudi iz državnega proračuna.

Minister Simoniti je v odgovoru 21. 7. 2021 zagotovili, da se bo občina Borovnica lahko javila na javni poziv za sofinanciranje, ki bo objavljen v začetku leta 2022. Obvestil naj se tudi, da bo objavljen tudi poseben poziv na podlagi ZUJlK, pri katerih ne bo omenjenih omejitev, tako da  bo, kot je zatrdil minister »občina Borovnica lahko pod enakimi pogoji kot druge občine kandidirala za sofinanciranje obnove kupljenega objekta v središču Borovnice in njegove ureditve za prostore knjižnice.«

Ne glede na ministrova zagotovila v lanskem letu nismo mogli kandidirati na Javnem razpisu za sofinanciranje programov za področju kulture za leto 2022 (JP KE 2022), čeprav je bil predmet razpisa ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakupa javne opreme za javne zavode s področja kulture. Razpis je namreč izrecno opredelil, da se nanj lahko prijavijo le javni zavodi. Prav tako nismo mogli kandidirati na s strani Ministrstva za kulturo dne 21. januarja 2022 objavljenemu Javnem pozivu za sofinanciranje vlaganj  v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2022-2023), saj je bil ta izključno namenjen delovanju občinskih javnih zavodov s področja kulture oz. kulturnih domov.

Župan je v januarskem  pismu ponovno poudaril, da ne glede na to, za kakšen način se občina odloči – (so)ustanoviteljstvo javnega zavoda ali pogodbeno razmerje z drugim zavodom – se dejavnost izvajana na popolnoma enak način, z enakimi cilji, enakimi programi in enakim rezultati. V obeh primerih mora občina tudi zagotavljati enake prostorske pogoje in opremo. Opozoril je, da je sporno, da ne moremo kandidirati za sofinanciranje vlaganj v to javno kulturno infrastrukturo zgolj zato, ker knjižnično dejavnost izvaja javni zavod druge občine.

Kljub županovim večkratnim opozorilom  in ministrovim zagotovilom, Ministrstvo za kulturo da danes  ni odpravilo diskriminatornega obravnavanja občin, ki nimajo ustanovljenih javnih zavodov na področju kulture,  pri možnostih pridobivanja sredstev vašega ministrstva za sofinanciranje gradnje, obnove in nakupa opreme javne kulturne  infrastrukture. Niti ni do danes, kljub večkratnemu poizvedovanju o tem, kdaj lahko pričakujemo odgovor, ni  odgovorilo na zadnje županovo opozorilo glede diskriminacije.

Ostale novice

16. 5. 2022
Pridružimo se prizadevanjem ZEOS za ponovno uporabo električnih naprav in aparatov

Tudi pri nas se dogajajo premiki v smeri povečevanja popravil aparatov. Družba ZEOS, d.o.o. sodeluje na nekaterih večjih dogodkih po državi, na katere so vabljeni vsi, ki imajo doma svoje male električne aparate in audio-video naprave, ki bi jih želeli popraviti. Brezplačno jih bo pregledal in diagnosticiral njihovo napako hišni serviser iz Servisa Jurco, ki bo za vse preveril tudi dobavljivost rezervnih delov (za morebitno popravilo aparata pa bo možen dogovor z njim na licu mesta). S servisnimi aktivnostmi so pričeli v soboto, 7. maja 2022, kjer so z vozilom E-transformer 2.0. sodelovali na dogodku Prevetrimo omare 5 v Logatcu, ki je potekal v organizaciji Knjižnice Logatec in Komunalnega podjetja Logatec d.o.o..

(več …)

16. 5. 2022
KONCERT TROBILNEGA KVINTETA CONTRAST

V sklopu festivala Glasbena fabr’ka, ki ga organizira Kulturno društvo Adriars , je v nedeljo, 15. 5. 2022,  ob 19.00, nastopil trobilni kvintete Adriars v zasedbi: Gregor Turk -trobenta, Blaž Avbar – trobenta, Jože Rošer – rog, Žan Tkalec- pozavna in Uroš Vegelj – tuba. Glasbeniki s s svojim nastopom, ki je temeljil na skladbah slavnega ruskega skladatelja Sergeja Rachmaninova ter nekoliko manj znanih, a strukturno in tonsko raznovrstnih delih avtorjev Victorja Ewalda, Tilna Slakana in s humorjem in sarkazmom bogati skladbi “Ali poznate cesarja Jožefa?”, avstrijskega skladatelja Wernerja Pirchnerja navdušili dobrih 70 poslušalcev, ki so se zbrali v večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

11. 5. 2022
ZDRAVSTVENO STANJE V OBČINI BOROVNICA V LETU 2022: NAJVEČJI PROBLEM – PREKOMERNO UŽIVANJE ALKOHOLA

Prikaz Zdravje v občini 2022, ki ga pripravlja NIJZ,  je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Tudi v letu 2022 občina Borovnica negativno izstopa po številu poškodovanih v prometnih nezgodah, deležu prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji in boleznih, ki so neposredno pripisane prekomernemu uživanju alkohola. Slabše od povprečja se je občina odrezala tudi pri odzivnosti v programu DORA. Pozitivno pa občina odstopa glede števila bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi in bolniških odsotnosti.

(več …)

19. 4. 2022
TRADICIONALNA SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA – LETOS TUDI Z UDELEŽBO SKUPINE PROSTOVOLJCEV IZ PETROLA  

Zavod Tri-niti je ob podpori in v sodelovanju z Občino Borovnica ter v sodelovanju z JP KPV d. o. o. v prvi polovici aprila izvedel tradicionalno čistilno akcijo čiščenja okolice v občini Borovnica.  Ker ni bilo mogoče natančno predvideti začetka in konca napovedanih padavin je glavnina akcije potekala tako v soboto 9. aprila, kot tudi v nedeljo, 10. 4. 2022. DPŽ Ajda ter vzgojitelji in varovanci vrtca Borovnica so se obvezali, da  se bodo akciji pridružili  kasneje in čistili ob  Svetovnem dnevu Zemlje, 22. in 23. 4. 2022. Skupaj smo do sedaj pobrali skoraj 400 kg odpadkov. Pobrane odpadke je odpeljalo JP KPV d.o.o. Med najbolj pogostimi odpadki so  bile pločevinke (predvsem piva),  plastenke,  ostala plastična embalaža ter cigaretni ogorki. Med odpadki smo našli najdejo tudi številne zaščiten obrazne maske za ter  precej polivinila.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!