Novice

OBISK DRŽAVNEGA SEKRATEARJA ZA JAVNO UPRAVO V OBČINI BOROVNICA

V petek, 1. 4. 2022, je občino Borovnico obiskal državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Boštjan Jambrovič. Z županom Bojanom Čebelo, direktorico občinske uprave Dolores Dolenc Bajc in višjim svetovalcem za razvoj in razvojne projekta Andrejem Klemencem se je pogovarjal o razvojnih izzivih občine ter z njimi povezanih izzivih organizacije in delovanja občinske uprave. Župan je izpostavil, da sodelovanje z različnimi ministrstvi še nikoli ni bilo tako dobro kot v zadnjih štirih letih in pri tem posebej izpostavil vlogo nekdanjega državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo  Jureta Lebna pri reševanju izzivov, povezanih s prenosom zemljišč v upravljanju SŽ Infrastruktura d. o. o. na Občino Borovnica pri projektu izgradnje P+R pri železniški postaji Borovnica ter vseh v pripravo projekta Kolesarska povezava Borovnica – Breg vključenih državnih uradnikov na Ministrstvu za infrastrukturo.

Župan je tudi izpostavil, da občina računa na pridobitev sredstev iz sklada za odpornost in okrevanje pri zagotavljanju novega vir pitne vode in priključitvi sedanjih vaših vodovodov nanj ter pri ukrepih za zmanjšanje poplavne ogroženosti občine. Glede financiranja izgradnje tako za občino kot za Tehniški muzej Slovenije izredno pomembne obvozne ceste mimo Bistra pa je občina dobila zagotovila Ministrstva za infrastrukturo, da bodo sredstva zagotovljena že v prihodnjem državnem poračunu.

Direktorica občinske uprave je opozorila na kadrovsko podhranjenost občinske uprave in da nizke plače in omejene možnosti nagrajevanja v občinski upravi onemogočajo pridobitev izkušenih kadrov, predvsem na področju vodenja investicij in pravnih zadev. Državni sekretar je pojasnil, da si na Ministrstvu za javno upravo prizadevajo za ustrezno spremembo zakonodaje, vendar bo imel zadnjo besedo Državni zbor, na katerega pa imajo nanj velik vpliv sindikati, ki niso naklonjeni večjim spremembam.

Pogovarjali so se tudi o izzivih manjših občin pri vključevanju v večje  evropske projekte, kjer bi manjše občine, v kolikor bi hotele biti uspešne,  morale imeti še več tehnične in administrativne pomoči s strani države tudi pri samem vodenju ter finančno-administrativnem poročanju. Veliko bi lahko pri tem pomagala tudi dolgo obljubljena regionalizacija Slovenije v upravnem smislu.

Ob koncu si je državni sekretar na hitro ogledal tematski park Borovniškega viadukta in povedal, da si bo vsekakor vzel čas, da se z železniško dediščino občine, sotesko Pekel in pridelavo borovnic na barju skupaj z družino bolj podrobno seznani v prostem času.

Ostale novice

16. 5. 2022
Pridružimo se prizadevanjem ZEOS za ponovno uporabo električnih naprav in aparatov

Tudi pri nas se dogajajo premiki v smeri povečevanja popravil aparatov. Družba ZEOS, d.o.o. sodeluje na nekaterih večjih dogodkih po državi, na katere so vabljeni vsi, ki imajo doma svoje male električne aparate in audio-video naprave, ki bi jih želeli popraviti. Brezplačno jih bo pregledal in diagnosticiral njihovo napako hišni serviser iz Servisa Jurco, ki bo za vse preveril tudi dobavljivost rezervnih delov (za morebitno popravilo aparata pa bo možen dogovor z njim na licu mesta). S servisnimi aktivnostmi so pričeli v soboto, 7. maja 2022, kjer so z vozilom E-transformer 2.0. sodelovali na dogodku Prevetrimo omare 5 v Logatcu, ki je potekal v organizaciji Knjižnice Logatec in Komunalnega podjetja Logatec d.o.o..

(več …)

16. 5. 2022
KONCERT TROBILNEGA KVINTETA CONTRAST

V sklopu festivala Glasbena fabr’ka, ki ga organizira Kulturno društvo Adriars , je v nedeljo, 15. 5. 2022,  ob 19.00, nastopil trobilni kvintete Adriars v zasedbi: Gregor Turk -trobenta, Blaž Avbar – trobenta, Jože Rošer – rog, Žan Tkalec- pozavna in Uroš Vegelj – tuba. Glasbeniki s s svojim nastopom, ki je temeljil na skladbah slavnega ruskega skladatelja Sergeja Rachmaninova ter nekoliko manj znanih, a strukturno in tonsko raznovrstnih delih avtorjev Victorja Ewalda, Tilna Slakana in s humorjem in sarkazmom bogati skladbi “Ali poznate cesarja Jožefa?”, avstrijskega skladatelja Wernerja Pirchnerja navdušili dobrih 70 poslušalcev, ki so se zbrali v večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

11. 5. 2022
ZDRAVSTVENO STANJE V OBČINI BOROVNICA V LETU 2022: NAJVEČJI PROBLEM – PREKOMERNO UŽIVANJE ALKOHOLA

Prikaz Zdravje v občini 2022, ki ga pripravlja NIJZ,  je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Tudi v letu 2022 občina Borovnica negativno izstopa po številu poškodovanih v prometnih nezgodah, deležu prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji in boleznih, ki so neposredno pripisane prekomernemu uživanju alkohola. Slabše od povprečja se je občina odrezala tudi pri odzivnosti v programu DORA. Pozitivno pa občina odstopa glede števila bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi in bolniških odsotnosti.

(več …)

19. 4. 2022
TRADICIONALNA SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA – LETOS TUDI Z UDELEŽBO SKUPINE PROSTOVOLJCEV IZ PETROLA  

Zavod Tri-niti je ob podpori in v sodelovanju z Občino Borovnica ter v sodelovanju z JP KPV d. o. o. v prvi polovici aprila izvedel tradicionalno čistilno akcijo čiščenja okolice v občini Borovnica.  Ker ni bilo mogoče natančno predvideti začetka in konca napovedanih padavin je glavnina akcije potekala tako v soboto 9. aprila, kot tudi v nedeljo, 10. 4. 2022. DPŽ Ajda ter vzgojitelji in varovanci vrtca Borovnica so se obvezali, da  se bodo akciji pridružili  kasneje in čistili ob  Svetovnem dnevu Zemlje, 22. in 23. 4. 2022. Skupaj smo do sedaj pobrali skoraj 400 kg odpadkov. Pobrane odpadke je odpeljalo JP KPV d.o.o. Med najbolj pogostimi odpadki so  bile pločevinke (predvsem piva),  plastenke,  ostala plastična embalaža ter cigaretni ogorki. Med odpadki smo našli najdejo tudi številne zaščiten obrazne maske za ter  precej polivinila.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!